Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/0818(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0046/2019

Texte depuse :

A9-0046/2019

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0094

Texte adoptate
PDF 119kWORD 42k
Marţi, 17 decembrie 2019 - Strasbourg
Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

Decizia Parlamentului European din 17 decembrie 2019 privind recomandarea Consiliului de numire a unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere recomandarea Consiliului din 8 noiembrie 2019 (13651/2019)(1),

–  având în vedere articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliul European (C9-0173/2019),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE(2),

–  având în vedere articolul 130 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0046/2019),

A.  întrucât, prin scrisoarea din 14 noiembrie 2019, Consiliul European s-a consultat cu Parlamentul European cu privire la numirea dnei Isabel Schnabel ca membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene pentru un mandat de opt ani începând de la 1 ianuarie 2020;

B.  întrucât Comisia sa pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatei propuse, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, astfel cum decurge din articolul 130 din tratat, imperativul independenței totale a BCE; întrucât, în cadrul acestei evaluări, comisia a primit din partea candidatei un curriculum vitae, precum și răspunsurile sale la întrebările scrise care i-au fost adresate;

C.  întrucât comisia a organizat apoi, la 3 decembrie 2019, o audiere a candidatei care, cu acest prilej, a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

D.  întrucât Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene este constituit din membrii Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene și din 19 guvernatori ai băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro. întrucât, până acum, toți guvernatorii au fost bărbați;

E.  întrucât Parlamentul și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de procedura de numire a membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene și a cerut să se schimbe procedurile în această privință; întrucât Parlamentul a cerut să i se dea, cu promptitudine, o listă scurtă de cel puțin două nume care să cuprindă și femei;

F.  întrucât, la 17 septembrie 2019, Parlamentul a emis un aviz favorabil față de recomandarea Consiliului de a o numi pe Christine Lagarde în funcția de președintă a Băncii Centrale Europene, prima femeie care ocupă această funcție;

G.  întrucât femeile sunt în continuare subreprezentate în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene; întrucât Parlamentul este nemulțumit că statele membre nu au luat în serios această solicitare și le cere instituțiilor naționale și ale UE să se străduiască activ să asigure echilibrul de gen la următoarele nominalizări;

H.  întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să aplice măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen,

1.  emite un aviz favorabil privind numirea lui Isabel Schnabel ca membră a Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului, precum și guvernelor statelor membre.

(1) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2019)0211.

Ultima actualizare: 4 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate