Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/0817(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0049/2019

Pateikti tekstai :

A9-0049/2019

Debatai :

PV 16/12/2019 - 16
CRE 16/12/2019 - 16

Balsavimas :

PV 17/12/2019 - 4.10
PV 17/12/2019 - 4.11
CRE 17/12/2019 - 4.11

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0093

Priimti tekstai
PDF 120kWORD 42k
Antradienis, 2019 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 10 d. Tarybos rekomendaciją (12451/2019)(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, pagal kurią Europos Vadovų Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9‑0149/2019),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0049/2019),

A.  kadangi 2019 m. spalio 16 d. raštu Europos Vadovų Taryba konsultavosi su Parlamentu dėl Fabio Panettą skyrimo Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai nuo 2020 m. sausio 1 d.;

B.  kadangi Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir į visiško ECB nepriklausomumo reikalavimą pagal Sutarties 130 straipsnį; kadangi atlikdamas šį vertinimą komitetas gavo kandidato gyvenimo aprašymą ir jo atsakymus į jam raštu pateiktus klausimus;

C.  kadangi vėliau, 2019 m. gruodžio 3 d., komitetas surengė kandidato klausymą, kurio metu kandidatas pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių užduotus klausimus;

D.  kadangi Europos Centrinio Banko valdančiąją tarybą sudaro Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariai ir devyniolika nacionalinių centrinių bankų valdytojų iš valstybių narių, kurių valiuta yra euro; kadangi iki šiol visi valdytojai buvo vyrai;

E.  kadangi Parlamentas ne kartą išreiškė nepasitenkinimą dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimo procedūros ir ragino patobulinti su tuo susijusias procedūras; kadangi Parlamentas prašė, kad jam būtų laiku pateikiamas lyčių požiūriu proporcingas trumpasis sąrašas, į kurį būtų įtraukti ne mažiau kaip du asmenys;

F.  kadangi 2019 m. rugsėjo 17 d. Parlamentas priėmė teigiamą nuomonę dėl Tarybos rekomendacijos paskirti Christine Lagarde Europos Centrinio Banko pirmininke – pirmąją moterį į šias pareigas;

G.  kadangi Europos Centrinio Banko valdančiojoje taryboje vis dar per mažai moterų; kadangi Parlamentas apgailestauja dėl to, kad valstybės narės iš tikrųjų neatsižvelgė į šį prašymą, ir ragina nacionalines ir ES institucijas, teikiant kitas kandidatūras ateityje, aktyviai siekti lyčių pusiausvyros;

H.  kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos rekomendacijos skirti Fabio Panettą Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0211.

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika