Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2019/2925(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : B9-0230/2019

Testi mressqa :

B9-0230/2019

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 18/12/2019 - 13.4

Testi adottati :

P9_TA(2019)0099

Testi adottati
PDF 161kWORD 48k
L-Erbgħa, 18 ta' Diċembru 2019 - Strasburgu
Sustanzi attivi, inklużi d-dimoxystrobin u l-mancozeb
P9_TA(2019)0099B9-0230/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi benfluralin, dimossistrobin, fluważinam, flutolanil, mankożeb, mekoprop-P, mepikwat, metiram, oksamil u piraklostrobin (D064213/02 – 2019/2925(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi benfluralin, dimossistrobin, fluważinam, flutolanil, mankożeb, mekoprop-P, mepikwat, metiram, oksamil u piraklostrobin (D064213/02),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE(1), u b'mod partikolari l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 17 u l-Artikolu 21 tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/408 tal-11 ta' Marzu 2015 dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 80(7) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jistabbilixxi lista ta' kandidati għas-sostituzzjoni(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 11 u 13 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti (KE) Nru 1107/2009(4),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 112(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel,

A.  billi d-dimossistrobin ġiet inkluża fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE(5) fl-1 ta' Ottubru 2006 mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/75/KE(6) u tqieset li ġiet approvata skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

B.  billi proċedura għat-tiġdid tal-approvazzjoni tad-dimossistrobin skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012(7) ilha għaddejja mill-2013;

C.  billi l-perjodu ta' approvazzjoni għas-sustanza attiva dimossistrobin, li oriġinarjament kellu jintemm fit-30 ta' Settembru 2016, diġà ġie estiż b'16-il xahar permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1136/2013(8), segwit b'estensjoni ta' sena permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/84(9), għal darb'oħra b'estensjoni ta' sena permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2018/1796(10), u issa għal darb'oħra b'sena permezz ta' dan l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni, li għandu jestendi l-perjodu ta' approvazzjoni sal-31 ta' Jannar 2021;

D.  billi l-mankożeb ġiet inkluża fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fl-1 ta' Lulju 2006 mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/72/KE(11) u tqieset li ġiet approvata skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

E.  billi proċedura għat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-mankożeb skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012 ilha għaddejja mill-2013;

F.  billi l-perjodu ta' approvazzjoni għas-sustanza attiva mankożeb, li oriġinarjament kellu jintemm fit-30 ta' Ġunju 2016, diġà ġie estiż bi 19-il xahar permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 762/2013(12), segwit b'estensjoni ta' sena permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/84, għal darb'oħra b'estensjoni ta' sena bir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2018/1796, u issa għal darb'oħra b'sena permezz ta' dan l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni, li għandu jestendi l-perjodu ta' approvazzjoni sal-31 ta' Jannar 2021;

G.  billi l-Kummissjoni ma tispjegax ir-raġunijiet għall-estensjoni apparti li ssostni li: "Il-valutazzjoni ta' dawk is-sustanzi ddewmet minħabba raġunijiet li ma kinux fil-kontroll tal-applikanti, u għalhekk x'aktarx li l-approvazzjonijiet ta' dawk is-sustanzi attivi jiskadu qabel ma tkun ittieħdet deċiżjoni dwar it-tiġdid tagħhom";

H.  billi r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandu l-għan li jiżgura livell għoli ta' protezzjoni kemm tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali kif ukoll tal-ambjent u fl-istess ħin li jissalvagwardja l-kompetittività tal-agrikoltura tal-Unjoni; billi għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-protezzjoni ta' gruppi vulnerabbli tal-popolazzjoni, inklużi n-nisa tqal, it-trabi u t-tfal;

I.  billi għandu japplika l-prinċipju ta' prekawzjoni, u r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jipprevedi li s-sustanzi għandhom jiġu inklużi biss fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti fejn ikun intwera li dawn jippreżentaw benefiċċju ċar għall-produzzjoni tal-pjanti u li mhumiex mistennija jkollhom xi effetti ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-annimali jew xi effetti inaċċettabbli fuq l-ambjent;

J.  billi r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jindika li fl-interess tas-sikurezza, il-perjodu ta' approvazzjoni għal sustanzi attivi għandu jkun limitat fiż-żmien; billi l-perjodu ta' approvazzjoni għandu jkun proporzjonat għar-riskji possibbli inerenti fl-użu ta' tali sustanzi, iżda f'dan il-każ huwa ċar li ma teżisti ebda proporzjonalità bħal din;

K.  billi l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom il-possibbiltà u r-responsabbiltà li jaġixxu skont il-prinċipju ta' prekawzjoni, meta l-possibbiltà ta' effetti ta' ħsara fuq is-saħħa jkunu ġew identifikati iżda tkun tippersisti inċertezza xjentifika, billi jadottaw miżuri provviżorji ta' ġestjoni tar-riskju li jkunu meħtieġa biex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem;

L.  billi, b'mod aktar speċifiku, l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 jiżgura li l-Kummissjoni tista' tirrevedi l-approvazzjoni ta' sustanza attiva fi kwalunkwe ħin, speċjalment fejn, fid-dawl ta' għarfien xjentifiku u tekniku ġdid, tqis li hemm indikazzjonijiet li s-sustanza m'għadhiex tissodisfa l-kriterji għall-approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4, u din ir-reviżjoni tista' twassal biex tiġi rtirata jew emendata l-approvazzjoni tas-sustanza;

Sustanzi bi proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali u tossiċi għall-kategorija ta' riproduzzjoni 1B

M.  billi fl-2015 is-sustanza dimossistrobin tqiegħdet fuq il-lista ta' "kandidati għal sostituzzjoni" permezz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/408 minħabba li d-Doża Akuta ta' Referenza (ARfD)għal dik is-sustanza attiva hija ferm aktar baxxa minn dik tal-maġġoranza tas-sustanzi attivi approvati fi ħdan il-gruppi tagħhom, u minħabba li għandha titqies bħala sustanza bi proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali u li jistgħu jikkawżaw effetti negattivi fuq il-bnedmin;

N.  billi, skont il-punt 3.6.5 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, is-sustanzi attivi ma jistgħux jiġu awtorizzati meta jitqiesu li għandhom proprjetajiet li jinterferixxu mas-sistema endokrinali u li jistgħu jikkawżaw effetti negattivi fil-bnedmin, sakemm l-esponiment tal-bnedmin għal dik is-sustanza attiva, l-aġent protettiv jew is-sinerġist fi prodott għall-protezzjoni tal-pjanti, f'kundizzjonijiet proposti realistiċi ta' użu, ma jkunx negliġibbli, jiġifieri, il-prodott jintuża f'sistemi magħluqa jew f'kundizzjonijiet oħra li jeskludu l-kuntatt mal-bnedmin u fejn residwi tas-sustanza attiva, aġent protettiv jew sinerġist ikkonċernati fuq ikel u għalf ma jeċċedux il-valur prestabbilit f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 18(1) tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13);

O.  billi s-47 Laqgħa tal-Kumitat għall-Valutazzjoni tar-Riskji (RAC) tas-27 ta' Frar 2019 qablet li tikklassifika l-mankożeb bħala tossiku għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1B;

P.  billi, skont il-punt 3.6.4, tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, sustanzi attivi ma jistgħux jiġu awtorizzati meta huma tossiċi għar-riproduzzjoni tal-katekorija 1B, ħlief f'każijiet fejn, fuq il-bażi ta' evidenza dokumentata inkluża fl-applikazzjoni, hija meħtieġa sustanza attiva biex jiġi kkontrollat periklu serju għas-saħħa tal-pjanti li ma jistax jiġi mrażżan permezz ta' mezzi oħra disponibbli, inklużi metodi mhux kimiċi, li f'dan il-każ għandhom jittieħdu miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju biex ikun żgurat li l-esponiment tal-bnedmin u tal-ambjent għas-sustanza attiva jkun minimizzat;

Q.  billi l-esponiment għall-mankożeb huwa marbut ma' żieda fir-riskju tal-marda ta' Parkinson fost il-bdiewa u persuni oħra f'żoni rurali fin-Netherlands u fi Franza(14);

R.  billi l-mankożeb hija taħlita ta' żewġ ditijokarbamati oħra, jiġifieri l-maneb u ż-żineb, li m'għadhomx awtorizzati biex jintużaw fl-Unjoni minħabba r-riskji li jikkostitwixxu għas-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent;

S.  billi l-mankożeb hija sustanza tossika ħafna għall-ħajja akkwatika, hemm suspett li tagħmel ħsara lill-fetu uman u tista' tikkawża reazzjonijiet allerġiċi tal-ġilda;

T.  billi huwa inaċċettabbli li sustanzi li huma magħrufa li jissodisfaw il-kriterji ta' limitu għal sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, karċinoġeniċi u/jew tossiċi għar-riproduzzjoni, jew li għandhom proprjetajiet li jinterferixxu mas-sistema endokrinali, li huma stabbiliti biex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem u dik ambjentali, ikomplu jitħallew jintużaw fl-Unjoni, u b'hekk iqiegħdu s-saħħa pubblika u ambjentali f'riskju;

U.  billi l-applikanti jistgħu jieħdu vantaġġ mis-sistema awtomatika li hemm fil-metodi ta' ħidma tal-Kummissjoni li testendi b'mod immedjat il-perjodi ta' approvazzjoni ta' sustanzi attivi jekk il-valutazzjoni mill-ġdid tar-riskju ma tkunx ġiet iffinalizzata, billi jtawlu l-proċess ta' rivalutazzjoni b'mod deliberat billi jipprovdu data mhux kompluta u billi jitolbu aktar derogi u kundizzjonijiet speċjali, li jwasslu għal riskji inaċċettabbli għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem minħabba li, matul dan il-perjodu, l-esponiment għas-sustanza perikoluża ikompli;

V.  billi fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Settembru 2018 dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Prodotti tal-Pjanti (KE) Nru 1107/2009 il-Parlament stieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex "jiżguraw li l-estensjoni proċedurali tal-perjodu ta' approvazzjoni għat-tul tal-proċedura, skont l-Artikolu 17 tar-Regolament, ma tintużax għal sustanzi attivi li huma mutaġeniċi, karċinoġeniċi u tossiċi għar-riproduzzjoni, u li għaldaqstant jaqgħu fil-kategorija 1A jew 1B, jew sustanzi attivi li għandhom karatteristiċi li jinterferixxu mas-sistema endokrinali u jagħmlu ħsara lill-bniedem jew lill-annimali, kif attwalment hu l-każ tas-sustanzi bħall-flumjoksażina, it-tijakloprid, il-klorotoluron u d-dimossistrobin";

W.  billi l-Parlament Netherlandiż esprima t-tħassib tiegħu dwar l-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni u talab li jintemmu l-estensjonijiet ta' sustanzi magħrufa li huma ta' theddida sinifikanti għall-bijodiversità, b'mod partikolari għan-naħal u n-naħal bagħli, jew li huma karċinoġeniċi, mutaġeniċi, jinterferixxu mas-sistema endokrinali jew tossiċi għar-riproduzzjoni(15);

X.  billi l-konsultazzjoni pubblika tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel fir-rigward tal-mankożeb kellha tintemm fit-28 ta' April 2018; billi abbażi tal-informazzjoni attwalment disponibbli mill-valutazzjoni tar-riskju tal-Unjoni, il-Bord Olandiż għall-Awtorizzazzjoni tal-Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti u l-Bijoċidi (Ktb) jistma li hemm biżżejjed data disponibbli biex tittieħed deċiżjoni malajr dwar jekk għandhiex tiġġedded l-approvazzjoni tal-mankożeb(16);

1.  Iqis li l-abbozz ta' Regolament ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni jeċċedi s-setgħat ta' implimentazzjoni previsti fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

2.  Iqis li l-abbozz tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni ma jirrispettax il-prinċipju ta' prekawzjoni;

3.  Iqis li d-deċiżjoni li jiġu estiżi l-perjodi ta' approvazzjoni għad-dimossistrobin u l-mankożeb mhijiex konformi mal-kriterji ta' sikurezza stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, u la hija bbażata fuq evidenza li dawk is-sustanzi jistgħu jintużaw b'mod sikur u lanqas fuq ħtieġa urġenti u ppruvata għal tali sustanzi fil-produzzjoni tal-ikel fl-Unjoni;

4.  Jistieden lill-Kummissjoni tirrevoka l-abbozz ta' regolament ta' implimentazzjoni tagħha u tippreżenta abbozz ġdid lill-kumitat li jqis l-evidenza xjentifika dwar il-karatteristiċi dannużi tas-sustanzi kollha kkonċernati, speċjalment dawk tad-dimossistrobin u l-mankożeb;

5.  Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposti biex ma jsirx tiġdid tad-dimossistrobin u l-mankożeb fil-laqgħa li jmiss tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni biex fil-futur tippreżenta abbozzi ta' regolamenti ta' implimentazzjoni biex testendi l-perjodi ta' approvazzjoni ta' sustanzi li għalihom l-istat attwali tax-xjenza ma jkunx mistenni li jwassal għal proposta tal-Kummissjoni li tirrifjuta t-tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva kkonċernata;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni tirtira l-approvazzjonijiet relatati għas-sustanzi jekk jeżistu provi jew dubji raġonevoli li dawn mhumiex se jissodisfaw il-kriterji ta' sikurezza stipulati fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

8.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw valutazzjoni mill-ġdid xierqa u f'waqtha tal-approvazzjonijiet tas-sustanzi attivi li għalihom huma l-Istati Membri li qed jirrapportaw u biex jiżguraw li d-dewmien attwali jiġi riżolt b'mod effettiv mill-aktar fis possibbli;

9.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.
(2) ĠU L 67, 12.3.2015, p. 18.
(3) ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.
(4) Testi adottati, P8_TA(2018)0356.
(5) Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).
(6) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/75/KE tal-11 ta' Settembru 2006 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tad-dimossistrobin bħala sustanza attiva (ĠU L 248, 12.9.2006, p. 3).
(7) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta' Settembru 2012 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta' tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 26).
(8) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1136/2013 tat-12 ta' Novembru 2013 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni ta' perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi klotijanidin, dimossistrobin, oksamil u petoksamid (ĠU L 302, 13.11.2013, p. 34).
(9) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/84 tad-19 ta' Jannar 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi klorpirifos, klorpirifos-metil, klotijanidin, komposti tar-ram, dimoksistrobina, mankożeb, mekoprop-p, metiram, oksamil, petoksamid, propikonażol, propineb, propiżamid, piraklostrobina u żoksamid (ĠU L 16, 20.1.2018, p. 8).
(10) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1796 tal-20 ta' Novembru 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi ammidosulfuron, bifenoks, klorpirifos, klorpirifos-metil, klofenteżina, dikamba, difenokonażol, diflubenżuron, diflufenikan, dimossistrobin, fenoksaprop-p, fenpropidina, lenasil, mankożeb, mekoprop-p, metiram, nikosulfuron, oksamil, pikloram, piraklostrobin, piriprossifen u tritosulfuron (ĠU L 294, 21.11.2018, p. 15).
(11) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/72/KE tal-21 ta' Ottubru 2005 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-chlorpyriphos, il-chlorpyrifos-methyl, il-mancozeb, il-maneb u l-metiram bħala sustanzi attivi (ĠU L 279, 22.10.2005, p. 63).
(12) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 762/2013 tas-7 ta' Awwissu 2013 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 dwar l-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi klorpirifos, klorpirifos-metil, mankożeb, maneb, MCPA, MCPB u metiram (ĠU L 213, 8.8.2013, p. 14).
(13) Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1).
(14) https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/risico-op-ziekte-van-parkinson-bij-blootstelling-aan-landbouwgif, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23713084, https://academic.oup.com/ije/article/47/1/299/4609336.
(15) TK 21501-32, nr. 1176.
(16) TK 27858, nr. 485.

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Mejju 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza