Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0099(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0050/2019

Внесени текстове :

A9-0050/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/12/2019 - 4.6

Приети текстове :

P9_TA(2019)0089

Приети текстове
PDF 121kWORD 42k
Вторник, 17 декември 2019 г. - Страсбург
Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност и държавите от Тихоокеанския басейн ***
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно предложението за решение на Съвета за присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09405/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 3 и член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0010/2019),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2016 г. относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2011 г. относно Временното споразумение за партньорство между Европейската общност и държавите от Тихоокеанския басейн(2),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по развитие,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A9‑0050/2019),

1.  дава своето одобрение за присъединяването на Соломоновите острови към споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Соломоновите острови.

(1) ОВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 2.
(2) ОВ C 136E, 11.5.2012 г., стр. 19.

Последно осъвременяване: 4 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност