Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0418(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0025/2019

Внесени текстове :

A9-0025/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2019 - 4.5

Приети текстове :

P9_TA(2019)0088

Приети текстове
PDF 120kWORD 42k
Вторник, 17 декември 2019 г. - Страсбург
Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането ***
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно приемането на Протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15783/2018),

–  като взе предвид проекта на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15781/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 87, параграф 2, буква а), член 88, параграф 2, първа алинея, буква а) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0025/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0025/2019),

1.  дава своето одобрение за приемането на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.

Последно осъвременяване: 4 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност