Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0076(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0026/2019

Ingivna texter :

A9-0026/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/12/2019 - 13.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0098

Antagna texter
PDF 109kWORD 41k
Onsdagen den 18 december 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och dess genomförandeprotokoll ***
P9_TA(2019)0098A9-0026/2019

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 18 december 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och av protokollet om genomförande av det partnerskapsavtalet (08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (08974/2019),

–  med beaktande av utkastet till partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia (08984/2019),

–  med beaktande av utkastet till protokoll om genomförandet av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia (09949/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket led a v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0106/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från budgetutskottet,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet (A9-0026/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet och protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Gambia.

Senaste uppdatering: 4 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy