Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/0817(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0049/2019

Ingediende teksten :

A9-0049/2019

Debatten :

PV 16/12/2019 - 16
CRE 16/12/2019 - 16

Stemmingen :

PV 17/12/2019 - 4.10
PV 17/12/2019 - 4.11
CRE 17/12/2019 - 4.11

Aangenomen teksten :

P9_TA(2019)0093

Aangenomen teksten
PDF 117kWORD 43k
Dinsdag 17 december 2019 - Straatsburg
Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

Besluit van het Europees Parlement van 17 december 2019 over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 10 oktober 2019 (12451/2019)(1),

–  gezien artikel 283, lid 2, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Europese Raad is geraadpleegd (C9-0149/2019),

–  gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken(2),

–  gezien artikel 130 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0049/2019),

A.  overwegende dat de Europese Raad bij schrijven van 16 oktober 2019 het Parlement heeft geraadpleegd over de benoeming van Fabio Panetta tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank voor een ambtstermijn van acht jaar, ingaande op 1 januari 2020;

B.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement vervolgens de kwalificaties van de kandidaat heeft onderzocht, met name in het licht van de vereisten, zoals vastgelegd in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en het uit artikel 130 van hetzelfde Verdrag voortvloeiende gebod van volledige onafhankelijkheid van de ECB; overwegende dat de commissie in het kader van dit onderzoek een curriculum vitae van de kandidaat heeft ontvangen, alsmede de antwoorden op de hem toegezonden schriftelijke vragenlijst;

C.  overwegende dat de commissie vervolgens op 3 december 2019 een hoorzitting met de kandidaat heeft gehouden tijdens welke hij een openingsverklaring heeft afgelegd en daarna vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

D.  overwegende dat de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank bestaat uit de leden van de directie van de Europese Centrale Bank en de negentien presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben; overwegende dat deze laatsten tot nu toe allemaal man zijn;

E.  overwegende dat het Parlement herhaaldelijk zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over de benoemingsprocedure voor leden van de directie van de Europese Centrale Bank en ertoe heeft opgeroepen de procedures hieromtrent te verbeteren; overwegende dat het Parlement heeft aangegeven dat het ruim van tevoren een genderevenwichtige shortlist wil ontvangen met ten minste twee namen;

F.  overwegende dat het Parlement op 17 september 2019 een positief advies heeft uitgebracht over de aanbeveling van de Raad om Christine Lagarde te benoemen tot eerste vrouwelijke president van de Europese Centrale Bank;

G.  overwegende dat vrouwen in de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank nog altijd ondervertegenwoordigd zijn; overwegende dat het Parlement betreurt dat de lidstaten dit verzoek niet serieus hebben genomen en de nationale en EU-instellingen oproept om actief te werken aan het realiseren van een genderevenwicht bij de volgende benoemingen;

H.  overwegende dat alle EU- en nationale instellingen en organen concrete maatregelen moeten nemen om voor genderevenwicht te zorgen;

1.  brengt positief advies uit inzake de aanbeveling van de Raad om Fabio Panetta tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank te benoemen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad en de regeringen van de lidstaten.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0211.

Laatst bijgewerkt op: 4 mei 2020Juridische mededeling - Privacybeleid