Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2954(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0240/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0240/2019

Keskustelut :

PV 17/12/2019 - 2
CRE 17/12/2019 - 2

Äänestykset :

PV 18/12/2019 - 13.8
CRE 18/12/2019 - 13.8

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0103

Hyväksytyt tekstit
PDF 157kWORD 49k
Keskiviikko 18. joulukuuta 2019 - Strasbourg
Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden seikkojen valossa
P9_TA(2019)0103B9-0240/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 18. joulukuuta 2019 oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla Daphne Caruana Galizian murhasta äskettäin selvinneiden seikkojen valossa (2019/2954(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 4, 5, 6, 7, 9 ja 10 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 20 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6, 7, 8, 10, 11, 12 ja 47 artiklan,

–  ottaa huomioon Venetsian komission 117. täysistunnossaan Venetsiassa 14.–15. joulukuuta 2018 hyväksymän lausunnon perustuslaillisista järjestelyistä, toimivallan jaosta, oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja lainsäädännön noudattamisen valvonnasta Maltalla,

–  ottaa huomioon 23. tammikuuta 2019 annetun komission kertomuksen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: ”Sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyt Euroopan unionissa” (COM(2019)0012),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman unionin kansalaisuuden myymisestä(1) ja komission ja Maltan viranomaisten 29. tammikuuta 2014 yhteisesti lehdistölle antaman lausunnon Maltan yksityisiä sijoittajia koskevasta ohjelmasta,

–  ottaa huomioon 25. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta(2) ja 14. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman kattavan EU-mekanismin tarpeesta demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseksi(3),

–  ottaa huomioon 15. marraskuuta 2017 antamansa päätöslauselman oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla(4),

–  ottaa huomioon 3. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman tiedotusvälineiden moniarvoisuudesta ja vapaudesta Euroopan unionissa(5),

–  ottaa huomioon 11. tammikuuta 2018 päivätyn raportin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevän tutkintavaliokunnan (PANA) tilapäisen valtuuskunnan vierailusta Maltalle 30. marraskuuta – 1. joulukuuta 2017,

–  ottaa huomioon 16. marraskuuta 2018 päivätyn raportin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan tilapäisen valtuuskunnan vierailusta Maltalle ja Slovakiaan 17.–20. syyskuuta 2018,

–  ottaa huomioon kuulemiset ja keskustelut, joita demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta ja perusoikeuksia käsittelevä seurantaryhmä on järjestänyt sen jälkeen kun kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta perusti sen 4. kesäkuuta 2018,

–  ottaa huomioon Maltan pääministerin 13. maaliskuuta 2019 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon 26. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 2293 (2019), jossa käsiteltiin Daphne Caruana Galizian murhaa ja oikeusvaltioperiaatetta Maltalla ja muualla sekä sen varmistamista, että koko totuus tulee julki,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanteesta EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa(6),

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan tilapäisen valtuuskunnan vierailun Maltalle 3.–4. joulukuuta 2019,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ja toteaa, että nämä arvot ovat yleismaailmallisia ja jäsenvaltioille yhteisiä;

B.  toteaa, että oikeusvaltioperiaate, demokratian kunnioittaminen, ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä EU:n perussopimuksissa ja kansainvälisissä ihmisoikeusvälineissä vahvistetut arvot ja periaatteet ovat unionille ja sen jäsenvaltioille kuuluvia velvoitteita, joita on noudatettava; ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti unionilla on valtuudet toimia suojatakseen perustanaan olevia arvoja ja että oikeusvaltiomekanismia olisi sovellettava yhtä lailla kaikkiin jäsenvaltioihin;

C.  toteaa, että Euroopan unionin perusoikeuskirja on osa EU:n primaarioikeutta; toteaa, että sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus ja moniarvoisuus vahvistetaan perusoikeuskirjan 11 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa;

D.  ottaa huomioon, että oikeuslaitoksen riippumattomuus vahvistetaan SEUT-sopimuksen 19 artiklan 1 kohdassa, perusoikeuskirjan 47 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja että se on demokraattisen vallanjaon periaatteen välttämätön edellytys;

E.  ottaa huomioon, että yhden jäsenvaltion järjestelmällinen kieltäytyminen noudattamasta Euroopan unionin perusarvoja ja perussopimuksia, joihin se on vapaasti liittynyt, vaikuttaa haitallisesti koko Euroopan unioniin;

Tutkinnat

F.  ottaa huomioon, että korruptiota tutkinut toimittaja ja bloginpitäjä Daphne Caruana Galizia sai surmansa 16. lokakuuta 2017 autopommi-iskussa;

G.  ottaa huomioon, että Maltan viranomaisten Europolin avustuksella suorittamat murhatutkimukset ovat tähän mennessä johtaneet useiden epäiltyjen ja yhden mahdollisen murhan toimeksiantajan tunnistamiseen ja syytteeseen asettamiseen; toteaa, että kyseinen henkilö on Dubaihin sijoittautuneen 17 Black Ltd -yhtiön omistaja, joka pidätettiin 20. marraskuuta 2019, hänen ilmeisesti yrittäessään paeta Maltalta huvialuksellaan;

H.  ottaa huomioon, että yksi väitetyistä rikoskumppaneista sekä murhan väitetty toimeksiantaja ovat sanoneet pääministerin entisen kansliapäällikön osallistuneen murhan suunnitteluun ja rahoittamiseen;

I.  toteaa, että nämä paljastukset ovat johtaneet Maltalla mielenosoituksiin ja kansalaisjärjestöjen protesteihin, joissa vaaditaan oikeutta, vastuuseen saattamista ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamista;

J.  ottaa huomioon, että poliisin ja Maltan turvallisuuspalvelun turvallisuuskatsausten tiedot olivat pääministerin kansliapäällikön saatavilla; ottaa huomioon, että tämä erosi 26. marraskuuta 2019 sen jälkeen kun poliisi oli kuulustellut häntä Daphne Caruana Galizian murhasta; toteaa, että tämän jälkeen poliisi on useaan otteeseen pidättänyt hänet uudelleen, kuulustellut häntä ja vapauttanut hänet ilman syytteeseenpanoa;

K.  ottaa huomioon, että myös matkailuministeri erosi 26. marraskuuta 2019; toteaa, että samana päivänä talousministeri erosi väliaikaisesti ministerin tehtävistään mutta hänet asetettiin uudelleen virkaansa 1. joulukuuta 2019;

L.  ottaa huomioon, että Maltan pääministeri on ilmoittanut eroavansa tehtävästään 12. tammikuuta 2020 pidettävien puoluejohdon vaalien jälkeen murhatutkimuksiin liittyvän poliittisen kuohunnan vuoksi;

M.  ottaa huomioon, että Maltan hallitus ilmoitti 20. syyskuuta 2019 käynnistävänsä riippumattoman julkisen tutkinnan Daphne Caruanan Galizian murhasta; toteaa, että sen jälkeen kun Caruana Galizian perhe ja kansainväliset tarkkailijat olivat arvostelleet tutkintaa voimakkaasti pääministeri nimitti tutkintalautakuntaan kaksi uutta jäsentä ja muutti tutkinnan suuntaa huomattavasti, niin että se tyydyttää nyt kaikkia osapuolia;

N.  ottaa huomioon, että presidentti armahti pääministerin yksinomaisesta suosituksesta 25. marraskuuta 2019 epäillyn, jonka oletetaan toimineen murhan välikätenä, vastineeksi tiedoista, jotka koskevat murhan toimeksiantajaa; toteaa tämän edellytyksenä olleen sen, että kaikki tiedot voidaan vahvistaa todeksi todistein; ottaa huomioon, että murhan epäillyn toimeksiantajan lakimies ilmoitti julkisesti, että hän voi antaa tietoja murhasuunnitelmasta ja korruptiosta, johon on osallistunut pääministeriä lähellä olevia henkilöitä, kuten entinen kansliapäällikkö ja entinen matkailuministeri, mutta ensin pääministeri ja sitten hallitus hylkäsi hänen armahduspyyntönsä poliisikomentajan ja oikeusministerin ohjeiden mukaisesti;

O.  ottaa huomioon, että kymmenet kansalaisjärjestöt, tiedotusvälineet, opiskelijajärjestöt sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöt, kuten Maltan työnantajajärjestö MEA, kauppa- ja teollisuuskamari ja asianajajaliitto ovat julkisesti vaatineet pääministeriä eroamaan välittömästi;

P.  ottaa huomioon, että korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta Maltalla herättää edelleen vakavia huolenaiheita; toteaa, että tämä uhkaa heikentää kansalaisten luottamusta julkisiin elimiin ja saattaa johtaa vaarallisiin yhteyksiin rikollisryhmien ja viranomaisten välillä;

Q.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja muiden kansainvälisten elinten toistuvista kehotuksista huolimatta Vallettan tilapäisen muistomerkin suhteen ei ole löydetty ratkaisua; toteaa, että lait ja hallituksen kanta asiaan ovat muuttumattomia ja hallinnon työntekijät poistavat muistoesineet lähes päivittäin;

Tiedotusvälineiden vapaus

R.  ottaa huomioon, että muun muassa Maltan hallituksen jäsenet kohdistavat edelleen Daphne Caruana Galizian perheeseen vihakampanjoita ja lukuisia kunnianloukkauskanteita, ja toteaa, että useat hallituksen jäsenet, myös pääministeri, ovat ilmoittaneet, että heidän mielestään näitä kunnianloukkauskanteita ei ole aihetta peruuttaa;

S.  ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2019 lehdistönvapausindeksissä Malta sijoittuu sijalle 77, kun se vuonna 2018 oli sijalla 65 ja vuonna 2017 sijalla 47;(7)

T.  ottaa huomioon, että Maltan luokitus kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten suhteen on Civicus-verkoston seurannassa vuonna 2019 laskenut avoimesta (’open’) kaventuneeksi (’narrowed’); toteaa, että Civicus kuvaa toimittajien toimintaympäristöä yhä vihamielisemmäksi, erityisesti kun kyseessä ovat korruptiosta raportoivat toimittajat, ja että Civicusin mukaan Daphne Caruana Galizian murhan jälkeinen rankaisemattomuus on antanut valtiolle mahdollisuuden uhkailla ja häiritä aktivisteja ja oikeutta vaativia;(8)

U.  ottaa huomioon, että toimittajat ja varsinkin tutkivat toimittajat joutuvat yhä useammin strategisesti kansalaisvaikuttamista vastaan nostettavien oikeusjuttujen (SLAPP) kohteiksi, ja toteaa, että niiden tarkoituksena on ainoastaan vaikeuttaa heidän työtään;

V.  ottaa huomioon, että pääministerin kansliassa 29. marraskuuta 2019 pidetyn lehdistötilaisuuden jälkeen toimittajia kiellettiin hetkellisesti poistumasta tilasta ja rakennuksesta; toteaa, että toimittajien turvattomuus ja häirinnän ja uhkailun aiheuttama kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten kaventuminen haittaavat vallanpitäjien valvontaa ja heikentävät kansalaisvaikuttamista;

Rahanpesu/korruptio

W.  toteaa, että parhaillaan on käynnissä viisi esitutkintaa väitetystä lahjonnasta eli Pilatus Bankia koskeva esitutkinta, esitutkinta rahasumman siirrosta pääministerin entisen kansliapäällikön ja Nexia BT:n tilintarkastajan välillä, esitutkinnasta pääministerin entisen kansliapäällikön ja Times of Malta -lehdessä työskennelleen Adrian Hillmanin välisestä lahjonnasta, esitutkinta, joka koskee17 Black -yritystä ja Tillgate- ja Hearnville-yrityksiä sekä Vitalsia koskeva esitutkinta;

X.  toteaa, että toukokuun 2016 ja marraskuun 2019 välisenä aikana pääministerin kansliapäällikkö ja Maltan matkailuministeri ja entinen energiaministeri olivat ainoat korkea-arvoiset EU:n jäsenvaltion hallinnon virkamiehet, jotka oli todettu jonkin Panama-papereissa mainitun yrityksen tosiasiallisiksi omistajiksi ja edunsaajiksi;

Y.  toteaa, että yksi murhien väitetyistä toimeksiantajista on Dubaihin sijoittautuneen 17 Black Ltd -yrityksen omistaja ja Electrogas Malta Ltd -yrityksen hallituksen entinen jäsen, joka oli mukana kaasutoimituksia Azerbaidžanista Maltalle koskevan pitkän aikavälin sopimuksen täytäntöönpanossa;

Z.  toteaa, että Euroopan neuvoston rahanpesun vastaisia toimenpiteitä arvioiva asiantuntijakomitea Moneyval kehotti 12. syyskuuta 2019 antamassaan raportissa Maltan viranomaisia tehostamaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien toimiensa käytännön toteutusta, päätti soveltaa tehostettua seurantamenettelyään ja kehotti Maltaa raportoimaan asiasta joulukuussa 2020; toteaa, että raportin mukaan lainvalvontaviranomaiset eivät tällä hetkellä pysty tehokkaasti ja oikea-aikaisesti käsittelemään monimutkaisia korkean tason rahanpesutapauksia, jotka liittyvät talousrikoksiin, lahjontaan ja korruptiorikoksiin(9);

AA.  panee merkille, että Euroopan neuvoston lahjonnan vastainen elin GRECO totesi 22. maaliskuuta 2019 antamassaan raportissa, että julkisten elinten keskinäisen valvonnan tehokkuus on kyseenalaistettu, koska maassa on viime vuosina esiintynyt ennennäkemätöntä polemiikkia johtavien virkamiesten lahjomattomuudesta aina korkeimpaan hallintotasoon asti(10);

AB.  ottaa huomioon, että komissio mainitsi vuoden 2019 eurooppalaisen ohjausjakson Maltaa koskevassa maaraportissaan (SWD(2019)1017), että korruptiontorjunnan institutionaalisessa kehyksessä on puutteita ja että on olemassa eturistiriitojen riski hallinnon eri tasoilla;

AC.  toteaa, että komission syyskuun 2019 raportista käy ilmi, että Maltalla on Euroopassa eniten veronkiertoa ja että Maltan kansalaisilla on erittäin paljon offshore-omaisuutta ja he tallettavat varojaan ulkomaille(11);

AD.  toteaa, että kesällä 2019 julkaistussa Euroopan keskuspankin raportissa kerrottiin vakavista puutteista, joiden vuoksi rahanpesu tai muu rikollinen toiminta on voinut jatkua vuosien mittaan Bank of Vallettassa toistuvista varoituksista huolimatta;

AE.  panee merkille, että GRECO totesi lisäksi, että korruptionvastaista pysyvää komissiota tuskin voidaan pitää erityiselimenä, jonka tarkoituksena on helpottaa korruption tutkintaa ja että sen panos Maltan korruption vastaisiin toimiin on ollut vähäinen(12);

Sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestely

AF.  ottaa huomioon, että vuonna 2019 raportoitiin vähintään viidestä tapauksesta, joissa Maltan ”sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyn” asiakkaita syytettiin vakavista talousrikoksista;

AG.  toteaa, että passeja välittävän Chetcuti Cauchi Advisors Ltd:n edustaja antoi ymmärtää ranskalaisen ”Enquête exclusive” -televisio-ohjelman salaisessa haastattelussa, että hänen henkilökohtaisilla yhteyksillään pääministeriin, oikeusministeriin ja uudistuksista, kansalaisuudesta ja hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamisesta vastaavaan parlamentaariseen valtiosihteeriin saattaa olla myönteisiä vaikutuksia hakumenettelyyn myös sellaisten asiakkaiden kohdalla, joilla on rikollista taustaa; toteaa, että nämä paljastukset herättävät vakavia epäilyjä Maltan kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyjen luotettavuudesta ja valvonnasta;

AH.  toteaa, että 8. marraskuuta 2019 Maltan hallitus julkaisi sääntelyelimen (Office of the Regulator) yksityissijoittajaohjelmasta laatiman raportin, joka koskee tutkintaa Chetcuti Cauchi Advocates -yrityksestä ja sen toimintaa yksityissijoittajaohjelman välittäjänä; toteaa, että tämän raportin yhteenvedon mukaan analyysissä ei paljastunut mitään hälyttäviä tietoja, jotka kokonaisuudessaan tai osaksi tukisivat esitettyjä väitteitä;(13)

AI.  toteaa, että Chetcuti Cauchi Advisors Ltd sai vuonna 2016 päätökseen uuden yksityissijoittajaohjelman (”Individual Investor Programme in Malta”) ensimmäisen onnistuneen hakemuksen ja se myönnettiin ”hyväksytyn välittäjän” etuoikeutettu asema, sillä se täyttää Identity Malta -viranomaisen asettamat laatua, luotettavuutta ja määrää koskevat vaatimukset; toteaa, että yrityksen mainosvideo kuvattiin Auberge de Castillessa, jossa pääministerin kanslia sijaitsee, ja videolla esiintyi myös kansalaisuudesta vastaava parlamentaarinen valtiosihteeri; toteaa, että hallitus lakkautti 23. syyskuuta 2019 Citizenship Agent Licences -luvat nro IIP 001 ja nro IIP 124 epäluotettavien tietojen levityksen perusteella;

AJ.  toteaa, että jäsenvaltioiden käyttämät niin kutsutut sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyt uhkaavat vakavasti rahanpesun torjuntaa, horjuttavat keskinäistä luottamusta ja Schengen-alueen loukkaamattomuutta, mahdollistavat kolmansien maiden kansalaisten pääsyn EU:hun pelkän varallisuuden perusteella tietojen, taitojen tai humanitaaristen syiden sijasta ja johtavat näin tosiasiassa unionin kansalaisuuden myyntiin; panee merkille, että komissio on selkeästi todennut, että se ei tue Maltan käyttämiä sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyjä;

Perustuslakiuudistus

AK.  toteaa, että Venetsian komissio hyväksyi 117. täysistunnossaan 14.–15. joulukuuta 2018 Maltaa koskevassa lausunnossaan(14) joukon ehdotuksia perustuslaillisista uudistuksista;

AL.  toteaa, että Maltassa on käynnistetty keskustelu prosessista perustuslain uudistamiseksi maan presidentin valvonnassa, että tässä prosessissa on mukana eri poliittisia toimijoita ja kansalaisyhteiskunnan edustajia ja että enemmistö uudistuksista vaatii toteutuakseen parlamentin kahden kolmasosan enemmistön tuen; toteaa, että käynnissä on uudistusprosessi, jolla puututaan oikeusministerin kiistanalaiseen perustuslailliseen rooliin ja oikeuslaitoksen nykyiseen nimitysjärjestelmään;

AM.  toteaa, että Euroopan parlamentti ja useat muut kansainväliset elimet ovat toistuvasti ilmaisseet huolensa Maltan lainvalvonnan puolueettomuudesta, vallanjaosta ja oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja erityisesti valinta- ja nimitysprosessien politisoitumisesta ja avoimuuden puutteesta esimerkiksi poliisipäällikön nimityksen yhteydessä;

AN.  toteaa, että komissio julkaisi 17. heinäkuuta 2019 tiedonannon nimeltä ”Oikeusvaltioperiaatteen lujittaminen unionissa – Toimintasuunnitelma” (COM(2019)0343) useiden laajaa tukea saaneiden Euroopan parlamentin päätöslauselmien jälkeen (15), joissa ehdotettiin demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia vuosittain jäsenvaltioissa valvovan kattavan ja riippumattoman mekanismin perustamista;

1.  on syvästi huolissaan Daphne Caruana Galizian murhaa koskevien tutkimusten luotettavuudesta ja uskottavuudesta; panee merkille laajalle levinneet kielteiset käsitykset hallituksen toimista tässä asiassa sekä luottamuksen ja instituutioiden uskottavuuden vähenemisen; korostaa, että sekä Maltan kansalaisten että Euroopan unionin kiistaton luottamus tutkintaprosessiin on ensiarvoisen tärkeää; panee merkille Daphne Caruana Galizian murhatutkimuksissa saavutetun edistyksen; korostaa kuitenkin, että tapaus on edelleen avoinna, koska tutkimukset ovat käynnissä;

2.  tähdentää, että kaikki tutkinnan vaarantumiseen johtavat riskit, olivatpa ne sitten sellaisiksi miellettyjä tai todellisia, on suljettava pois kaikin keinoin; korostaa lisäksi, että tällainen riski on olemassa niin kauan kuin pääministeri on virassa;

3.  on erittäin huolissaan siitä, että lukuisat muut asiaan liittyviä rahanpesu- ja korruptiotapauksia koskevat tutkimukset eivät ole edenneet tai niitä ei ole edes käynnistetty, erityisesti pääministerin entisen kansliapäällikön ja entisen matkailuministerin osalta; kehottaa Maltan viranomaisia käynnistämään ja edistämään näitä tutkimuksia;

4.  toistaa kehotuksensa Europolin täysimittaisesta ja jatkuvasta osallistumisesta kaikkiin murhatutkinnan näkökohtiin ja kaikkiin siihen liittyviin tutkimuksiin; kehottaa lisäämään Europolin osallistumista, sillä näin päästään tuloksiin;

5.  pitää erittäin valitettavana, että Maltan viime vuosien tapahtumat ovat johtaneet vakaviin ja jatkuviin uhkiin, jotka kohdistuvat oikeusvaltioon, demokratiaan ja perusoikeuksiin, kuten tiedotusvälineiden vapauteen, poliisin ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen sekä oikeuteen kokoontua rauhanomaisesti; pitää valitettavana, että vallanjakoa koskevat asianmukaiset perustuslailliset takeet puuttuvat;

6.  pitää valitettavana, että komissio on viime vuosina pidättäytynyt ryhtymästä konkreettisiin toimiin Maltan hallitusta vastaan Euroopan parlamentin toistuvista kehotuksista huolimatta; kehottaa uutta komissiota aloittamaan ilman aiheetonta lisäviivytystä oikeusvaltiotoimintakehystä koskevan vuoropuhelun Maltan hallituksen kanssa;

7.  toteaa, että uudistusprosessi, jossa käsitellään oikeusministerin kiistanalaista perustuslaillista roolia ja nykyistä oikeuslaitoksen nimitysjärjestelmää sekä Venetsian komission ehdottamaa urakehitystä, on loppuvaiheessa; kehottaa Maltan parlamenttia ja hallitusta panemaan täysimääräisesti täytäntöön kaikki jäljellä olevat Venetsian komission ja GRECOn suositukset hyvissä ajoin;

8.  panee merkille komission varapuheenjohtajan Jourován huomautukset, joiden mukaan se, että Malta ei ole toteuttanut oikeudellisia uudistuksia, voisi toimia perustana 7 artiklan mukaisen menettelyn käynnistämiselle;

9.  toteaa, että tutkivien toimittajien ja väärinkäytösten paljastajien suojeleminen on yhteiskunnan elintärkeiden etujen mukaista; kehottaa Maltan viranomaisia varmistamaan kaikkina aikoina ja kustannuksista riippumatta toimittajien ja väärinkäytösten paljastajien henkilökohtaisen turvallisuuden ja toimeentulon ja siten heidän riippumattomuutensa;

10.  kehottaa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia tekemään yhteistyötä Maltan ja unionin viranomaisten kanssa ja varmistamaan, että 17 Black -yrityksen pankkitileillä olevat jäädytetyt varat säilyvät jäädytettyinä, kunnes perusteellinen tutkinta on suoritettu; kehottaa komissiota ja Maltan viranomaisia hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä, jotta varmistetaan yhteistyö Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisten kanssa sekä asianmukainen oikeusapu kaikissa tutkinnoissa;

11.  muistuttaa, että tarvitaan välittömästi tällainen parlamentin ehdottama demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n mekanismi toimielinten välisen demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan sopimuksen muodossa, joka sisältää vuotuisen, näyttöön perustuvan, riippumattoman ja syrjimättömän arvioinnin, jossa arvioidaan tasapuolisesti kaikkia EU:n jäsenvaltioita siinä, kuinka ne noudattavat SEU-sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja arvoja, sekä annetaan maakohtaisia suosituksia (demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva vuosikertomus), jonka perusteella käydään parlamenttien välinen keskustelu; toteaa, että mekanismiin olisi sisällyttävä myös pysyvä demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva toimintapoliittinen sykli unionin toimielimissä(16); kehottaa jälleen komissiota esittämään ehdotuksia, joilla estetään niin sanotut strategisesti kansalaisvaikuttamista vastaan nostettavat oikeusjutut (SLAPP);

12.  kehottaa jälleen Maltan hallitusta lopettamaan sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyjen soveltamisen ja tilaamaan riippumattoman kansainvälisen tutkimuksen kansalaisuuden ja oleskelulupien myynnin vaikutuksista Maltan rahanpesun torjunnan täytäntöönpanovalmiuksiin, lisääntyneeseen rajatylittävään rikollisuuteen ja Schengen-alueen yhtenäisyyden säilyttämiseen; kehottaa komissiota seuraamaan ja arvioimaan edelleen kaikkia nykyisiä sijoittajien kansalaisuus- ja oleskeluoikeusjärjestelyjä ja ryhtymään asianmukaisiin toimiin, kuten aiemmissa päätöslauselmissa on ehdotettu; kehottaa neuvostoa keskustelemaan asiasta(17);

13.  kehottaa komissiota hyödyntämään kaikkia käytettävissään olevia välineitä ja menettelyjä varmistaakseen EU:n lainsäädännön täysimääräisen noudattamisen rahanpesun torjunnassa (erityisesti rahanpesun torjunnan tutkinnassa ja täytäntöönpanossa sekä toimivaltaisten viranomaisten riippumattomuudessa), pankkivalvonnassa, oikeuslaitoksen riippumattomuudessa, julkisissa hankinnoissa ja suunnittelussa sekä kaupunkikehityksessä; kehottaa Maltan viranomaisia noudattamaan kaikkia Moneyvalin suosituksia;

14.  pitää valitettavana, että toistuvista kehotuksista huolimatta Maltan hallitus ei ole edistynyt ratkaisun löytämisessä tilapäiselle muistomerkille, jolla vaaditaan oikeutta Daphne Caruana Galizialle; vaatii pääministeriä lopettamaan välittömästi Vallettan tilapäisen muistomerkin lähes päivittäisen tuhoamisen;

15.  on tyytyväinen siihen, että parlamentin puhemiehistö hyväksyi, että perustetaan tutkivasta toimittajantyöstä myönnettävä Daphne Caruana Galizian nimeä kantava eurooppalainen palkinto, joka annetaan vuosittain huomattavasta tutkivasta toimittajantyöstä, ja kehottaa puhemiehistöä saattamaan tarvittavat järjestelyt päätökseen mahdollisimman pian;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle sekä Maltan tasavallan presidentille.

(1) EUVL C 482, 23.12.2016, s. 117.
(2) EUVL C 215, 19.6.2018, s. 162.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0456.
(4) EUVL C 356, 4.10.2018, s. 29.
(5) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0204.
(6) Suullisesti vastattava kysymys O-000015/2019 komissiolle – B8-0017/2019.
(7) https://rsf.org/en/malta
(8) Civicus Monitor, People Power Under Attack 2019.
(9) Rahanpesun vastaisia toimenpiteitä arvioiva asiantuntijakomitea (Moneyval), Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaiset toimenpiteet – Malta – Viidennen kierroksen keskinäinen arviointiraportti. heinäkuu 2019.
(10) GRECO, Viides arviointikierros - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies – Arviointiraportti – Malta, 3. huhtikuuta 2019.
(11) Euroopan komissio, Taxation Papers, Työasiakirja N:o 76 – 2019 – Estimating International Tax Evasion by Individuals, syyskuu 2019.
(12) GRECO, Viides arviointikierros - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies – Arviointiraportti – Malta, 3. huhtikuuta 2019.
(13) Yksityissijoittajaohjelman sääntelyelin, Chetcuti Cauchi Advocates -yrityksen laatima yksityissijoittajaohjelman soveltamista koskeva analyysi, 8. marraskuuta 2019.
(14) Malta - Opinion on Constitutional arrangements and separation of powers, adopted by the Venice Commission at its 117th Plenary Session (Venetsia, 14.–15. joulukuuta 2018).
(15) Päätöslauselma 25. lokakuuta 2016 suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta – EUVL C 215, 19.6.2018, s. 162, päätöslauselma 14. marraskuuta 2018 kattavan EU-mekanismin tarpeesta demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseksi – Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0456.
(16) Päätöslauselma 25. lokakuuta 2016 suosituksista komissiolle demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan EU:n järjestelmän perustamisesta – EUVL C 215, 19.6.2018, s. 162, päätöslauselma 14. marraskuuta 2018 kattavan EU-mekanismin tarpeesta demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien suojelemiseksi – Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0456.
(17) Euroopan parlamentin päätöslauselma 26. maaliskuuta 2019 talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta, Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0240; Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. maaliskuuta 2019 oikeusvaltioperiaatteen ja korruption torjunnan tilanteesta EU:ssa ja erityisesti Maltassa ja Slovakiassa, Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0328; Euroopan parlamentin päätöslauselma 16. tammikuuta 2014 unionin kansalaisuuden myymisestä, Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0038.

Päivitetty viimeksi: 4. toukokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö