Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2909(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0235/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0235/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 18/12/2019 - 13.5

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0100

Elfogadott szövegek
PDF 122kWORD 42k
2019. december 18., Szerda - Strasbourg
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárása
P9_TA(2019)0100B9-0235/2019

Az Európai Parlament 2019. december 18-i határozata az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2019/2909(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre szóló végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a hivatal válaszával együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a hivatal számára adandó mentesítésről szóló, 2019. február 12-i tanácsi ajánlásra (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  tekintettel 2019. március 26-i, a 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára(3), valamint az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel 2019. október 23-i határozatára(4), amelyben elutasítja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója mentesítését az akadémia 2017-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 70. cikkére,

–  tekintettel az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(7) és különösen annak 36. cikkére,

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8) és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2018. december 18-i (EU) 2019/715 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendeletre(9) és különösen annak 105. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

1.  jóváhagyja az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 434., 2018.11.30., 116. o.
(2) HL C 434., 2018.11.30., 116. o.
(3) HL L 249., 2019.9.27., 182. o.
(4) Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0039.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(6) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(7) HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
(8) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.
(9) HL L 122., 2019.5.10., 1. o.

Utolsó frissítés: 2020. május 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat