Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/0817(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0049/2019

Teksty złożone :

A9-0049/2019

Debaty :

PV 16/12/2019 - 16
CRE 16/12/2019 - 16

Głosowanie :

PV 17/12/2019 - 4.10
PV 17/12/2019 - 4.11
CRE 17/12/2019 - 4.11

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0093

Teksty przyjęte
PDF 126kWORD 43k
Wtorek, 17 grudnia 2019 r. - Strasburg
Mianowanie członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 10 października 2019 r. (12451/2019)(1),

–  uwzględniając art. 283 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9‑0149/2019),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE(2),

–  uwzględniając art. 130 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0049/2019),

A.  mając na uwadze, że pismem z dnia 16 października 2019 r. Rada Europejska zasięgnęła opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Fabia Panetty na stanowisko członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego na okres ośmiu lat od dnia 1 stycznia 2020 r.;

B.  mając na uwadze, że Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 283 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w świetle potrzeby zapewnienia pełnej niezależności EBC zgodnie z art. 130 tego traktatu; mając na uwadze, że w ramach procesu oceny komisja otrzymała życiorys kandydata, jak również odpowiedzi na przedstawione mu w kwestionariuszu pytania;

C.  mając na uwadze, że komisja odbyła następnie przesłuchanie kandydata w dniu 3 grudnia 2019 r., podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

D.  mając na uwadze, że Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego składa się z członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego oraz dziewiętnastu prezesów krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro; mając na uwadze, że obecnie wszyscy prezesi krajowych banków centralnych są mężczyznami;

E.  mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wyrażał swoje niezadowolenie z procedury powoływania członków Zarządu Europejskiego Banku Centralnego oraz domagał się usprawnionych procedur w tym względzie; mając na uwadze, że Parlament Europejski domagał się, aby przedstawiano mu w odpowiednim czasie krótką listę kandydatów, która będzie zrównoważona pod względem płci i będzie zawierać co najmniej dwa nazwiska;

F.  mając na uwadze, że w dniu 17 września 2019 r. Parlament przekazał pozytywną opinię w sprawie zalecenia Rady dotyczącego powołania Christine Lagarde jako pierwszej kobiety na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego;

G.  mając na uwadze, że kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego; mając na uwadze, że Parlament wyraża ubolewanie z powodu faktu, iż państwa członkowskie nie potraktowały tego wniosku poważnie, i wzywa instytucje krajowe i unijne do podjęcia aktywnych działań na rzecz osiągnięcia równowagi płci przy obsadzaniu następnych stanowisk;

H.  mając na uwadze, że wszystkie instytucje i organy unijne i krajowe powinny wdrożyć konkretne środki w celu zapewnienia równowagi płci;

1.  wydaje pozytywną opinię w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania Fabia Panetty na członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie Europejskiej, Radzie oraz rządom państw członkowskich.

(1) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0211.

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności