Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2954(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0240/2019

Pateikti tekstai :

B9-0240/2019

Debatai :

PV 17/12/2019 - 2
CRE 17/12/2019 - 2

Balsavimas :

PV 18/12/2019 - 13.8
CRE 18/12/2019 - 13.8

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0103

Priimti tekstai
PDF 186kWORD 49k
Trečiadienis, 2019 m. gruodžio 18 d. - Strasbūras
Teisinės valstybės padėtis Maltoje po neseniai atskleistų faktų apie Daphnės Caruanos Galizios nužudymą
P9_TA(2019)0103B9-0240/2019

2019 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės padėties Maltoje po neseniai atskleistų faktų apie Daphnės Caruanos Galizios nužudymą (2019/2954(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 4, 5, 6, 7, 9 ir 10 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 20 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 6, 7, 8, 10, 11, 12 ir 47 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į nuomonę dėl konstitucinės tvarkos, valdžių padalijimo, teisminių institucijų ir teisėsaugos nepriklausomumo Maltoje, kurią savo 117-ojoje plenarinėje sesijoje, 2018 m. gruodžio 14–15 d. vykusioje Venecijoje, priėmė Venecijos komisija,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 23 d. Komisijos pranešimą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Pilietybės ir leidimo gyventi suteikimo investuotojams schemos Europos Sąjungoje“ (COM(2019)0012),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl parduodamos ES pilietybės(1) ir į 2014 m. sausio 29 d. bendrą Komisijos ir Maltos valdžios institucijų pranešimą spaudai dėl Maltos individualių investuotojų programos (IIP),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 25 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo(2) ir savo 2018 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją dėl poreikio sukurti visapusišką ES mechanizmą, skirtą demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms apsaugoti(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl teisinės valstybės padėties Maltoje(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos pliuralizmo ir žiniasklaidos laisvės Europos Sąjungoje(5),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 11 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir Tyrimo komiteto įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti (PANA) ad hoc delegacijos ataskaitą dėl vizito į Maltą 2017 m. lapkričio 30 d.–gruodžio 1 d.,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 16 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ad hoc delegacijos ataskaitą dėl vizito į Maltą ir Slovakiją 2018 m. rugsėjo 17 –20 d.,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 4 d. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto įsteigtos Demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių stebėsenos grupės surengtus klausymus ir keitimąsi nuomonėmis,

–  atsižvelgdamas į Maltos ministro pirmininko 2019 m. kovo 13 d. laišką,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 26 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 2293 (2019) „Daphnės Caruanos Galizios nužudymas ir teisinės valstybės principų laikymasis Maltoje ir už jos ribų – kaip užtikrinti visos tiesos atskleidimą“,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl teisinės valstybės ir kovos su korupcija ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje, padėties(6),

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ad hoc delegacijos vizitą į Maltą 2019 m. gruodžio 3–4 d.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga grindžiama pagarbos žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisinės valstybės principams, žmogaus teisėms vertybėmis ir kadangi tos vertybės yra visuotinės ir bendros valstybėms narėms;

B.  kadangi teisinės valstybės principas, pagarba demokratijai, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat vertybėms bei principams, įtvirtintiems ES sutartyse ir tarptautiniuose žmogaus teisių dokumentuose, yra įsipareigojimai, kuriuos prisiėmė Sąjunga ir jos valstybės narės, ir jų turi būti laikomasi; kadangi pagal ES sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį Sąjunga yra įgaliota imtis veiksmų, kad apsaugotų bendras vertybes, kuriomis ji grindžiama, ir kadangi teisinės valstybės principas turėtų būti taikomas vienodai visose valstybės narės;

C.  kadangi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija yra ES pirminės teisės dalis; kadangi saviraiškos laisvė ir žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas įtvirtinti Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 10 straipsnyje;

D.  kadangi SESV 19 straipsnio 1 dalyje, Pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintas teismų nepriklausomumo principas ir tai yra demokratinio valdžių atskyrimo principo esmė;

E.  kadangi sistemingas vienos valstybės narės atsisakymas laikytis pagrindinių Europos Sąjungos vertybių ir Sutarčių, prie kurių ji laisvai prisijungė, daro poveikį visai ES;

Tyrimai

F.  kadangi 2017 m. spalio 16 d., sprogus automobilyje padėtai bombai, nužudyta su korupcija kovojusi Maltos tiriamosios žurnalistikos atstovė ir tinklaraštininkė Daphnė Caruana Galizia;

G.  kadangi Maltos valdžios institucijų vadovaujami nužudymo tyrimai, padedant Europolui, iki šiol padėjo nustatyti ir pareikšti kaltinimus keliems įtariamiesiems ir vienam galbūt nužudymo kurstytojui, t. y. Dubajuje įsikūrusios įmonės „17 Black Ltd.“ savininkui, kuris buvo suimtas 2019 m. lapkričio 20 d. jam akivaizdžiai bandant pabėgti iš Maltos savo jachta;

H.  kadangi vienas iš įtariamų bendrininkų ir įtariamas užsakovas į žmogžudystės planavimą ir finansavimą buvo įtraukę buvusį vyriausybės kanclerį;

I.  kadangi dėl šių atskleistų faktų Maltoje vyko daug didelių demonstracijų ir pilietinės visuomenės protestų, per kuriuos buvo reikalaujama teisingumo, atskaitomybės ir teisinės valstybės principų laikymosi;

J.  kadangi vyriausybės kancleris buvo susipažinęs su policijos ir Maltos saugumo tarnybos pranešimuose pateikta informacija apie saugumą; kadangi 2019 m. lapkričio 26 d. jis atsistatydino po policijos apklausos dėl Daphnės Caruanos Galizios bylos; kadangi nuo to laiko jis kelis kartus buvo suimtas, apklaustas ir paleistas policijai nepateikus kaltinimų;

K.  kadangi 2019 m. lapkričio 26 d. atsistatydino ir turizmo ministras; kadangi ekonomikos reikalų ministras tą pačią dieną sustabdė savo įgaliojimus ministerijoje, tačiau 2019 m. gruodžio 1 d. buvo grąžintas į darbą;

L.  kadangi Maltos ministras pirmininkas paskelbė, kad atsistatydins po partijos vadovybės rinkimų, kurie vyks 2020 m. sausio 12 d. dėl didėjančios politinės sumaišties, susijusios su nužudymo tyrimu;

M.  kadangi Maltos vyriausybė paskelbė 2019 m. rugsėjo 20 d. pradėsianti „viešą nepriklausomą Daphnės Caruanos Galizios nužudymo tyrimą“; kadangi atsižvelgdamas į D. Caruanos Galizios šeimos ir tarptautinių stebėtojų išsakytą aštrią kritiką, ministras pirmininkas paskyrė du naujus kabineto narius ir iš esmės pakeitė tyrimo apimtį, o tai dabar tenkina visas šalis;

N.  kadangi įtariamajam, kuris galbūt yra žmogžudystės tarpininkas, 2019 m. lapkričio 25 d. buvo suteikta prezidento malonė, kurią ministras pirmininkas suteikė vien savo nuožiūra mainais už informaciją, kuri atskleistų užsakovą, su sąlyga, kad visa informacija bus patvirtinta įrodymais; kadangi įtariamo užsakovo, kurio advokatas viešai pareiškė, kad gali pateikti informaciją apie nužudymo sąmokslą ir korupciją, susijusią su ministrui pirmininkui artimais asmenimis, įskaitant buvusį vyriausybės kanclerį ir buvusį turizmo ministrą, prašymą suteikti malonę iš pradžių savo nuožiūra atmetė ministras pirmininkas, o vėliau – ir kabinetas, pasikonsultavęs su policijos komisaru ir generaliniu prokuroru;

O.  kadangi daugybė pilietinės visuomenės organizacijų, žiniasklaidos agentūros, studentų organizacijos, profesinės sąjungos ir verslo asociacijos, pvz., Maltos darbdavių asociacija, Prekybos ir pramonės rūmai ir Advokatų rūmai, viešai paragino ministrą pirmininką nedelsiant atsistatydinti;

P.  kadangi didelį susirūpinimą vis dar tebekelia kova su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu Maltoje; kadangi tai gali pakenkti piliečių pasitikėjimui viešosiomis institucijomis, o dėl to gali atsirasti pavojingų nusikalstamų grupuočių ir valdžios institucijų ryšių;

Q.  kadangi, nepaisant pakartotinių Europos Parlamento ir kitų tarptautinių institucijų raginimų, nebuvo rastas sprendimas dėl laikinos atminimo vietos Valetoje, nes įstatymai ir vyriausybės požiūris nepasikeitė, o atminimo dovanas beveik kasdien šalina viešojo administravimo darbuotojai;

Žiniasklaidos laisvė

R.  kadangi Daphnės Caruanos Galizios šeima vis dar susiduria su neapykantos kampanijomis ir jiems keliamos bylos dėl šmeižto, įskaitant Maltos vyriausybės narių ieškinius, ir kadangi keletas vyriausybės pareigūnų, įskaitant ministrą pirmininką, nurodė, kad jie nemato priežasčių, kodėl šios bylos dėl šmeižto turėtų būti nutrauktos;

S.  kadangi pagal organizacijos „Žurnalistai be sienų“ 2019 m. pasaulio spaudos laisvės indeksą Malta užima 77-ą vietą, nukritusi nuo 65-os vietos 2018 m. ir 47-os vietos 2017 m.(7);

T.  kadangi 2019 m. CIVICUS stebėsenos apžvalgoje Maltos pilietinės erdvės reitingas pasikeitė iš „atviros“ į „ribotą“; kadangi portalas CIVICUS apibūdina žurnalistų aplinką kaip „vis labiau priešišką, ypač tiems, kurie praneša apie korupciją“, ir teigia, kad „nebaudžiamumas po [...] Daphnės Caruanos Galizios nužudymo sudarė sąlygas valstybei įbauginti ir persekioti aktyvistus ir tuos, kurie pasisako už teisingumą“(8);

U.  kadangi žurnalistai, ypač užsiimantys tiriamąja žurnalistika, tačiau ne tik, vis dažniau susiduria su prieš juos nukreiptu vadinamuoju strateginiu bylinėjimusi prieš visuomenės dalyvavimą (angl. Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPP), kurio tikrasis tikslas – trukdyti jų darbui;

V.  kadangi po 2019 m. lapkričio 29 d. ministro pirmininko biure įvykusios spaudos konferencijos žurnalistams buvo laikinai uždrausta palikti patalpą ir pastatą; kadangi nepakankamas žurnalistų saugumas ir dėl to erdvės, būtinos pilietinės visuomenės veiklai, mažėjimas dėl persekiojimo ir bauginimo trukdo vykdyti vykdomosios valdžios priežiūrą bei pakerta piliečių visuomeninį aktyvumą;

Pinigų plovimas ir korupcija

W.  kadangi vykdomi penki instituciniai tyrimai dėl įtarimų korupcija, t. y. tyrimas dėl „Pilatus Bank“, tyrimas dėl pinigų sumos, kuri buvo perduota dalyvaujant buvusiam vyriausybės kancleriui ir „Nexia BT“ auditoriui, tyrimas dėl kyšininkavimo tarp buvusio vyriausybės kanclerio ir Adriano Hillmano iš „Times of Malta“, tyrimas dėl „17 Black Ltd.“ ir dviejų kitų įmonių – „Tillgate“ ir „Hearnville“, taip pat tyrimas dėl „Viarnville“;

X.  kadangi nuo 2016 m. gegužės mėn. iki 2019 m. lapkričio mėn. vyriausybės kancleris, turizmo ministras bei buvęs energetikos ministras buvo vieninteliai iš visų ES valstybių narių pareigas ėjusių aukšto rango vyriausybės pareigūnų, kurie, kaip nustatyta, buvo tikrieji bendrovės, paviešintos Panamos dokumentuose, savininkai;

Y.  kadangi vienas iš numanomų nužudymo užsakovų yra Dubajuje įsikūrusios bendrovės „17 Black Ltd.“ savininkas ir buvęs bendrovės „Electrogas Malta Ltd.“, dalyvaujančios įgyvendinant ilgalaikį susitarimą dėl dujų tiekimo iš Azerbaidžano į Maltą, valdybos narys;

Z.  kadangi savo 2019 m. rugsėjo 12 d. ataskaitoje Europos Tarybos kovos su pinigų plovimu įstaiga MONEYVAL paragino Maltos valdžios institucijas stiprinti praktinį savo kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių taikymą, nusprendė taikyti griežtesnę tolesnių veiksmų procedūrą ir paragino Maltą 2020 m. gruodžio mėn. pateikti ataskaitą; kadangi šioje ataskaitoje nurodoma, kad teisėsaugos institucijos šiuo metu negali efektyviai ir laiku nagrinėti sudėtingų aukšto lygio pinigų plovimo bylų, susijusių su finansiniais, kyšininkavimo ir korupcijos nusikaltimais(9);

AA.  kadangi savo 2019 m. kovo 22 d. ataskaitoje Europos Tarybos kovos su korupcija įstaiga GRECO padarė išvadą, kad kyla abejonių dėl valdžios institucijų, dalyvaujančių stabdžių ir atsvarų sistemoje, veiksmingumo, nes pastaraisiais metais šalis susidūrė su precedento neturinčia prieštaringų žinių apie vyresniųjų vyriausybės pareigūnų iki paties aukščiausio lygio sąžiningumą, banga(10);

AB.  kadangi 2019 m. Europos semestro ataskaitoje dėl Maltos (SWD(2019)1017) Komisija nurodė, kad kovos su korupcija institucinė sistema turi trūkumų ir kad esama interesų konflikto įvairiais valdžios lygmenimis rizikos;

AC.  kadangi iš 2019 m. rugsėjo mėn. Komisijos ataskaitos matyti, kad Maltoje mokesčių slėpimo lygis yra didžiausias Europoje, ir joje atskleidžiama, kad Maltos piliečiai turi daug turto lengvatinio apmokestinimo zonose ir savo turtą laiko užjūryje(11);

AD.  kadangi 2019 m. vasarą paskelbtoje Europos Centrinio Banko ataskaitoje nurodyti dideli trūkumai, dėl kurių, nepaisant pakartotinių įspėjimų, daugelį metų Valetos banke galėjo būti tęsiamas pinigų plovimas ar kita nusikalstama veikla;

AE.  kadangi GRECO taip pat padarė išvadą, kad Nuolatinė kovos su korupcija komisija vargu ar gali būti laikoma specializuota institucija, skirta korupcijos tyrimui palengvinti, ir kad jos indėlis į Maltos kovos su korupcija pastangas buvo nežymus(12);

Pilietybės ir leidimo gyventi šalyje suteikimo investuotojams sistema

AF.  kadangi 2019 m. pranešta apie bent penkis atvejus, kai Maltos pilietybės ir leidimo gyventi šalyje suteikimo investuotojams sistemos klientai buvo apkaltinti sunkiais finansiniais nusikaltimais;

AG.  kadangi pasų tarpininkavimo agentūros „Chetcuti Cauchi Advisors Ltd.“ atstovas slaptai nufilmuotame interviu Prancūzijos televizijos programai „ENQUETE exclusive“ teigė, kad jo asmeniniai ryšiai su ministru pirmininku, teisingumo ministru ir Parlamento sekretoriumi, atsakingu už reformas, pilietybę ir administracinių procedūrų supaprastinimą, gali būti naudingi paraiškos nagrinėjimo procesui, taip pat ir baudžiamąjį teistumą turinčių klientų atvejais; kadangi dėl šių atskleistų faktų kyla rimtų abejonių dėl Maltos pilietybės ir leidimo gyventi šalyje suteikimo programų patikimumo ir tikrinimo;

AH.  kadangi 2019 m. lapkričio 8 d. Maltos vyriausybė paskelbė Individualių investuotojų programos reguliavimo tarnybos ataskaitą dėl tyrimo bendrovės „Chetcuti Cauchi Advocates“ įgaliojimų veikti kaip Individualių investuotojų programos atstovei; kadangi šios ataskaitos santraukoje teigiama, kad analizė „neatskleidė jokių signalų, kurie visiškai ar iš dalies patvirtintų nurodytus įtarimus“(13);

AI.  kadangi bendrovė „Chetcuti Cauchi Advisors Ltd.“ buvo pirmoji sėkmingai pateikusi paraišką pagal Maltoje įsteigtą naują Individualių investuotojų programą ir 2016 m. jai suteiktas privilegijuotos patvirtintos agentūros statusas, nes ji „atitiko „Identity Malta“ nustatytus kokybės, patikimumo ir apimties reikalavimus“; kadangi įmonės reklaminis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Auberge de Castille pastate, Ministro Pirmininko kabinete, ir jame taip pat buvo parodytas už pilietybę atsakingas Parlamento sekretorius; kadangi 2019 m. rugsėjo 23 d. vyriausybė sustabdė pilietybės suteikimo tarpininkavimo agentūros licencijų Nr. IIP 001 ir Nr. IIP 124 galiojimą remdamasi tuo, kad bendrovė platino „klaidinančią informaciją“;

AJ.  kadangi ES valstybių narių taikomos pilietybės ir leidimo apsigyventi suteikimo investuotojams programos kelia rimtą grėsmę kovai su pinigų plovimu, kenkia abišaliam pasitikėjimui ir Šengeno erdvės vientisumui, sudaro galimybę įsileisti trečiųjų šalių piliečius vien sukaupto turto, o ne naudingų žinių, įgūdžių ar humanitarinių sumetimų pagrindu, o tai faktiškai prilygsta prekybai ES pilietybe; kadangi Komisija yra aiškiai pažymėjusi, kad nepalaiko Maltos pilietybės ir leidimo gyventi šalyje suteikimo investuotojams programų;

Konstitucinė reforma

AK.  kadangi Venecijos komisija savo nuomonėje dėl Maltos, priimtoje 2018 m. gruodžio 14–15 d. vykusioje 117-ojoje plenarinėje sesijoje(14), pateikė keletą pasiūlymų dėl konstitucinių reformų;

AL.  kadangi Malta yra pradėjusi diskusijas dėl konstitucinių reformų proceso, kuriam vadovauja šalies prezidentas ir į kurį yra įsitraukusios įvairios politinės jėgos bei pilietinė visuomenė, o šioms reformoms įgyvendinti prireiks dviejų trečdalių parlamento paramos; kadangi šiuo metu vyksta reformų procesas, kuriuo sprendžiamas prieštaringai vertinamo konstitucinio generalinio prokuroro vaidmens ir dabartinės teisėjų skyrimo sistemos klausimas;

AM.  kadangi Europos Parlamentas ir kelios kitos tarptautinės institucijos ne kartą išreiškė susirūpinimą dėl teisėsaugos nešališkumo, valdžių padalijimo ir teisminių institucijų nepriklausomumo Maltoje, ypač dėl atrankos ir skyrimo, pvz., į policijos vadovo pareigas, procesų politizavimo ir jų skaidrumo stokos;

AN.  kadangi 2019 m. liepos 17 d. Komisija paskelbė komunikatą „Teisinės valstybės stiprinimas Sąjungoje. Veiksmų planas“ (COM(2019)0343) po to, kai Europos Parlamentas priėmė kelias plačiai remiamas rezoliucijas(15), kuriose siūloma sukurti išsamų ir nepriklausomą mechanizmą, pagal kurį būtų kasmet stebima demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių padėtis visose valstybėse narėse;

1.  yra labai susirūpinęs dėl Daphnės Caruanos Galizios nužudymo tyrimo sąžiningumo ir patikimumo; atkreipia dėmesį į plačiai paplitusią neigiamą nuomonę į vyriausybės veiksmus šiuo klausimu, taip pat į mažėjantį pasitikėjimą institucijomis ir mažėjantį jų patikimumą; pabrėžia, kad yra itin svarbu užtikrinti, kad Maltos piliečiai ir Europos bendrija neginčijamai pasitikėtų tyrimo procesu; pripažįsta, kad Daphnės Caruanos Galizios nužudymo tyrime padaryta pažanga; tačiau pabrėžia, kad byla vis dar nebaigta, nes tyrimas dar tebevyksta;

2.  pabrėžia, kad pasitelkiant visas priemones turi būti pašalintas bet koks, tiek numanomas, tiek realus, pavojus tyrimą sukompromituoti; taip pat, pabrėžia, kad ši rizika išliks tol, kol ministras pirmininkas užims savo pareigas;

3.  yra labai susirūpinęs dėl to, kad daug kitų susijusių pinigų plovimo ir korupcijos bylų tyrimų, ypač tyrimų dėl buvusio vyriausybės kanclerio ir buvusio turizmo ministro, nepasistūmėjo ar net nebuvo pradėti; ragina Maltos valdžios institucijas pradėti ir vykdyti tokius tyrimus;

4.  pakartoja savo raginimą visapusiškai ir nuolat įtraukti Europolą visais nužudymo tyrimo ir visų susijusių tyrimų aspektais; ragina stiprinti Europolo dalyvavimą, nes jis duoda rezultatų;

5.  labai apgailestauja dėl to, kad pastarųjų metų pokyčiai Maltoje sukėlė rimtą ir nuolatinę grėsmę teisinei valstybei, demokratijai ir pagrindinėms teisėms, įskaitant žiniasklaidos laisvę, policijos ir teismų nepriklausomumą ir taikių susirinkimų laisvę; apgailestauja, kad trūksta tinkamų konstitucinių garantijų dėl valdžių padalijimo;

6.  apgailestauja, kad pastaraisiais metais, nepaisydama nuolatinių Europos Parlamento raginimų, Komisija nesiėmė jokių konkrečių priemonių prieš Maltos vyriausybę; primygtinai ragina naująją Komisiją pagal ES teisinės valstybės priemones daugiau nebedelsiant pradėti dialogą su Maltos vyriausybe;

7.  pažymi, kad Venecijos komisijos pasiūlytas reformų procesas, kuriuo sprendžiamas prieštaringai vertinamo konstitucinio generalinio prokuroro vaidmens ir dabartinės teisėjų skyrimo ir karjeros raidos sistemos klausimas, jau yra beveik baigtas; primygtinai ragina Maltos parlamentą ir vyriausybę laiku visapusiškai įgyvendinti visas likusias Venecijos komisijos ir GRECO rekomendacijas;

8.  pripažįsta Komisijos pirmininkės pavaduotojos V. Jourovos pastabas, kuriose ji nurodo, kad Maltos nesugebėjimas įgyvendinti teismų reformas galėtų būti pagrindas pradėti 7 straipsnio procedūrą;

9.  pažymi, kad tiriamosios žurnalistikos atstovų ir informatorių apsauga yra itin svarbus visuomenės interesas; ragina Maltos valdžios institucijas visuomet ir bet kokia kaina užtikrinti žurnalistų ir informatorių asmeninį saugumą ir pragyvenimo šaltinius, taigi ir jų nepriklausomumą;

10.  ragina Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) bendradarbiauti su Maltos ir Europos valdžios institucijomis ir užtikrinti, kad įšaldytų bendrovės „17 Black“ banko sąskaitų lėšos būtų toliau įšaldytos tol, kol bus atliktas išsamus tyrimas; ragina Komisiją ir Maltos valdžios institucijas naudoti visas turimas priemones, kad būtų užtikrinta, kad JAE valdžios institucijos bendradarbiautų ir teiktų tinkamą teisinę pagalbą atliekant visus tyrimus;

11.  pakartoja, kad būtina nedelsiant sukurti ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą, kurį Parlamentas siūlo priimti kaip tarpinstitucinį demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių paktą, kurį sudarytų kasmetinė nepriklausoma, įrodymais pagrįsta ir nediskriminacinė peržiūra, per kurią būtų vienodomis sąlygomis vertinama, kaip visos ES valstybės narės laikosi ES sutarties 2 straipsnyje nustatytų vertybių ir laikosi konkrečioms šalims skirtų rekomendacijų (Europos demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių ataskaita), ir po to vyksiančios tarpparlamentinės diskusijos ir nuolatinis demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių politikos ciklas ES institucijose(16); pakartoja savo raginimą Komisijai pateikti pasiūlymus, kuriais būtų užkertamas kelias vadinamajam strateginiam bylinėjimuisi prieš visuomenės dalyvavimą;

12.  pakartoja savo raginimą Maltos vyriausybei nutraukti pilietybės ir leidimo apsigyventi suteikimo investuotojams schemas ir pavesti atlikti nepriklausomą tarptautinį tyrimą dėl šių pardavimų poveikio Maltos kovos su pinigų plovimu vykdymo užtikrinimo pajėgumams, tolesniam tarpvalstybiniam nusikalstamumui ir Šengeno erdvės vientisumui; ragina Komisiją toliau stebėti ir vertinti visas esamas pilietybės ir leidimo gyventi šalyje suteikimo investuotojams sistemas ir imtis reikiamų veiksmų, pasiūlytų ankstesnėse rezoliucijose; ragina Tarybą aptarti šį klausimą(17);

13.  ragina Komisiją naudoti visas turimas priemones ir procedūras siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi ES teisės aktų dėl kovos su pinigų plovimu (ypač kovos su pinigų plovimu tyrimų ir vykdymo užtikrinimo bei kompetentingų institucijų nepriklausomumo srityse), bankų priežiūros, teismų nepriklausomumo, viešųjų pirkimų ir planavimo bei miestų plėtros; ragina Maltos valdžios institucijas laikytis visų Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komiteto rekomendacijų;

14.  apgailestauja, kad, nepaisant pakartotinių raginimų, vyriausybė nepadarė pažangos ieškodama sprendimo dėl laikino memorialo, kuriuo raginama įvykdyti teisingumą dėl Daphnės Caruanos Galizios nužudymo; ragina ministrą pirmininką nedelsiant nutraukti beveik kasdienį laikino memorialo Valetoje griovimą;

15.  palankiai vertina tai, kad Parlamento biuras pritarė tam, kad būtų įsteigta „Europos Daphnės Caruanos Galizios premiją už tiriamąją žurnalistiką“, kuri kasmet būtų skiriama už išskirtinę tiriamąją žurnalistiką Europoje, ir ragina Biurą kuo greičiau baigti rengti reikiamas procedūras;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams, Europos Tarybai ir Maltos Respublikos Prezidentui.

(1) OL C 482, 2016 12 23, p. 117.
(2) OL C 215, 2018 6 19, p. 162.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0456.
(4) OL C 356, 2018 10 4, p. 29.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0204.
(6) Klausimas Komisijai, į kurį atsakoma žodžiu (O-000015/2019 – B8-0017/2019).
(7) https://rsf.org/en/malta.
(8) The Civicus Monitor, „People Power Under Attack“, 2019 m.
(9) Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetas (MONEYVAL), Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonės. Malta. Penktojo etapo tarpusavio vertinimo ataskaita (angl. Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Malta - Fifth Round Mutual Evaluation Report), 2019 m. liepos mėn.
(10) GRECO, Penktasis vertinimo etapas. Korupcijos prevencija ir sąžiningumo skatinimas centrinės valdžios institucijose (aukščiausiose vykdomosiose pareigose) ir teisėsaugos institucijose. Vertinimo ataskaita. Malta (angl. Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report - Malta), 2019 m. balandžio 3 d.
(11) Europos Komisija, Mokesčių dokumentai, Darbinis dokumentas Nr. 76–2019 „Individualių tarptautinio mokesčių slėpimo vertinimas“ (angl. Estimating International Tax Evasion by Individuals), 2019 m. rugsėjo mėn.
(12) GRECO, Penktasis vertinimo etapas. Korupcijos prevencija ir sąžiningumo skatinimas centrinės valdžios institucijose (aukščiausiose vykdomosiose pareigose) ir teisėsaugos institucijose. Vertinimo ataskaita. Malta (angl. Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report - Malta), 2019 m. balandžio 3 d.
(13) Individualių investuotojų programos reguliavimo tarnyba, bendrovės „Chetcuti Cauchi Advocates“ pateiktų Individualių investuotojų programos paraiškų analizė“ (angl. Analysis of IIP Applications presented by Chetcuti Cauchi Advocates), 2019 m. lapkričio 8 d.
(14) Nuomonė dėl konstitucinės tvarkos ir valdžių padalijimo, kurią Venecijos komisija priėmė per savo 117-ąją plenarinę sesiją (Venecija, 2018 m. gruodžio 14–15 d.).
(15) 2016 m. spalio 25 d. rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo (OL C 215, 2018 6 19, p. 162); 2018 m. lapkričio 14 d. rezoliucija dėl poreikio sukurti visapusišką ES mechanizmą, skirtą demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms apsaugoti (Priimti tekstai, P8_TA(2018)0456).
(16) 2016 m. spalio 25 d. rezoliucija su rekomendacijomis Komisijai dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo (OL C 215, 2018 6 19, p. 162); 2018 m. lapkričio 14 d. rezoliucija dėl poreikio sukurti visapusišką ES mechanizmą, skirtą demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms apsaugoti (Priimti tekstai, P8_TA(2018)0456).
(17) 2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl finansinių nusikaltimų, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo (P8_TA(2019)0240); 2019 m. kovo 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl teisinės valstybės ir kovos su korupcija ES, ypač Maltoje ir Slovakijoje, padėties (P8_TA(2019)0328); 2014 m. sausio 16 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl parduodamos ES pilietybės (Priimti tekstai, P7_TA(2014)0038).

Atnaujinta: 2020 m. gegužės 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika