Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0162(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0033/2019

Ingediende teksten :

A9-0033/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/12/2019 - 4.9

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0092

Aangenomen teksten
PDF 115kWORD 41k
Dinsdag 17 december 2019 - Straatsburg
De associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”) *
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2019 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”) (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2019)0359),

–  gezien artikel 203 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9‑0118/2019),

–  gezien artikel 82 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A9-0033/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Laatst bijgewerkt op: 4 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid