Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0099(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0050/2019

Predkladané texty :

A9-0050/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2019 - 4.6

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0089

Prijaté texty
PDF 122kWORD 41k
Utorok, 17. decembra 2019 - Štrasburg
Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi ***
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09405/2019),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 3, článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0010/2019),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. októbra 2016 o budúcnosti vzťahov medzi štátmi AKT a EÚ po roku 2020(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2011 o Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane(2),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (ďalej len „Dohoda z Cotonou“),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozvoj,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0050/2019),

1.  udeľuje súhlas s pristúpením Šalamúnových ostrovov k dohode;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Šalamúnových ostrovov.

(1) Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 136 E, 11.5.2012, s. 19.

Posledná úprava: 4. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia