Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0162(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0033/2019

Teksty złożone :

A9-0033/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2019 - 4.9

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0092

Teksty przyjęte
PDF 120kWORD 41k
Wtorek, 17 grudnia 2019 r. - Strasburg
Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) *
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2019)0359),

–  uwzględniając art. 203 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0118/2019),

–  uwzględniając art. 82 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju (A9-0033/2019),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności