Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2954(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0240/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0240/2019

Viták :

PV 17/12/2019 - 2
CRE 17/12/2019 - 2

Szavazatok :

PV 18/12/2019 - 13.8
CRE 18/12/2019 - 13.8

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0103

Elfogadott szövegek
PDF 183kWORD 55k
2019. december 18., Szerda - Strasbourg
Jogállamiság Máltán, a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban közelmúltban napvilágot látott információk tükrében
P9_TA(2019)0103B9-0240/2019

Az Európai Parlament 2019. december 18-i állásfoglalása a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatban napvilágot látott újabb információkat követően a jogállamiság máltai helyzetéről (2019/2954(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 4., 5., 6., 7., 9. és 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 20. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6., 7., 8., 10. 11., 12. és 47. cikkére,

–  tekintettel a Velencei Bizottság 117. plenáris ülésén (Velence, 2018. december 14–15.) elfogadott, Máltán az alkotmányos berendezkedésről és a hatalmi ágak szétválasztásáról, valamint a bíróságok és a bűnüldözés függetlenségéről szóló véleményre,

–  tekintettel a Bizottság „Befektetői állampolgársági és letelepedési programok az Európai Unióban” című, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, 2019. január 23-i jelentésére (COM(2019)0012),

–  tekintettel a megvásárolható uniós állampolgárságról szóló, 2014. január 16-i állásfoglalására(1) és a Bizottság és a máltai hatóságok Málta egyéni befektetői programjáról (IIP) szóló, 2014. január 29-i közös sajtónyilatkozatára,

–  tekintettel a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról szóló, a Bizottságnak szóló ajánlásokat tartalmazó, 2016. október 25-i állásfoglalására(2), valamint a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmét szolgáló átfogó uniós mechanizmus szükségességéről szóló, 2018. november 14-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a jogállamiság máltai helyzetéről szóló, 2017. november 15-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel az Európai Unióban a tömegtájékoztatás szabadságáról és sokszínűségéről szóló, 2018. május 3-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a pénzmosás, adókikerülés és adókijátszás tekintetében az uniós jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali visszásságoknak a kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság (PANA) eseti küldöttségének Máltára tett látogatásáról (2017. november 30–december 1.) szóló, 2018. január 11-i jelentésre,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság eseti küldöttségének Máltára és Szlovákiába tett látogatásáról (2018. szeptember 17–20.) szóló, 2018. november 16-i jelentésre,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság által 2018. június 4-én létrehozott, a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok nyomon követésével foglalkozó csoport által a fennállása óta tartott meghallgatásokra és eszmecserékre,

–  tekintettel a máltai miniszterelnök 2019. március 13-i levelére,

–  tekintettel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének „Daphne Caruana Galizia meggyilkolása és a jogállamiság Máltán és azon túl – a teljes igazság kibontakozásának biztosítása” című, 2019. június 26-i 2293 (2019) sz. határozatára,

–  tekintettel a Bizottsághoz intézett kérdésre a jogállamiság és a korrupció elleni küzdelem helyzetéről az Európai Unióban, különösen Máltán és Szlovákiában(6),

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság eseti küldöttségének 2019. december 3–4-i máltai látogatására,

–  tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul, és mivel ezek az értékek univerzálisak és közösek a tagállamokban;

B.  mivel a jogállamiság, valamint a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságok, illetve az uniós szerződésekben és a nemzetközi emberi jogi eszközökben rögzített értékek és elvek tiszteletben tartása az Unió és a tagállamok kötelessége, amelynek eleget kell tenni; mivel az EUSZ 2. cikkével, 3. cikkének (1) bekezdésével és 7. cikkével összhangban az Unió felhatalmazást kap arra, hogy fellépjen az alapját képező közös értékek védelme érdekében, és mivel a jogállamisági mechanizmust valamennyi tagállamra azonos erővel kell alkalmazni;

C.  mivel az Európai Unió Alapjogi Chartája az elsődleges uniós jog része; mivel az Alapjogi Charta 11. cikke és az emberi jogok európai egyezményének (EJEE) 10. cikke rögzíti a véleménynyilvánítás szabadságát és a média szabadságát és pluralizmusát;

D.  mivel az EUMSZ 19. cikkének (1) bekezdése, az Alapjogi Charta 47. cikke és az EJEE 6. cikke rögzíti a bírói kar függetlenségét, amely alapvető követelmény a hatalmi ágak szétválasztásának demokratikus elve tekintetében;

E.  mivel az EU egészét érinti az, hogy egy tagállam szisztematikusan megtagadja az Európai Unió alapvető értékeinek és azon szerződéseknek való megfelelést, amelyekhez szabadon csatlakozott;

Vizsgálatok

F.  mivel Daphne Caruana Galizia, korrupcióellenes oknyomozó újságírót és bloggert 2017. október 16-án egy autójába rejtett pokolgéppel elkövetett merénylet során meggyilkolták;

G.  mivel a máltai hatóságok által vezetett és az Europol által segített gyilkossági nyomozások eredményeként sikerült több gyanúsítottat azonosítani, valamint ellenük vádat emelni, köztük a gyilkosság hátterében álló egy potenciális megrendelő ellen is, aki a Dubaiban székhellyel rendelkező 17 Black Ltd. vállalat tulajdonosa, akit 2019. november 20-án tartóztattak le, amint éppen megkísérelt elmenekülni Máltáról a jachtján;

H.  mivel az állítólagos bűnrészesek egyike és a feltételezett megrendelő szerint a miniszterelnök korábbi kabinetfőnöke is érintett a gyilkosság kitervelésében és finanszírozásában;

I.  mivel ezen információk napvilágra kerülését követően jelentős demonstrációkra és civil társadalmi tiltakozásokra került sor Máltán, amelyeken az igazság feltárását, a felelősségre vonást és a jogállamiság tiszteletben tartását követelték;

J.  mivel a miniszterelnök kabinetfőnöke előtt ismertek voltak a rendőrség és a máltai biztonsági szolgálat biztonsági jelentéseiben szereplő információk; mivel 2019. november 26-án lemondott, miután a rendőrség kihallgatta Daphne Caruana Galizia ügyében; mivel azóta a rendőrség többször is letartóztatta, kihallgatta és vádemelés nélkül szabadon engedte;

K.  mivel 2019. november 26-án az idegenforgalmi miniszter is lemondott; mivel a gazdasági miniszter még aznap szintén felmentette magát a miniszteri feladatok alól, de 2019. december 1-jén ismét elfoglalta hivatalát;

L.  mivel a máltai miniszterelnök bejelentette, hogy a 2020. január 12-én, a gyilkosságok kivizsgálását övező fokozódó politikai zavarok közepette tartandó pártvezetői választásokat követően le fog mondani;

M.  mivel a máltai kormány 2019. szeptember 20-án bejelentette, hogy „nyilvános független vizsgálatot indít Daphne Caruana Galizia meggyilkolása ügyében”; mivel a Caruana Galizia család és a nemzetközi megfigyelők által megfogalmazott érdemi bírálatot követően a miniszterelnök két új tagot nevezett ki a vizsgálatot folytató testületbe, és jelentős mértékben megváltoztatta a vizsgálat hatókörét, ami immár valamennyi félnek megfelel;

N.  mivel a gyilkosságban feltételezhetően közvetítői szerepet játszó gyanúsított 2019. november 25-én a miniszterelnök kizárólagos hatáskörébe tartozó elnöki kegyelemben részesült a megbízóhoz vezető információkért cserébe, feltéve, hogy az összes általa nyújtott információt bizonyítékok támasztják alá; mivel a rendőrfőnök és a főügyész javaslatára először a miniszterelnök saját hatáskörben eljárva, majd másodjára a kormány is elutasította a feltételezett megrendelő kegyelmi kérvényét, holott ügyvédje nyilvánosan kijelentette, hogy a gyilkosság kitervelésével és korrupcióval kapcsolatos információkkal rendelkezik a miniszterelnökhöz közeli személyeket – köztük a korábbi kabinetfőnököt és a korábbi idegenforgalmi minisztert – érintően;

O.  mivel több tucat civil társadalmi szervezet, médiaügynökség, diákszervezet, szakszervezet és szakmai szövetség – például a Máltai Munkaadók Szövetsége, a Kereskedelmi és Iparkamara és az Ügyvédi Kamara – azonnali hatállyal lemondásra szólította fel a miniszterelnököt;

P.  mivel Máltán továbbra is komoly aggályok merülnek fel a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel kapcsolatban; mivel ez azzal fenyeget, hogy aláássa a polgárok közintézményekbe vetett bizalmát, és potenciálisan veszélyes kapcsolatokat eredményezhet a bűnözői csoportok és a hatóságok között;

Q.  mivel az Európai Parlament és más nemzetközi intézmények többszöri felhívása ellenére sem sikerült megoldást találni a vallettai ideiglenes emlékmű ügyére, mivel a jogszabályok és a kormányzati megközelítés változatlan maradt, és az emléktárgyakat a közigazgatás alkalmazottai közel napi rendszerességgel eltávolítják;

Médiaszabadság

R.  mivel Daphne Caruana Galizia családja továbbra is gyűlöletkampányokkal és számos – többek között a máltai kormány tagjai által indított – rágalmazási perrel néz szembe, és mivel több kormánytisztviselő, köztük a miniszterelnök is jelezte, hogy nem látnak okot e rágalmazási perek visszavonására;

S.  mivel a Riporterek Határok Nélkül sajtószabadság-indexe (World Press Freedom Index) 2019-ben a 77. helyre sorolja Máltát, miután az ország 2018-ban a 65. helyet, 2017-ben pedig a 47. helyet foglalta el(7);

T.  mivel a CIVICUS Monitor 2019. évi kiadása „nyitottról” „szűkre” változtatta a máltai civil mozgástér minősítését; mivel a CIVICUS szerint az újságírók környezete „egyre ellenségesebb, különösen a korrupcióról tudósítók számára”, és kijelenti, hogy „a Daphne Caruana Galizia meggyilkolását követő büntetlenség lehetővé tette az állam számára, hogy megfélemlítse és zaklassa az aktivistákat és az igazságszolgáltatást támogatókat”(8);

U.  mivel az újságíróknak és különösen, de nem kizárólag az oknyomozó újságíróknak egyre inkább szembe kell nézniük az úgynevezett „a közéleti részvétel elleni stratégiai perekkel” (SLAPP), amelyek célja pusztán a munkájuk akadályozása;

V.  mivel a miniszterelnök hivatalában 2019. november 29-én tartott sajtókonferenciát követően az újságíróknak ideiglenesen megtiltották, hogy elhagyják a termet és az épületet; mivel az újságírók biztonságának hiánya és a civil társadalom számára a zaklatás és megfélemlítés miatt szűkülő mozgástér aláássa a végrehajtó hatalom feletti felügyeletet, és gyengíti a polgárok polgári szerepvállalását;

Pénzmosás/korrupció

W.  mivel öt hivatalos nyomozás is folyamatban van korrupciós vádakhoz kapcsolódóan, ezek közül egy a Pilatus Bank, egy a miniszterelnök korábbi kabinetfőnöke és a Nexia BT könyvvizsgálója között átutalt pénzösszeg, egy a miniszterelnök korábbi kabinetfőnöke és a Times of Malta laphoz köthető Adrian Hillman közötti pénzmozgások, egy a 17 Black Ltd. és két másik vállalat, a Tillgate és a Hearnville, egy további pedig a Vitals vállalat ügyével kapcsolatos;

X.  mivel 2016 májusa és 2019 novembere között az uniós tagállamok hivatalban lévő magas rangú tisztviselői közül csakis a miniszterelnök kabinetfőnökéről és a jelenlegi idegenforgalmi miniszterről és volt energiaügyi miniszterről bizonyosodott be, hogy a panamai dokumentumokban érintett vállalat tényleges tulajdonosai;

Y.  mivel a gyilkosság mögött álló feltételezett megrendelők egyike a Dubaiban székhellyel rendelkező 17 Black Ltd. vállalat tulajdonosa és az Azerbajdzsánból Máltára történő gázszállításról szóló hosszú távú megállapodás végrehajtásában részt vevő Electrogas Malta Ltd. vállalat igazgatótanácsának korábbi tagja;

Z.  mivel az Európa Tanács pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó szerve, a MONEYVAL 2019. szeptember 12-i jelentésében felszólította a máltai hatóságokat, hogy erősítsék meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre irányuló intézkedéseik gyakorlati alkalmazását, és úgy határozott, hogy a megerősített nyomon követési eljárást alkalmazza, továbbá felszólította Máltát, hogy 2020 decemberében tegyen jelentést erről; mivel a jelentés szerint a bűnüldöző hatóságok jelenleg nincsenek abban a helyzetben, hogy hatékonyan és időben kivizsgálják a pénzügyi, megvesztegetési és korrupciós bűncselekményekhez kapcsolódó összetett, magas szintű pénzmosási ügyeket(9);

AA.  mivel az Európa Tanács korrupcióellenes testülete, a GRECO a 2019. március 22-i jelentésében arra a következtetésre jutott, hogy megkérdőjeleződik a fékek és ellensúlyok rendszerében szerepet játszó közintézmények hatékonysága, mivel az ország az elmúlt években példa nélküli zavarokkal szembesült a magas rangú kormányzati tisztviselők feddhetetlenségét illetően, egészen a legmagasabb szintig(10);

AB.  mivel a Bizottság az európai szemeszter Máltáról szóló 2019. évi jelentésében (SWD(2019)1017) megemlítette, hogy a korrupcióellenes intézményi keretnek vannak hiányosságai, és a kormányzat különböző szintjein fennáll az összeférhetetlenség kockázata;

AC.  mivel a Bizottság 2019. szeptemberi jelentése azt mutatja, hogy magasan Máltán a legmagasabb az adócsalás aránya Európában, és rámutat, hogy bizonyos máltai állampolgárok kiterjedt offshore vagyonnal rendelkeznek, és vagyonukat a tengeren túlon tartják(11);

AD.  mivel az Európai Központi Bank 2019 nyarán kiadott jelentése olyan súlyos hiányosságokról számolt be, amelyek az ismételt figyelmeztetések ellenére lehetővé tehették volna pénzmosás vagy más bűncselekmények folytatását az évek során Bank of Vallettában;

AE.  mivel a GRECO megállapította továbbá, hogy a Korrupció Elleni Állandó Bizottság aligha tekinthető a korrupció kivizsgálását elősegítő szakosodott szervnek, és hogy ez a bizottság csak elhanyagolható mértékben járult hozzá Málta korrupcióellenes erőfeszítéseihez(12);

Befektetői állampolgársági és letelepedési program

AF.  mivel 2019-ben legalább öt olyan esetről számoltak be, amelyekben a máltai „befektetői állampolgársági és letelepedési program” ügyfeleit súlyos pénzügyi bűncselekményekkel vádolták;

AG.  mivel a Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. útlevél-ügynök képviselője az „Enquete exclusive” elnevezésű francia televíziós műsor által titokban készített interjúban arra utalt, hogy a miniszterelnökkel, az igazságügyi miniszterrel és a reformokért, az állampolgárságáért és a közigazgatási eljárások egyszerűsítéséért felelős parlamenti államtitkárral fenntartott személyes kapcsolatai kedvező hatással lehetnek a kérelmezési eljárásra, a büntetett előéletű ügyfelek esetében is; mivel ezek a kijelentések komoly kétségeket ébresztenek a máltai állampolgársági és letelepedési programok megbízhatóságával és ellenőrzésével kapcsolatban;

AH.  mivel 2019. november 8-án a máltai kormány közzétette az egyéni befektetői program (IIP) szabályozó hivatalának jelentését az egyéni befektetői program ügynökeként eljáró Chetcuti Cauchi Advocates társasággal kapcsolatos vizsgálatról; mivel e jelentés vezetői összefoglalója rögzíti, hogy az elemzés „nem tárt fel olyan figyelmeztető jeleket, amelyek részben vagy egészben alátámasztják a felvetett állításokat”(13);

AI.  mivel a Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. az újonnan létrehozott máltai egyéni befektetői program keretében 2016-ban nyújtotta be az első sikeres pályázatot, és 2016-ban megszerezte a privilegizált „elismert ügynök” jogállást, „miután megfelelt az Identity Malta által megállapított minőségi, megbízhatósági és mennyiségi követelményeknek”; mivel céget reklámozó videó az Auberge de Castille-ban, a miniszterelnök hivatalában készült, és abban az állampolgárságért felelős parlamenti államtitkár is szerepel; mivel a kormány 2019. szeptember 23-án felfüggesztette az IIP 001. sz. és az IIP 124. sz. állampolgársági ügynöki engedélyt azzal az indokkal, hogy a társaság „megtévesztő információkat” terjesztett;

AJ.  mivel az uniós tagállamok „befektetői állampolgársági és letelepedési programjai” komoly kockázatot jelentenek a pénzmosás elleni küzdelemre nézve, aláássák a kölcsönös bizalmat és schengeni térség integritását, lehetővé teszik harmadik országbeli állampolgárok befogadását hasznos tudásuk, szakképzettségük vagy humanitárius megfontolások helyett kizárólag összegyűjtött vagyonuk alapján, és voltaképpen az uniós állampolgárság áruba bocsátásának minősülnek; mivel a Bizottság kifejezetten kijelentette, hogy nem támogatja Málta befektetői állampolgársági és letelepedési programjait;

Alkotmányos reform

AK.  mivel a Velencei Bizottság Máltáról szóló, 2018. december 14–15-i 117. plenáris ülésén elfogadott véleményében(14) számos alkotmányos reformjavaslatot fogalmazott meg;

AL.  mivel Málta az ország elnökének felügyelete mellett megkezdte az alkotmányügyi reformfolyamat megvitatását különböző politikai erők és a civil társadalom bevonásával, amely folyamat végrehajtásához többnyire kétharmados többségre lesz szükség a Parlamentben; mivel elindult a legfőbb ügyész vitatott alkotmányos szerepével és a bírói kinevezések jelenlegi rendszerével foglalkozó reformfolyamat;

AM.  mivel az Európai Parlament és számos más nemzetközi intézmény több alkalommal is aggodalmát fejezte ki a máltai bűnüldözés pártatlanságával, a hatalmi ágak szétválasztásával és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban, különös tekintettel a kiválasztási és kinevezési eljárások átpolitizáltságára és átláthatóságának hiányára, például a rendőrfőkapitányi tisztség tekintetében;

AN.  mivel 2019. július 17-én a Bizottság közleményt tett közzé „Az Unión belüli jogállamiság megerősítése – Intézkedési terv” (COM(2019)0343) címmel, miután az Európai Parlament több széles körben támogatott állásfoglalást(15) is elfogadott, amelyek átfogó és független mechanizmust javasolnak a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének éves nyomon követésére valamennyi tagállamban;

1.  mélységes aggodalmát fejezi ki a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatos vizsgálatok integritását és hitelességét illetően; megjegyzi, hogy széles körben negatívan vélekednek a kormány e tekintetben tett intézkedéseiről, valamint hogy csökken az intézményekbe vetett bizalom és az intézmények hitelessége; hangsúlyozza, hogy a vizsgálati folyamatba vetett kétségbevonhatatlan bizalom mind a máltai polgárok, mind az európai közösség részéről kiemelkedő fontosságú; elismeri a Daphne Caruana Galizia meggyilkolásával kapcsolatos vizsgálatok során elért eredményeket; hangsúlyozza azonban, hogy az ügy még nem zárult le, mivel a vizsgálatok most is folyamatban vannak;

2.  hangsúlyozza, hogy a vizsgálatok veszélyeztetésének valamennyi – akár vélt, akár valós – kockázatát minden eszközzel ki kell zárni; hangsúlyozza továbbá, hogy ez a kockázat mindaddig fennáll, amíg a miniszterelnök hivatalban marad;

3.  mélységesen aggasztja, hogy számos egyéb, kapcsolódó pénzmosási és korrupciós üggyel kapcsolatos vizsgálat nem haladt előre, vagy egyáltalán nem is indult el, különösen a miniszterelnök korábbi kabinetfőnöke és a korábbi idegenforgalmi miniszter tekintetében; felszólítja a máltai hatóságokat, hogy indítsák el és mozdítsák elő ezeket a vizsgálatokat;

4.  ismételten kéri, hogy az Europol teljes körűen és folyamatosan vegyen részt a gyilkosságok kivizsgálásában és az összes kapcsolódó nyomozásban; kéri, hogy erősítsék meg az Europol részvételét, mivel az eredményeket hoz;

5.  mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az elmúlt évek máltai fejleményei ahhoz vezettek, hogy komoly és tartós fenyegetések érik a jogállamiságot, a demokráciát és az alapvető jogokat, többek között a médiaszabadságot, a rendőrség és az igazságszolgáltatás függetlenségét, valamint a békés gyülekezés szabadságát; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy hiányoznak a hatalmi ágak szétválasztására vonatkozó megfelelő alkotmányos garanciák;

6.  sajnálja, hogy a Bizottság az elmúlt években az Európai Parlament többszöri felhívásai ellenére sem hozott semmilyen konkrét intézkedést a máltai kormánnyal szemben; sürgeti az új Bizottságot, hogy további indokolatlan késedelem nélkül kezdjen párbeszédet a máltai kormánnyal a jogállamisági keret összefüggésében;

7.  megjegyzi, hogy a Velencei Bizottság által javasolt, a legfőbb ügyész vitatott alkotmányos szerepével, valamint a bírók kinevezésével és szakmai előmenetelük jelenlegi rendszerével foglalkozó reformfolyamat a végső szakaszához ért; sürgeti a máltai parlamentet és kormányt, hogy kellő időben és teljes körűen hajtsák végre a Velencei Bizottság és a GRECO valamennyi fennmaradó ajánlását;

8.  tudomásul veszi a Bizottság alelnökének, Vĕra Jourovának az észrevételeit, amelyek szerint az, hogy Málta nem hajt végre igazságügyi reformokat, alapot adhat a 7. cikk szerinti eljárás megindítására;

9.  megjegyzi, hogy az oknyomozó újságírók és a visszaélést bejelentő személyek védelme alapvető társadalmi érdek; felhívja a máltai hatóságokat, hogy mindenkor és mindenáron biztosítsák az újságírók és a visszaélést bejelentő személyek személyes biztonságának és megélhetésének, és ezáltal függetlenségének védelmét;

10.  felhívja az Egyesült Arab Emírségeket, hogy működjön együtt a máltai és az európai hatóságokkal, és biztosítsa, hogy a 17 Black bankszámláin befagyasztott pénzeszközök maradjanak befagyasztva mindaddig, amíg alapos vizsgálatra nem kerül sor; felhívja a Bizottságot és a máltai hatóságokat, hogy minden rendelkezésükre álló eszközt használjanak fel annak érdekében, hogy valamennyi vizsgálat során biztosítsák az Egyesült Arab Emírségek hatóságainak együttműködését és a megfelelő jogsegélyt;

11.  megismétli, hogy sürgősen szükség van a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmusra, a Parlament javaslata szerint a demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogokra vonatkozó intézményközi paktum formájában, amelynek része lenne egy évenkénti független, bizonyítékokon alapuló, megkülönböztetésmentes vizsgálat, amely egyenlő alapon értékeli, hogy valamennyi uniós tagállam megfelel-e az EUSZ 2. cikkében meghatározott értékeknek, országspecifikus ajánlásokkal (a demokráciára, a jogállamiságra és az alapvető jogokra vonatkozó európai jelentés), és amelyet parlamentközi vita követ, valamint része lenne a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok intézményeken belüli állandó szakpolitikai ciklusa(16); ismét felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat az úgynevezett „közéleti részvétel elleni stratégiai perek” megakadályozására;

12.  ismételten felszólítja a máltai kormányt, hogy szüntesse meg befektetői állampolgársági és letelepedési programjait, és rendeljen el egy független nemzetközi vizsgálatot azzal kapcsolatban, hogy az állampolgárság és a letelepedési jog ilyen értékesítése milyen hatással jár Málta pénzmosás elleni jogérvényesítési képességére, a további, határokon átnyúló bűnözésre, valamint a schengeni térség integritására; felhívja a Bizottságot, hogy folytassa az összes meglévő befektetői állampolgársági és letelepedési program nyomon követését és értékelését, és a korábbi állásfoglalásokban javasoltaknak megfelelően tegye meg a megfelelő lépéseket; felhívja a Tanácsot, hogy vitassa meg a kérdést(17);

13.  felhívja a Bizottságot, hogy minden rendelkezésére álló eszközt és eljárást használjon fel az uniós jognak való teljes körű megfelelés biztosítása érdekében a pénzmosás elleni küzdelem (különösen a pénzmosás elleni vizsgálatok és végrehajtás, valamint az illetékes hatóságok függetlensége), a bankfelügyelet, az igazságszolgáltatás függetlensége, a közbeszerzés, valamint és a terület- és a városfejlesztés terén; felszólítja a máltai hatóságokat, hogy feleljenek meg a MONEYVAL minden ajánlásának;

14.  sajnálja, hogy az ismételt felhívások ellenére a kormány nem ért el előrelépést a Daphne Caruana Galizia számára igazságot követelő ideiglenes emlékmű kérdésének megoldása terén; felszólítja a miniszterelnököt, hogy azonnal vessen véget annak, hogy a vallettai rögtönzött emlékművet csaknem naponta lerombolják;

15.  üdvözli, hogy a Parlament Elnöksége támogatta az „Oknyomozó Újságírók Európai Daphne Caruana Galizia Díjának” létrehozását, amelyet a kiemelkedő európai oknyomozó újságírói tevékenységért évente ítélnének oda, továbbá felszólítja az Elnökséget, hogy mihamarabb véglegesítse az ehhez szükséges intézkedéseket;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Európai Tanácsnak, valamint a Máltai Köztársaság elnökének.

(1) HL C 482., 2016.12.23., 117. o.
(2) HL C 215., 2018.6.19., 162. o.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0456.
(4) HL C 356., 2018.10.4., 29. o.
(5) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0204.
(6) A Bizottsághoz intézett, O-000015/2019. számú szóbeli választ igénylő kérdés – B8-0017/2019.
(7) https://rsf.org/en/malta
(8) The Civicus Monitor, People Power Under Attack 2019.
(9) A pénzmosás elleni intézkedések értékelését vizsgáló szakértői bizottság (MONEYVAL), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Malta - Fifth Round Mutual Evaluation Report, 2019. július.
(10) GRECO, Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report – Málta, 2019. április 3.
(11) Európai Bizottság, Taxation Papers, Working Paper No 76 - 2019 - Estimating International Tax Evasion by Individuals, 2019. szeptember.
(12) GRECO, Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report – Málta, 2019. április 3.
(13) Office of the Regulator of the Individual Investor Programme, Analysis of IIP Applications presented by Chetcuti Cauchi Advocates, 2019. november 8.
(14) Málta – a Velencei Bizottság 117. plenáris ülésén (Velence, 2018. december 14–15.) elfogadott, az alkotmányos berendezkedésről és a hatalmi ágak szétválasztásáról szóló vélemény.
(15) Az Európai Parlament 2016. október 25‑i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról (HL C 215., 2018.6.19., 162. o.); 2018. november 14-i állásfoglalás a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmét szolgáló átfogó uniós mechanizmus szükségességéről (Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0456).
(16) Az Európai Parlament 2016. október 25‑i állásfoglalása a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus létrehozásáról (HL C 215., 2018.6.19., 162. o.); 2018. november 14-i állásfoglalás a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmét szolgáló átfogó uniós mechanizmus szükségességéről (Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0456).
(17) Az Európai Parlament 2019. március 26-i állásfoglalása a pénzügyi bűncselekményekről, az adókijátszásról és az adókikerülésről (Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0240); Az Európai Parlament 2019. március 28-i állásfoglalása a jogállamiság helyzetéről és a korrupció elleni küzdelemről az Európai Unióban, különösen Máltán és Szlovákiában (Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0328); Az Európai Parlament 2014. január 16-i állásfoglalása a megvásárolható uniós állampolgárságról (Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0038).

Utolsó frissítés: 2020. május 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat