Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/0817(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0049/2019

Předložené texty :

A9-0049/2019

Rozpravy :

PV 16/12/2019 - 16
CRE 16/12/2019 - 16

Hlasování :

PV 17/12/2019 - 4.10
PV 17/12/2019 - 4.11
CRE 17/12/2019 - 4.11

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0093

Přijaté texty
PDF 125kWORD 42k
Úterý, 17. prosince 2019 - Štrasburk
Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2019 o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 10. října 2019 (12451/2019)(1),

–  s ohledem na čl. 283 odst. 2 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož Evropská rada konzultovala návrh s Parlamentem (C9‑0149/2019),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU(2),

–  s ohledem na článek 130 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0049/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská rada dopisem ze dne 16. října 2019 konzultovala s Parlamentem jmenování Fabia Panetty členem Výkonné rady Evropské centrální banky na osmileté funkční období počínaje dnem 1. ledna 2020;

B.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté zhodnotil kvalifikaci kandidáta, zejména s ohledem na požadavky uvedené v čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a na zásadu úplné nezávislosti ECB podle článku 130 této smlouvy; vzhledem k tomu, že v rámci tohoto hodnocení kandidát výboru postoupil svůj životopis i odpovědi na písemný dotazník, který mu byl zaslán;

C.  vzhledem k tomu, že výbor poté dne 3. prosince 2019 uspořádal slyšení, během kterého kandidát učinil předběžné prohlášení a poté odpověděl na otázky členů výboru;

D.  vzhledem k tomu, že Rada guvernérů se skládá ze členů Výkonné rady Evropské centrální banky a z devatenácti guvernérů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro; vzhledem k tomu, že v současnosti jsou všichni guvernéři muži;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjadřoval nespokojenost ohledně postupu jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky, a požadoval v této souvislosti o zlepšení postupů; vzhledem k tomu, že Parlament požadoval, aby mu byl včas předložen užší seznam zohledňující zásadu vyváženého zastoupení žen a mužů obsahující alespoň dvě jména;

F.  vzhledem k tomu, že dne 17. září 2019 vydal Parlament kladné stanovisko k doporučení Rady týkajícímu se jmenování Christine Lagardeové první prezidentkou Evropské centrální banky;

G.  vzhledem k tomu, že ženy jsou v Radě guvernérů Evropské centrální banky nadále nedostatečně zastoupeny; vzhledem k tomu, že Parlament lituje skutečnosti, že členské státy tuto žádost nebraly vážně, a požaduje, aby vnitrostátní orgány a orgány EU aktivně usilovaly o dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů u příštích nominací;

H.  vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce EU i vnitrostátní orgány by měly zavést konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů;

1.  vydává kladné stanovisko k doporučení Rady týkajícímu se jmenování Fabia Panetty členem Výkonné rady Evropské centrální banky;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě a vládám členských států.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2019)0211.

Poslední aktualizace: 4. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí