Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0418(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0025/2019

Ingivna texter :

A9-0025/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2019 - 4.5

Antagna texter :

P9_TA(2019)0088

Antagna texter
PDF 113kWORD 41k
Tisdagen den 17 december 2019 - Strasbourg
Protokoll till avtalet mellan EU och Schweiz om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål ***
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 december 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15783/2018),

–  med beaktande av utkastet till protokoll mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål (15781/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 87.2 a och 88.2 första stycket a samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0025/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0025/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein.

Senaste uppdatering: 4 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy