Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0012(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0044/2019

Texte depuse :

A9-0044/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2019 - 4.4

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0087

Texte adoptate
PDF 116kWORD 41k
Marţi, 17 decembrie 2019 - Strasbourg
Acordul dintre UE și Liechtenstein privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere ***
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08732/2019),

–  având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (08750/2019 și 10513/2019),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a), coroborate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9‑0019/2019),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0044/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Principatului Liechtenstein.

Ultima actualizare: 4 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate