Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0012(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0044/2019

Внесени текстове :

A9-0044/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2019 - 4.4

Приети текстове :

P9_TA(2019)0087

Приети текстове
PDF 121kWORD 42k
Вторник, 17 декември 2019 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Лихтенщайн за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност ***
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08732/2019),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (08750/2019 и 10513/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 82, параграф 1, втора алинея, буква г), член 87, параграф 2, буква а), заедно с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0019/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0044/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Княжество Лихтенщайн.

Последно осъвременяване: 4 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност