Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/0818(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0046/2019

Predkladané texty :

A9-0046/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0094

Prijaté texty
PDF 126kWORD 43k
Utorok, 17. decembra 2019 - Štrasburg
Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 8. novembra 2019 (13651/2019)(1),

–  so zreteľom na článok 283 ods. 2 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0173/2019),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ(2),

–  so zreteľom na článok 130 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0046/2019),

A.  keďže Európska rada prostredníctvom listu zo 14. novembra 2019 konzultovala s Európskym parlamentom o vymenovaní Isabel Schnabelovej za členku Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. januára 2020;

B.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci následne posúdil kvalifikáciu navrhovanej kandidátky, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a požiadavku úplnej nezávislosti Európskej centrálnej banky podľa článku 130 uvedenej zmluvy; keďže v rámci tohto posúdenia výbor dostal od kandidátky životopis a jej odpovede na písomné otázky, ktoré jej boli odoslané;

C.  keďže výbor následne usporiadal 3. decembra 2019 vypočutie kandidátky, počas ktorého kandidátka predniesla úvodné vyhlásenie a potom odpovedala na otázky členov výboru;

D.  keďže Rada guvernérov Európskej centrálnej banky sa skladá z členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky a 19 guvernérov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro; keďže ku dnešnému dňu sú všetci z nich muži;

E.  keďže Európsky parlament opakovane vyjadril nespokojnosť s postupom menovania členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky a vyzval v tejto súvislosti na zlepšenie postupov; keďže Európsky parlament požiadal o predloženie rodovo vyváženého užšieho zoznamu s aspoň dvomi menami v primeranom čase;

F.  keďže Európsky parlament zaujal 17. septembra 2019 kladné stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní Christine Lagardeovej za prvú ženskú prezidentku Európskej centrálnej banky;

G.  keďže ženy stále nie sú v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky dostatočne zastúpené; keďže Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty nezobrali túto požiadavku vážne, a vyzýva vnútroštátne inštitúcie a inštitúcie EÚ, aby sa pri budúcich nomináciách aktívne usilovali o dosiahnutie rodovej rovnováhy;

H.  keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie rodovej vyváženosti;

1.  súhlasí s odporúčaním Rady vymenovať Isabel Schnabelovú za členku Výkonnej rady Európskej centrálnej banky;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade a vládam členských štátov.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0211.

Posledná úprava: 4. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia