Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0099(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0050/2019

Ingediende teksten :

A9-0050/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/12/2019 - 4.6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0089

Aangenomen teksten
PDF 117kWORD 40k
Dinsdag 17 december 2019 - Straatsburg
De toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan ***
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2019 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09405/2019),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 3, artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0010/2019),

–  gezien zijn resolutie van 4 oktober 2016 over de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020(1),

–  gezien zijn resolutie van 19 januari 2011 over de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds(2),

–  gezien de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000 (Overeenkomst van Cotonou),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0050/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de toetreding van de Salomonseilanden tot de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Salomonseilanden.

(1) PB C 215 van 19.6.2018, blz. 2.
(2) PB C 136 E van 11.5.2012, blz. 19.

Laatst bijgewerkt op: 4 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid