Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 123kWORD 49k
Trešdiena, 2019. gada 18. decembris - Strasbūra
Eiropas ombuda ievēlēšana
P9_TA(2019)0096
Lēmums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. decembra lēmums par ombuda ievēlēšanu ((2019/2042(INS)))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 24. panta trešo daļu un 228. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par statūtiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 231. pantu,

–  ņemot vērā aicinājumu izvirzīt amata kandidātus(2),

–  ņemot vērā 2019. gada 18. decembra balsojumu,

1.  ieceļ Emily O'REILLY, lai tā pildītu Eiropas ombuda pienākumus līdz Parlamenta pašreizējā sasaukuma beigām;

2.  prasa Emily O'REILLY dot zvērestu Tiesas priekšā;

3.  uzdod tā priekšsēdētājam nodrošināt pielikumā pievienotā lēmuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

4.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai un Tiesai.

(1) OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.
(2) OV C 293, 30.8.2019., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS

(2019. gada 18. decembris)

par Eiropas ombuda ievēlēšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 24. panta trešo daļu un 228. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta 1994. gada 9. marta Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom par statūtiem un vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi(1),

ņemot vērā Reglamenta 231. pantu,

ņemot vērā aicinājumu izvirzīt amata kandidātus(2),

ņemot vērā 2019. gada 18. decembra balsojumu,

IR NOLĒMIS:

Ievēlēt Emily O'REILLY, lai tā pildītu Eiropas ombuda pienākumus līdz pašreizējā Parlamenta sasaukuma beigām.

Strasbūrā, 2019. gada 18. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

(1) OV L 113, 4.5.1994., 15. lpp.
(2) OV C 293, 30.8.2019., 1. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 4. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika