Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/0076(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0026/2019

Внесени текстове :

A9-0026/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/12/2019 - 13.3

Приети текстове :

P9_TA(2019)0098

Приети текстове
PDF 117kWORD 41k
Сряда, 18 декември 2019 г. - Страсбург
Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гамбия и протокол за неговото прилагане ***
P9_TA(2019)0098A9-0026/2019

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство (08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08974/2019),

–  като взе предвид проекта на Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия (08984/2019),

–  като взе предвид проекта на Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия (09949/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка (v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0106/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по бюджети,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0026/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението и протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Гамбия.

Последно осъвременяване: 4 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност