Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2954(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0240/2019

Внесени текстове :

B9-0240/2019

Разисквания :

PV 17/12/2019 - 2
CRE 17/12/2019 - 2

Гласувания :

PV 18/12/2019 - 13.8
CRE 18/12/2019 - 13.8

Приети текстове :

P9_TA(2019)0103

Приети текстове
PDF 199kWORD 54k
Сряда, 18 декември 2019 г. - Страсбург
Принципите на правовата държава в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне Каруана Галиция
P9_TA(2019)0103B9-0240/2019

Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2019 г. относно принципите на правовата държава в Малта след неотдавнашните разкрития за убийството на Дафне Каруана Галиция (2019/2954(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището относно конституционните разпоредби и разделението на властите и независимостта на съдебната система и на правоприлагащите органи в Малта, прието от Венецианската комисия на нейното 117-о пленарно заседание (Венеция, 14 – 15 декември 2018 г.),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавен „Режими за предоставяне на гражданство и право на пребиваване в ЕС“ от 23 януари 2019 г. (COM(2019)0012),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно гражданство на ЕС за продан(1) и съвместното изявление за пресата от 29 януари 2014 г. на Комисията и на малтийските органи относно програмата на Малта за индивидуални инвеститори (IIP),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(2), както и своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно принципите на правовата държава в Малта(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 май 2018 г. относно плурализма и свободата на медиите в Европейския съюз(5),

–  като взе предвид доклада от 11 януари 2018 г. относно проведеното от 30 ноември до 1 декември 2017 г. посещение в Малта на ad hoc делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (PANA),

–  като взе предвид доклада от 16 ноември 2018 г. относно проведеното от 17 до 20 септември 2018 г. посещение в Малта и Словакия на ad hoc делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид изслушванията и размяната на мнения, проведени от Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права след създаването ѝ от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 4 юни 2018 г.,

–  като взе предвид писмото на министър-председателя на Малта от 13 март 2019 г.,

–  като взе предвид Резолюция 2293 (2019) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 26 юни 2019 г., озаглавена „Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта и извън нея – да се гарантира разкриването на цялата истина“,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно положението по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по‑специално в Малта и Словакия(6),

–  като взе предвид ad hoc делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Малта от 3 до 4 декември 2019 г.,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, и като има предвид, че тези ценности са универсални и общи за държавите членки;

Б.  като има предвид, че спазването на принципите на правовата държава и зачитането на демокрацията, правата на човека и основните свободи, както и на ценностите и принципите, заложени в Договорите на ЕС и в международните инструменти в областта на правата на човека, са задължения на Съюза и на неговите държави членки и трябва да бъдат спазвани; като има предвид, че в съответствие с член 2, член 3, параграф 1 и член 7 от ДЕС Съюзът е оправомощен да предприема действия за защита на общите ценности, на които се основава, и като има предвид, че механизмът за принципите на правовата държава следва да се прилага с еднаква сила за всички държави членки;

В.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз е част от първичното законодателство на ЕС; като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата и плурализмът на медиите са заложени в член 11 от Хартата на основните права и в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ);

Г.  като има предвид, че независимостта на съдебната система е заложена в член 19, параграф 1 от ДФЕС, член 47 от Хартата на основните права и в член 6 от ЕКПЧ и е основно изискване за демократичния принцип на разделение на властите;

Д.  като има предвид, че системният отказ на една държава членка да спазва основните ценности на Европейския съюз и Договорите, към които свободно се е присъединила, засяга ЕС като цяло;

Разследвания

Е.  като има предвид, че малтийската разследваща журналистка и блогърка Дафне Каруана Галиция, която разследваше корупцията, беше убита на 16 октомври 2017 г. чрез взривяване на бомба в колата ѝ;

Ж.  като има предвид, че разследванията на убийството, водени от малтийските органи с помощта на Европол, до момента са довели до идентифициране и призоваване пред съд на няколко заподозрени лица и един вероятен организатор на убийството, а именно собственикът на базираното в Дубай дружество 17 Black Ltd, който на 20 ноември 2019 г. е задържан в опит да избяга от Малта на своята яхта;

З.  като има предвид, че според един от предполагаемите съучастници и според предполагаемия организатор бившият началник на кабинета на министър‑председателя е замесен в планирането и финансирането на убийството;

И.  като има предвид, че тези разкрития доведоха до редица големи демонстрации и протести на гражданското общество в Малта, призоваващи за правосъдие, поемане на отговорност и зачитане на принципите на правовата държава;

Й.  като има предвид, че началникът на кабинета на министър-председателя е разполагал с информация чрез инструктажи за сигурност от полицията и малтийската служба за сигурност; като има предвид, че на 26 ноември 2019 г. той подава оставка, след като е бил разпитан от полицията по случая с Дафне Каруана Галиция; като има предвид, че оттогава насам той няколко пъти е задържан, разпитван и освобождаван без обвинения от полицията;

К.  като има предвид, че на 26 ноември 2019 г. министърът на туризма също подава оставка; като има предвид, че на същия ден министърът на икономиката се самоосвобождава от министерските си задължения, но на 1 декември 2019 г. е възстановен на поста си;

Л.  като има предвид, че министър-председателят на Малта обяви, че ще подаде оставка, след като на 12 януари 2020 г. бъдат проведени избори за ръководство на партията, в контекста на нарастващата политическа нестабилност около разследването на убийството;

М.  като има предвид, че на 20 септември 2019 г. правителството на Малта обяви започването на „публично независимо разследване на убийството на Дафне Каруана Галиция“; като има предвид, че вследствие на съществени критики от страна на семейството на Каруана Галиция и от страна на международните наблюдатели министър-председателят назначи двама нови членове в комисията и значително промени обхвата на разследването, което понастоящем удовлетворява всички страни;

Н.  като има предвид, че на 25 ноември 2019 г. заподозряното лице, за което се предполага, че е посредник в убийството, е било помилвано от президента по преценка единствено на министър-председателя, в замяна на информация, която води към организатора, при условие че цялата информация е подкрепена с доказателства; като има предвид, че заподозреният организатор, чийто адвокат заяви публично, че може да предостави информация за заговора за убийството и за корупция с участието на лица, близки до министър-председателя, включително бившия началник на кабинета и бившия министър на туризма, е получил отказ на молбата си за помилване – веднъж от министър-председателя, действащ самостоятелно, и втори път от правителството по препоръка на началника на полицията и главния прокурор;

О.  като има предвид, че десетки организации на гражданското общество, медийни агенции, студентски организации и съюзи и професионални сдружения, като Асоциацията на работодателите в Малта, Търговската и промишлена камара и Адвокатската камара, отправиха публичен призив към министър-председателя незабавно да подаде оставка;

П.  като има предвид, че продължават да съществуват сериозни опасения по отношение на борбата с корупцията и организираната престъпност в Малта; като има предвид, че това заплашва да подкопае доверието на гражданите в публичните институции, което би могло да доведе до опасни връзки между престъпните групи и публичните органи;

Р.  като има предвид, че въпреки многократните призиви от страна на Европейския парламент и други международни институции не беше намерено решение за импровизирания паметник във Валета, тъй като законите и правителственият подход остават непроменени и почти ежедневно служителите на публичната администрация изхвърлят оставените предмети в памет на журналистката;

Свобода на медиите

С.  като има предвид, че семейството на Дафне Каруана Галиция все още е изправено пред кампании, подбуждащи към омраза, и многобройни съдебни дела за клевета, включително от членове на малтийското правителство, и като има предвид, че няколко правителствени служители, включително министър-председателят, са посочили, че не виждат защо тези дела за клевета следва да бъдат оттеглени;

Т.  като има предвид, че според Световния индекс за свобода на печата на „Репортери без граници“ за 2019 г. Малта заема 77-то място, като е отпаднала от 65-то място през 2018 г. и от 47-то място през 2017 г.;(7)

У.  като има предвид, че според CIVICUS Monitor за 2019 г. рейтингът на гражданското пространство в Малта се е променил от „отворено“ към „ограничено“; като има предвид, че CIVICUS описва средата за журналистите като „все по-враждебна, особено за тези, съобщаващи за корупция“, и заявява, че „безнаказаността след убийството [...] на [...] Дафне Каруана Галиция е предоставила възможност на държавата да сплашва и тормози активисти и лица, защитаващи правосъдието“;(8)

Ф.  като има предвид, че журналистите, и по-специално, но не само разследващите журналисти, все повече се сблъскват с т. нар. „стратегически съдебни процеси срещу участието на обществеността“ (SLAPP) срещу тях, които имат за цел единствено да осуетяват тяхната работа;

Х.  като има предвид, че след пресконференция в кабинета на министър-председателя на 29 ноември 2019 г. на журналистите временно е било забранено да напуснат помещението и сградата; като има предвид, че липсата на безопасност за журналистите и стесняването на пространството за гражданското общество поради тормоз и сплашване подкопават надзора над изпълнителната власт и уронват гражданската ангажираност на гражданите;

Изпиране на пари/корупция

Ц.  като има предвид, че в момента се провеждат пет магистратски разследвания във връзка с твърдения за корупция, а именно разследване относно банка „Pilatus“, разследване относно парична сума, която е била преведена между бившия началник на кабинета на министър-председателя и одитора на Nexia BT, разследване относно незаконни комисиони между бившия началник на кабинета на министър-председателя и Адриан Хилман от „Times of Malta“, разследване относно 17 Black Ltd. и две други дружества – Tillgate и Hearnville, както и разследване относно дружеството Vitals;

Ч.  като има предвид, че между май 2016 г. и ноември 2019 г. началникът на кабинета на министър-председателя и министърът на туризма на Малта и бивш министър на енергетиката са били единствените действащи високопоставени правителствени служители в която и да било държава – членка на ЕС, за които е установено, че са действителни собственици на дружество, изобличено в „Досиетата от Панама“;

Ш.  като има предвид, че един от предполагаемите организатори на убийството е собственикът на базираното в Дубай дружество 17 Black Ltd и бивш член на управителния съвет на дружеството Electrogas Malta Ltd., участвало в изпълнението на дългосрочното споразумение за доставка на газ от Азербайджан за Малта;

Щ.  като има предвид, че в своя доклад от 12 септември 2019 г. MONEYVAL – органът на Съвета на Европа за борбата с изпирането на пари – призова малтийските органи да засилят практическото прилагане на мерките си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, взе решение да приложи своята процедура за засилено наблюдение и прикани Малта да докладва през декември 2020 г.; като има предвид, че според доклада правоприлагащите органи понастоящем не са в състояние да разглеждат ефективно и своевременно сложни случаи на изпиране на пари на високо равнище, свързани с финансови престъпления, подкупи и корупция(9);

АА.  като има предвид, че в своя доклад от 22 март 2019 г. GRECO – органът на Съвета на Европа за борбата срещу корупцията – заключи, че ефективността на публичните институции, участващи във взаимния контрол и уравновесяването на правомощията, е поставена под въпрос, тъй като през последните години държавата е изправена пред безпрецедентна вълна от противоречия във връзка с почтеността на висшите правителствени служители, до най-високото равнище(10);

АБ.  като има предвид, че в доклада за европейския семестър за 2019 г. относно Малта (SWD(2019)1017) Комисията посочи, че институционалната рамка за борба с корупцията има недостатъци и че на различни равнища на управление съществува риск от конфликт на интереси;

АВ.  като има предвид, че според доклад на Комисията от септември 2019 г. Малта отбелязва далеч най-високия процент на данъчни измами в Европа, а малтийските граждани притежават голямо офшорно богатство и съхраняват своите активи в чужбина(11),

АГ.  като има предвид, че в доклад на Европейската централна банка, публикуван през лятото на 2019 г., се посочват сериозни пропуски, които са могли да позволят в Банк ъф Валета да продължават през годините изпирането на пари или други престъпни дейности въпреки неколкократните предупреждения;

АД.  като има предвид, че GRECO също така заключи, че Постоянната комисия за борба с корупцията едва ли може да се разглежда като специализиран орган, чиято цел е да улесни разследването на корупцията, и че нейният принос към усилията на Малта за борба с корупцията е незначителен(12);

Режим за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции

АЕ.  като има предвид, че през 2019 г. са били докладвани най-малко пет случая, в които лица, ползвали се от малтийския „режим за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции“, са били обвинени в тежки финансови престъпления;

АЖ.  като има предвид, че в интервю със скрита камера, показано по френската телевизионна програма „Enquete exclusive“, представител на паспортната агенция Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. е намекнал, че личните му връзки с министър‑председателя, министъра на правосъдието и парламентарния секретар по реформите, гражданството и опростяването на административните процеси биха могли да са благоприятни при процеса на кандидатстване, също и за клиенти с криминално минало; като има предвид, че тези разкрития пораждат сериозни съмнения относно надеждността и контрола на малтийските програми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване;

АЗ.  като има предвид, че на 8 ноември 2019 г. малтийското правителство публикува доклад на Службата на регулатора на програмата за индивидуални инвеститори (IIP) във връзка с разследване на адвокатите на агенцията Chetcuti Cauchi като работеща за IIP; като има предвид, че в резюмето към доклада се посочва, че анализът „не е разкрил никакви „червени флагове“, които подкрепят, изцяло или частично, предполагаемите твърдения“(13);

АИ.  като има предвид, че Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. са подали първото успешно заявление по новата програма за индивидуални инвеститори в Малта и са получили привилегирован статут на „одобрен агент“ през 2016 г., „тъй като отговарят на изискванията за качество, надеждност и обем, установени от Identity Malta“; като има предвид, че рекламен видеоклип за дружеството е бил заснет в Auberge de Castille, кабинета на министър-председателя, и че в него участва и парламентарният секретар по въпросите на гражданството; като има предвид, че на 23 септември 2019 г. правителството суспендира лицензите за Агент по гражданството № IIP 001 и № IIP124 на основание, че дружеството е разпространило „подвеждаща информация“;

АЙ.  като има предвид, че използването на „режими за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции“ от държави – членки на ЕС създава сериозни рискове за борбата срещу изпирането на пари, подкопава взаимното доверие и целостта на Шенгенското пространство, позволява допускането на граждани на трети държави само въз основа на натрупано богатство, а не въз основа на полезни знания, умения или хуманитарни съображения, и на практика представлява продажба на гражданството на ЕС; като има предвид, че Комисията изрично е заявила, че не одобрява малтийските режими за предоставяне на гражданство и на право на пребиваване срещу инвестиции;

Конституционна реформа

АК.  като има предвид, че в своето становище относно Малта, прието на 117-о пленарно заседание от 14 – 15 декември 2018 г.(14), Венецианската комисия отправя редица предложения за конституционни реформи;

АЛ.  като има предвид, че Малта започна обсъждане на процес на конституционни реформи под надзора на своя президент, в който участват различни политически сили и гражданското общество, и че за прилагането на повечето от тях ще е необходимо мнозинство от две трети в парламента; като има предвид, че тече процес на реформа във връзка с оспорваната конституционна роля на главния прокурор и настоящата система за назначения в съдебната система;

АМ.  като има предвид, че Европейският парламент и няколко други международни институции многократно са изразявали загриженост във връзка с безпристрастността на правоприлагането, разделението на властите и независимостта на съдебната система в Малта, особено по отношение на политизирането и липсата на прозрачност в процесите на подбор и назначаване, като например за длъжността началник на полицията;

АН.  като има предвид, че на 17 юли 2019 г. Комисията публикува съобщение относно „Укрепване на върховенството на закона в Съюза – план за действие“ (COM(2019)0343) вследствие на няколко широко подкрепени резолюции на Европейския парламент(15), в които се предлага всеобхватен и независим механизъм за наблюдение на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права на годишна основа във всички държави членки;

1.  изразява дълбока загриженост относно целостта и надеждността на разследванията на убийството на Дафне Каруана Галиция; отбелязва широко разпространеното отрицателно възприемане на действията на правителството в това отношение, както и намаляващото доверие в институциите и тяхната надеждност; подчертава, че от първостепенно значение е неоспорваното доверие в процеса на разследване – както от страна на малтийските граждани, така и от страна на европейското общество; отчита напредъка в разследването на убийството на Дафне Каруана Галиция; подчертава обаче, че делото не е приключено, тъй като разследванията продължават;

2.  подчертава, че всеки риск от компрометиране на разследванията, независимо от това дали се усеща като такъв или е реален, трябва да бъде изключен по всякакъв начин; подчертава още, че този риск продължава да съществува, докато министър-председателят заема този пост;

3.  изразява сериозна загриженост, че редица други разследвания на свързани случаи на изпиране на пари и корупция не са напреднали или дори не са били започнати, особено във връзка с бившия началник на кабинета на министър-председателя и бившия министър на туризма; призовава малтийските органи да започнат и да проведат тези разследвания;

4.  повтаря призива си за пълно и непрекъснато ангажиране на Европол във всички аспекти на разследването на убийството и всички свързани с него разследвания; призовава за засилване на участието на Европол, тъй като то води до резултати;

5.  изразява дълбоко съжаление, че събитията в Малта през последните години са довели до сериозни и трайни заплахи за принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително свободата на медиите, независимостта на полицията и съдебната система и свободата на мирни събрания; изразява съжаление относно липсата на подходящи конституционни гаранции за разделението на властите;

6.  изразява съжаление, че през последните години Комисията се въздържа да предприема каквито и да било конкретни мерки срещу малтийското правителство въпреки многократните призиви от страна на Европейския парламент; настоятелно призовава новата Комисия без по-нататъшно забавяне да започне диалог с правителството на Малта в контекста на уредбата на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава;

7.  отбелязва, че процесът на реформи, разглеждащи противоречивата конституционна роля на главния прокурор и настоящата система за назначения в съдебната система и развитие на кариерата, съгласно предложението на Венецианската комисия, е в заключителната си фаза; настоятелно призовава малтийския парламент и правителството своевременно и изцяло да изпълнят всички останали препоръки на Венецианската комисия и Групата държави срещу корупцията (GRECO);

8.  отбелязва коментарите на заместник-председателя на Комисията г-жа Йоурова, която заявява, че ако Малта не проведе реформи в съдебната система, това би могло да бъде основание за задействане на процедура по член 7;

9.  отбелязва, че защитата на разследващите журналисти и лицата, подаващи сигнали за нередности, е от жизненоважен интерес за обществото; призовава малтийските органи да гарантират по всяко време и на всяка цена защитата на личната безопасност и препитанието на журналистите и лицата, подаващи сигнали за нередности, и следователно тяхната независимост;

10.  призовава Обединените арабски емирства (ОАЕ) да сътрудничат на малтийските и европейските органи и да гарантират, че замразените средства в банковите сметки на дружеството 17 Black ще останат замразени до провеждането на щателно разследване; призовава Комисията и малтийските органи да използват всички инструменти, с които разполагат, за да гарантират сътрудничеството на органите на ОАЕ и подходяща правна помощ във всички разследвания;

11.  потвърждава непосредствената необходимост от механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, предложен от Парламента под формата на междуинституционален пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, състоящ се от ежегодна оценка въз основа на доказателства и недискриминационен преглед при равни условия, относно спазването от страна на всички държави – членки на ЕС на ценностите, залегнали в член 2 ДЕС, заедно със специфични за всяка държава препоръки (Европейският доклад за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права), който да бъде последван от междупарламентарен дебат и постоянен политически цикъл във връзка с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в рамките на институциите на ЕС(16); повтаря призива си към Комисията да представи предложения за предотвратяване на т. нар. „стратегически съдебни процеси срещу участието на обществеността“ (SLAPP);

12.  повтаря призива си към правителството на Малта да прекрати режимите за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции и да възложи независимо международно разследване на въздействието на тези продажби на гражданство и право на пребиваване върху способностите на Малта за правоприлагане в борбата с изпирането на пари, върху по-нататъшната трансгранична престъпност и върху целостта на Шенгенското пространство; призовава Комисията да продължи да наблюдава и оценява всички съществуващи схеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции и да предприема подходящи стъпки, както се предлага в предишни резолюции; призовава Съвета да обсъди въпроса(17);

13.  призовава Комисията да използва всички инструменти и процедури, с които разполага, за да гарантира пълно спазване на правото на ЕС по отношение на борбата срещу изпирането на пари (особено в областта на разследването на борбата с изпирането на пари, прилагането на законодателството и независимостта на компетентните органи), банковия надзор, независимостта на съдебната система, обществените поръчки и планирането и градското развитие; призовава малтийските органи да спазват всички препоръки на Специалния комитет на експертите за оценка на мерките за борба срещу изпирането на пари (MONEYVAL);

14.  изразява съжаление, че въпреки многократните призиви правителството не е постигнало напредък в намирането на решение за импровизирания паметник, с който се призовава за правосъдие за Дафне Каруана Галиция; призовава министър-председателя незабавно да прекрати почти ежедневното унищожаване на импровизирания паметник във Валета;

15.  приветства факта, че Бюрото на Парламента одобри създаването на „Европейска награда „Дафне Каруана Галиция“ за разследваща журналистика“, която да бъде присъждана всяка година за изключителни постижения в разследващата журналистика в Европа, както и призовава Бюрото да приключи своевременно необходимите договорености;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа и на президента на Република Малта.

(1) OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 117.
(2) ОВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0456.
(4) OВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 29.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0204.
(6) Въпрос с искане за устен отговор O-000015/2019 до Комисията – B8-0017/2019.
(7) https://rsf.org/en/malta
(8) The Civicus Monitor, People Power Under Attack, 2019.
(9) Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Malta - Fifth Round Mutual Evaluation Report, July 2019 (Специален комитет на експертите за оценка на мерките за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL) – Мерки за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма – Малта – Пети доклад за взаимна оценка, юли 2019 г.)
(10) GRECO, Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report - Malta, 3 April 2019 (GRECO – Пети кръг за взаимна оценка – Предотвратяване на корупцията и насърчаване на почтеността в централните правителства (ръководни функции) и правоприлагащите агенции – Доклад за оценка – Малта, 3 април 2019 г.)
(11) European Commission, Taxation Papers, Working Paper No 76 - 2019 - Estimating International Tax Evasion by Individuals, September 2019 (Европейска комисия, Доклади относно данъчното облагане, Работен документ № 76 – 2019 г. – Оценка на международните данъчни измами от страна на отделни лица, септември 2019 г.)
(12) GRECO, Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report - Malta, 3 April 2019 (GRECO – Пети кръг за взаимна оценка – Предотвратяване на корупцията и насърчаване на почтеността в централните правителства (ръководни функции) и правоприлагащите агенции – Доклад за оценка – Малта, 3 април 2019 г.)
(13) Служба на регулатора на програмата за индивидуални инвеститори, Анализ на кандидатурите по IIP, представен от адвокатите на Chetcuti Cauchi, 8 ноември 2019 г.
(14) Малта – Становище относно конституционните разпоредби и разделението на властите, прието от Венецианската комисия на нейното 117-о пленарно заседание (Венеция, 14 – 15 декември 2018 г.),
(15) Резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162; резолюция от 14 ноември 2018 г. относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права – Приети текстове, P8_TA(2018)0456.
(16) Резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162; резолюция от 14 ноември 2018 г. относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права – Приети текстове, P8_TA(2018)0456.
(17) Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци – Приети текстове, P8_TA(2019)0240; Резолюция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно положението по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия – Приети текстове, P8_TA(2019)0328; Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2014 г. относно гражданство на ЕС за продан – Приети текстове, P7_TA(2014)0038.

Последно осъвременяване: 4 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност