Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0818(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0046/2019

Indgivne tekster :

A9-0046/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0094

Vedtagne tekster
PDF 119kWORD 42k
Tirsdag den 17. december 2019 - Strasbourg
Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

Europa-Parlamentets afgørelse af 17. december 2019 om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets henstilling af 8. november 2019 (13651/2019)(1),

–  der henviser til artikel 283, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Det Europæiske Råds høring af Parlamentet (C9‑0173/2019),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 130,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0046/2019),

A.  der henviser til, at Rådet ved skrivelse af 14. november 2019 hørte Parlamentet om udnævnelsen af Isabel Schnabel til medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion for en embedsperiode på otte år med virkning fra den 1. januar 2020;

B.  der henviser til, at Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg derefter foretog en bedømmelse af kandidatens kvalifikationer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og behovet for, at ECB er helt uafhængig, i henhold til artikel 130 i nævnte traktat; der henviser til, at udvalget i forbindelse med denne bedømmelse modtog et curriculum vitae fra kandidaten samt hendes svar på det fremsendte spørgeskema;

C.  der henviser til, at udvalget efterfølgende, den 3. december 2019, afholdt en høring af kandidaten, hvorunder denne efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

D.  der henviser til, at Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd består af medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks direktion og de 19 chefer for de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta; der henviser til, at alle sidstnævnte til dato er mænd;

E.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har udtrykt utilfredshed med udnævnelsesproceduren for medlemmer af direktionen for Den Europæiske Centralbank og har opfordret til at forbedre procedurerne i denne henseende; der henviser til, at Parlamentet har anmodet om, at det i god tid modtager en kønsafbalanceret kortliste med mindst to navne;

F.  der henviser til, at Parlamentet den 17. september 2019 afgav en positiv udtalelse om Rådets henstilling om at udpege Christine Lagarde til den første kvindelige formand for Den Europæiske Centralbank;

G.  der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenteret i Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank; der henviser til, at medlemsstaterne beklageligvis ikke har taget denne anmodning alvorligt, og opfordrer de nationale institutioner og EU-institutionerne til at arbejde aktivt for at opnå kønsbalance i de næste nomineringer;

H.  der henviser til, at alle EU-institutioner og nationale institutioner og organer bør gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre en ligelig kønsfordeling;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af Isabel Schnabel som medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Det Europæiske Råd, Rådet og medlemsstaternes regeringer.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0211.

Seneste opdatering: 4. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik