Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/0818(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0046/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0046/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0094

Hyväksytyt tekstit
PDF 114kWORD 39k
Tiistai 17. joulukuuta 2019 - Strasbourg Lopullinen painos
Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

Euroopan parlamentin päätös 17. joulukuuta 2019 neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 8. marraskuuta 2019 päivätyn neuvoston suosituksen (13651/2019)(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, jonka mukaisesti Eurooppa-neuvosto on kuullut parlamenttia (C9‑0173/2019),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa‑arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 130 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0046/2019),

A.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto kuuli 14. marraskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamenttia Isabel Schnabelin nimittämisestä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi kahdeksan vuoden pituiseksi toimikaudeksi 1. tammikuuta 2020 alkaen;

B.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten ja 130 artiklassa asetetun EKP:n täydellisen riippumattomuuden vaatimuksen täyttymistä; ottaa huomioon, että arviointia varten valiokunta sai ehdokkaalta ansioluettelon sekä vastaukset hänelle toimitettuun kysymyslomakkeeseen;

C.  ottaa huomioon, että tämän jälkeen valiokunta järjesti 3. joulukuuta 2019 kuulemisen, jossa ehdokas antoi lausuman ja vastasi valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan keskuspankin neuvoston muodostavat Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenet sekä niiden yhdeksäntoista jäsenvaltion kansallisten keskuspankkien pääjohtajat, joiden rahayksikkö on euro; ottaa huomioon, että tällä hetkellä kaikki kansallisten keskuspankkien pääjohtajat ovat miehiä;

E.  ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti ilmaissut tyytymättömyytensä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimitysmenettelyyn ja kehottanut parantamaan tähän liittyviä menettelyjä; ottaa huomioon, että parlamentti on pyytänyt saavansa ajoissa vähintään kaksi nimeä sisältävän ehdokasluettelon, jossa sukupuolet ovat tasapuolisesti edustettuina;

F.  ottaa huomioon, että parlamentti antoi 17. syyskuuta 2019 myönteisen lausunnon neuvoston suosituksesta nimittää Christine Lagarde Euroopan keskuspankin johtokunnan ensimmäiseksi naispuoliseksi puheenjohtajaksi;

G.  ottaa huomioon, että naiset ovat edelleen aliedustettuina Euroopan keskuspankin neuvostossa; ottaa huomioon, että parlamentti pitää valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole suhtautuneet tähän pyyntöön vakavasti, ja kehottaa jäsenvaltioiden ja EU:n toimielimiä pyrkimään aktiivisesti sukupuolten tasapuoliseen edustukseen seuraavissa nimityksissä;

H.  katsoo, että kaikkien EU:n ja kansallisten toimielinten ja elinten olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten tasapuolisen edustuksen varmistamiseksi;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston suosituksesta nimittää Isabel Schnabel Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0211.

Päivitetty viimeksi: 4. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö