Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0099(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0050/2019

Texte depuse :

A9-0050/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2019 - 4.6

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0089

Texte adoptate
PDF 113kWORD 41k
Marţi, 17 decembrie 2019 - Strasbourg
Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific ***
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09405/2019),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (3), articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0010/2019),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2016 referitoare la viitorul relațiilor ACP-UE după 2020(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2011 referitoare la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte(2),

–  având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), de pe o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0050/2019),

1.  aprobă aderarea Insulelor Solomon la acord;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Insulelor Solomon.

(1) JO C 215, 19.6.2018, p. 2.
(2) JO C 136E, 11.5.2012, p. 19.

Ultima actualizare: 4 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate