Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0413(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0047/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0047/2019

Rasprave :

PV 16/12/2019 - 15
CRE 16/12/2019 - 15

Glasovanja :

PV 17/12/2019 - 4.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0091

Usvojeni tekstovi
PDF 174kWORD 49k
Utorak, 17. prosinca 2019. - Strasbourg Završno izdanje
Mjere za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om *
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. prosinca 2019. o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2018)0813),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0016/2019),

–  uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0047/2019),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)   Prema Završnom izvješću iz 2019. u sklopu „Studije i izvješća o jazu PDV-a u 28 država članica EU-a”3a koje je izrađeno za Komisiju, jaz PDV-a, odnosno razlika između očekivanih prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenog iznosa, u Uniji je iznosio 137,5 milijardi EUR 2017. godine, što predstavlja gubitak od 11,2 % od ukupnih očekivanih prihoda od PDV-a i 267 EUR izgubljenih prihoda po osobi u Uniji. Međutim, razlike među državama članicama su velike, pri čemu se jaz PDV-a kreće u rasponu od 0,6 % do 35,5 %. To naglašava potrebu za jačanjem transnacionalne suradnje, posebno u cilju bolje borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine, kao i općenito prijevara u vezi s PDV-om (uključujući kružne prijevare).
_________________
3a Dostupno na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.b (nova)
(2b)   Prijevare u području PDV-a često su povezane s organiziranim kriminalom, a vrlo mali broj tih organiziranih mreža može biti odgovoran za više milijardi eura u prekograničnim prijevarama u području PDV-a, što utječe na naplatu prihoda u državama članicama, ali ima i negativan utjecaj na vlastita sredstva Unije. Stoga je potrebno donijeti ambiciozan mandat za Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u suradnji s nacionalnim pravosudnim tijelima kako bi se osigurao učinkovit kazneni progon počinitelja prijevara pred nacionalnim sudovima. Organizirane prekogranične prijevare povezane s PDV-om trebalo bi kazneno goniti, a počinitelje prijevara kazniti.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.c (nova)
(2c)  Strategija za borbu protiv prijevara u vezi s PDV-om trebala bi se razvijati usporedno sa sve većom modernizacijom i digitalizacijom gospodarstva, dok bi se sustav PDV-a trebao učiniti što jednostavnijim za poduzeća i građane. Stoga je izuzetno važno da države članice nastave ulagati u sustave ubiranja poreza koji se temelje na tehnologiji, posebno automatskim povezivanjem registarskih blagajni i prodajnih sustava tvrtki s prijavama PDV-a. Osim toga, porezna tijela trebala bi i dalje ulagati napore u bolju suradnju i razmjenu najboljih praksi, među ostalim u okviru Sastanka na vrhu poreznih uprava EU-a (TADEUS), mreže šefova poreznih uprava država članica kojoj je cilj bolja koordinacija na strateškoj razini između poreznih uprava. U tom bi pogledu porezna tijela trebala raditi na učinkovitoj komunikaciji i interoperabilnosti među svim bazama podataka koje se tiču fiskalnih pitanja na razini Unije. Tehnologija lanca blokova mogla bi se također iskoristiti za bolju zaštitu osobnih podataka i poboljšanje elektroničke razmjene informacija među poreznim tijelima.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)  Uspostavljanjem središnjeg elektroničkog informacijskog sustava „CESOP”, u koji bi države članice prenosile informacije o plaćanjima koje pohranjuju na nacionalnoj razini, djelotvornije bi se postigao cilj borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine. U odnosu na pojedinačne primatelje plaćanja u tom bi se sustavu trebale objediniti sve relevantne informacije o PDV-u u pogledu platnih transakcija koje dostavljaju države članice te bi se trebao omogućiti potpuni pregled plaćanja koja su primatelji plaćanja primili od platitelja koji se nalaze u državama članicama. Nadalje, taj bi informacijski sustav trebao prepoznati da postoji više zapisa o istim platnim transakcijama, pročistiti informacije dobivene od država članica (npr. ukloniti duplikate, ispraviti pogreške u podacima itd.) i omogućiti službenicima za vezu Eurofisca da unakrsno uspoređuju podatke o plaćanjima sa informacijama kojima raspolažu u pogledu PDV-a i upućuju upite u okviru istrage povodom sumnji na prijevaru u vezi s PDV-om ili da otkriju prijevaru u vezi s PDV-om.
(8)  Uspostavljanjem središnjeg elektroničkog informacijskog sustava „CESOP”, u koji bi države članice prenosile informacije o plaćanjima koje pohranjuju na nacionalnoj razini, djelotvornije bi se postigao cilj borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine. U odnosu na pojedinačne primatelje plaćanja u tom bi se sustavu trebale objediniti sve relevantne informacije o PDV-u u pogledu platnih transakcija koje dostavljaju države članice te bi se trebao omogućiti potpuni pregled plaćanja koja su primatelji plaćanja primili od platitelja koji se nalaze u državama članicama. Nadalje, taj bi informacijski sustav trebao prepoznati da postoji više zapisa o istim platnim transakcijama, pročistiti informacije dobivene od država članica (npr. ukloniti duplikate, ispraviti pogreške u podacima itd.) i omogućiti službenicima za vezu Eurofisca da unakrsno uspoređuju podatke o plaćanjima sa informacijama kojima raspolažu u pogledu PDV-a i upućuju upite u okviru istrage povodom sumnji na prijevaru u vezi s PDV-om ili da otkriju prijevaru u vezi s PDV-om. Sve države članice trebale bi sudjelovati u svim radnim skupinama Eurofisca i u skladu s time imenovati službenike za vezu.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.
(11)  Razmjena podataka o plaćanjima među poreznim tijelima ključna je za djelotvornu borbu protiv prijevara. Informacije o plaćanjima trebali bi obrađivati samo službenici za vezu za Eurofisc i samo u cilju borbe protiv prijevara u području PDV-a. Te se informacije ne bi smjele upotrebljavati u druge svrhe osim onih utvrđenih ovom Uredbom, primjerice u komercijalne svrhe.
(11)  Razmjena podataka o plaćanjima među poreznim tijelima ključna je za djelotvornu borbu protiv prijevara. Informacije o plaćanjima trebali bi obrađivati samo službenici za vezu za Eurofisc i samo u cilju borbe protiv prijevara u području PDV-a. Te se informacije ne bi smjele upotrebljavati u druge svrhe osim onih utvrđenih ovom Uredbom, primjerice u komercijalne svrhe, te bi se trebale primjenjivati i u provedbi Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća6a.
_________________
6a Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)
(11a)   S obzirom na mali broj država članica koje objavljuju procjene gubitka PDV-a zbog prijevara unutar Zajednice, usporedivi podaci o prijevarama unutar Zajednice u području PDV-a doprinijeli bi bolje usmjerenoj suradnji među državama članicama. Stoga bi Komisija trebala zajedno s državama članicama izraditi zajednički statistički pristup radi kvantificiranja i analize prijevara u području PDV-a.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)  Nužno je i razmjerno da pružatelji platnih usluga čuvaju evidencije o informacijama povezanima s platnim transakcijama u razdoblju od dvije godine kako bi državama članicama pomogli u borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine i otkrivanju prevaranata. To je najkraće razdoblje potrebno državama članicama za djelotvornu provedbu kontrole i istraživanje sumnji u prijevaru u vezi s PDV-om ili otkrivanje prijevare u vezi s PDV-om, a razmjerno je uzimajući u obzir golemu količinu informacija o plaćanjima i njihovu osjetljivost u pogledu zaštite osobnih podataka.
(13)  Nužno je i razmjerno da pružatelji platnih usluga čuvaju evidencije o informacijama povezanima s platnim transakcijama u razdoblju od tri godine kako bi državama članicama pomogli u borbi protiv prijevara u vezi s PDV-om u području e-trgovine i otkrivanju prevaranata. To je najkraće razdoblje potrebno državama članicama za djelotvornu provedbu kontrole i istraživanje sumnji u prijevaru u vezi s PDV-om ili otkrivanje prijevare u vezi s PDV-om, a razmjerno je uzimajući u obzir golemu količinu informacija o plaćanjima i njihovu osjetljivost u pogledu zaštite osobnih podataka.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Službenici za vezu za Eurofisc država članica trebali bi moći pristupiti informacijama u vezi s platnim transakcijama u svrhu borbe protiv prijevara povezanih s PDV-om i analizirati ih. Osobe koje je ovlastila Komisija trebale bi pristupati informacijama samo u svrhu razvoja i održavanja središnjeg elektroničkog informacijskog sustava. Obje skupine korisnika trebale bi se pridržavati pravila o povjerljivosti utvrđenih u ovoj Uredbi.
(14)  Službenici za vezu za Eurofisc država članica trebali bi moći pristupiti informacijama u vezi s platnim transakcijama u svrhu borbe protiv prijevara povezanih s PDV-om i analizirati ih. Osobe koje je ovlastila Komisija trebale bi pristupati informacijama u svrhu razvoja i održavanja središnjeg elektroničkog informacijskog sustava te kako bi se osigurala pravilna provedba ove Uredbe. Obje skupine korisnika trebale bi se pridržavati pravila o povjerljivosti utvrđenih u ovoj Uredbi. Osim toga, Komisija bi trebala imati mogućnost posjeta državama članicama radi ocjene njihovih postupaka za administrativnu suradnju.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.a (nova)
(14a)  Upravljanje CESOP-om, kao i analiza ključnih informacija, predstavljaju dodatne zadaće za Eurofisc. U sklopu godišnjeg izvješća Eurofisca trebalo bi ispitati jesu li sredstva namijenjena Eurofiscu prikladna i dostatna za poboljšanje suradnje među državama članicama i učinkovitu borbu protiv prijevara u vezi s PDV-om.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)  Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 1. stavkom 42. Uredbe (EU) 2018/1725 te je on dao mišljenje ...17
(18)  Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka (EDPS) u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 te je on dao mišljenje ...17. S obzirom na to da je zaštita osobnih podataka jedna od temeljnih vrijednosti Unije, savjetovanje s EDPS-om trebalo bi provesti za sve mjere koje će se poduzeti u skladu s člankom 24.e Uredbe (EU) br. 904/2010, kako je izmijenjena ovom Uredbom.
__________________
__________________
17 SL C […], […], str. […].
17 SL C […], […], str. […].
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Uredba (EU) br. 904/2010
Poglavlje II. – Odjeljak 2. – Članak 12.a (novi)
(1a)   u poglavlju II. odjeljku II. dodaje se sljedeći članak:
„Članak 12.a
Od svih se država članica zahtijeva poduzimanje mjera kako bi se smanjio postotak kasnih odgovora i poboljšala kvaliteta zahtjeva za pružanje informacija. Države članice obavješćuju Komisiju o tim mjerama.”
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 24.c – stavak 2.
2.  CESOP čuva informacije iz stavka 1. točaka (a) i (b) tijekom razdoblja od najviše dvije godine od kraja godine u kojoj su informacije prenesene u sustav.
2.  CESOP čuva informacije iz stavka 1. točaka (a) do (c) tijekom razdoblja od najviše pet godina od kraja godine u kojoj su informacije prenesene u sustav.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka d
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 24.d – podstavak 2. (novi)
Osim toga, Komisija bi trebala imati mogućnost posjeta državama članicama radi ocjene njihovih postupaka za suradnju u vezi prekograničnih prijevara povezanih s PDV-om.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 36. – stavak 2. – uvodni dio
(2a)   u članku 36. stavku 2. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:
‘2. Službenici za vezu država članica sudjelujućih u pojedinom području rada Eurofisca (dalje u tekstu „službenici za vezu koji sudjeluju u Eurofisc-u”) određuju koordinatora (dalje u tekstu „koordinator za područje rada Eurofisc-a”) među službenicima za vezu koji sudjeluju u Eurofisc-u na ograničeni rok. Koordinatori za područje rada Eurofisc-a:
‘2. Službenici za vezu država članica sudjelujućih u relevantnom području rada Eurofisca (dalje u tekstu „službenici za vezu koji sudjeluju u Eurofisc-u”) određuju koordinatora (dalje u tekstu „koordinator za područje rada Eurofisc-a”) među službenicima za vezu koji sudjeluju u Eurofisc-u na ograničeni rok. Koordinatori za područje rada Eurofisc-a:
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 37. – podstavak 1.a (novi)
U godišnjem izvješću moraju biti navedeni, detaljno i za svaku državu članicu, barem broj provedenih kontrola i dodatni iznos PDV-a razrezan i ubran zahvaljujući informacijama obrađenima na temelju članka 24.d.
U godišnjem izvješću moraju biti navedeni, detaljno i za svaku državu članicu, barem:
—   broj provedenih kontrola;
—  broj službenika koji su ovlašteni biti prisutni u službenim prostorijama upravnih tijela druge države članice i broj službenika koji su prisutni tijekom administrativnih istragâ provedenih na državnom području države članice koja prima zahtjev;
—  broj organiziranih usporednih nadzora u kojima sudjeluju jedna ili više država članica i broj službenika koji sudjeluju u sastancima za predodabir usporednih nadzora;
—  broj zajedničkih revizorskih timova u kojima je svaka država članica sudjelovala;
—  koraci koji su poduzeti kako bi se revizore informiralo o instrumentima u okviru ove Uredbe;
—  broj kvalificiranih zaposlenika u području ljudskih resursa kako bi se osigurala prisutnost u službenim prostorijama, sudjelovanje u administrativnim istragama i usporednim nadzorima (kako je navedeno u člancima od 28. do 30.);
—  broj osoblja koje se nalazi u pojedinom središnjem uredu za vezu i u drugim određenim službama za vezu, te također svih drugih nadležnih službenika koji mogu izravno razmjenjivati informacije na temelju ove Uredbe (kako je navedeno u članku 4.) i kako se prikupljaju te razmjenjuju informacije među tim tijelima; i
—   dodatni iznos PDV-a razrezan i ubran zahvaljujući informacijama obrađenima na temelju članka 24.d.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)
Uredba (EU) br. 904/2010
Poglavlje XIII. – Članak 49.a (novi)
(3a)   u POGLAVLJU XIII. dodaje se sljedeći članak:
„Članak 49.a
Države članice i Komisija uspostavljaju zajednički sustav za prikupljanje statističkih podataka o prijevarama unutar Zajednice u području PDV-a i objavljuju nacionalne procjene gubitka PDV-a zbog prijevara kao i procjene za Uniju u cjelini. Komisija provedbenim aktima utvrđuje praktične aranžmane za takav statistički sustav. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 58. stavka 2.”
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)
Uredba (EU) br. 904/2010
Članak 50. – stavak 1.a (novi)
(3b)   u članku 50. dodaje se sljedeći stavak:
„1a. Kada država članica trećoj zemlji pruža opsežnije informacije od onih predviđenih u skladu s poglavljima II. i III. ove Uredbe, ta država članica neće odbiti pružiti te informacije bilo kojoj drugoj državi članici koja traži suradnju ili kojoj je u interesu da ih dobije.”
Posljednje ažuriranje: 4. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti