Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0099(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0050/2019

Teksty złożone :

A9-0050/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2019 - 4.6

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0089

Teksty przyjęte
PDF 124kWORD 42k
Wtorek, 17 grudnia 2019 r. - Strasburg
Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między UE a państwami Pacyfiku ***
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (09405/2019),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 207 ust. 3, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) pkt v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0010/2019),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przyszłości stosunków AKP–UE po roku 2020(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przejściowej umowy o partnerstwie pomiędzy WE a państwami Pacyfiku(2),

–  uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (dalej zwaną „umową z Kotonu”),

–  uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając opinię Komisji Rozwoju,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0050/2019),

1.  wyraża zgodę na przystąpienie Wysp Salomona do umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Wysp Salomona.

(1) Dz.U. C 215 z 19.6.2018, s. 2.
(2) Dz.U. C 136E z 11.5.2012, s. 19.

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności