Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0817(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0049/2019

Внесени текстове :

A9-0049/2019

Разисквания :

PV 16/12/2019 - 16
CRE 16/12/2019 - 16

Гласувания :

PV 17/12/2019 - 4.10
PV 17/12/2019 - 4.11
CRE 17/12/2019 - 4.11

Приети текстове :

P9_TA(2019)0093

Приети текстове
PDF 122kWORD 43k
Вторник, 17 декември 2019 г. - Страсбург
Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

Решение на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 10 октомври 2019 г. (12451/2019)(1),

–  като взе предвид член 283, параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с Парламента (C9-0149/2019),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(2),

–  като взе предвид член 130 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0049/2019),

А.  като има предвид, че с писмо от 16 октомври 2019 г. Европейският съвет се е консултирал с Европейския парламент относно назначаването на Фабио Панета за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка за мандат от осем години, считано от 1 януари 2020 г.;

Б.  като има предвид, че комисията по икономически и парични въпроси направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално от гледна точка на условията, посочени в член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и на изискването за пълна независимост на ЕЦБ съгласно член 130 от Договора; като има предвид, че при извършването на оценката комисията получи автобиография на кандидата, както и неговите отговори на изпратения му въпросник;

В.  като има предвид, че впоследствие, на 3 декември 2019 г., комисията проведе изслушване на кандидата, по време на което той направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

Г.  като има предвид, че Управителният съвет на Европейската централна банка се състои от членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка и от деветнадесетте управители на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото; като има предвид, че досега всички те са били мъже;

Д.  като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал своето недоволство относно процедурата за назначаване на членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка и във връзка с това е призовавал за нейното подобряване; като има предвид, че Парламентът поиска да получи своевременно балансиран от гледна точка на половете списък с предварително подбрани кандидати с най-малко две имена;

Е.  като има предвид, че на 17 септември 2019 г. Парламентът даде положително становище относно препоръката на Съвета за назначаване на Кристин Лагард за първата жена – председател на Европейската централна банка;

Ж.  като има предвид, че жените продължават да бъдат по-слабо представени в Управителния съвет на Европейската централна банка; като има предвид, че Парламентът изразява съжаление относно факта, че държавите членки не са взели сериозно предвид това искане, и призовава националните институции и институциите на ЕС да работят активно за постигането на баланс между половете при следващите кандидатури;

З.  като има предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

1.  изразява положително становище относно препоръката на Съвета да назначи Фабио Панета за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Европейския съвет и на Съвета, както и на правителствата на държавите членки.

(1) Все още непубликувана в ОВ.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.

Последно осъвременяване: 4 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност