Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0418(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0025/2019

Texte depuse :

A9-0025/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2019 - 4.5

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0088

Texte adoptate
PDF 114kWORD 41k
Marţi, 17 decembrie 2019 - Strasbourg
Protocol la Acordul dintre UE și Elveția cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii ***
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15783/2018),

–  având în vedere proiectul de Protocol dintre Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (15781/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 87 alineatul (2) litera (a), articolul 88 alineatul (2) primul paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0025/2019),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0025/2019),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre, ale Confederației Elvețiene și ale Principatului Liechtenstein.

Ultima actualizare: 4 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate