Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0162(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0033/2019

Predkladané texty :

A9-0033/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2019 - 4.9

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0092

Prijaté texty
PDF 119kWORD 41k
Utorok, 17. decembra 2019 - Štrasburg
Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) *
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2019)0359),

–  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0118/2019),

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A9-0033/2019),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Posledná úprava: 4. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia