Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2954(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0240/2019

Predložena besedila :

B9-0240/2019

Razprave :

PV 17/12/2019 - 2
CRE 17/12/2019 - 2

Glasovanja :

PV 18/12/2019 - 13.8
CRE 18/12/2019 - 13.8

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0103

Sprejeta besedila
PDF 177kWORD 48k
Sreda, 18. december 2019 - Strasbourg
Pravna država na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie
P9_TA(2019)0103B9-0240/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. decembra 2019 o pravni državi na Malti po nedavnih razkritjih okoliščin umora Daphne Caruane Galizie (2019/2954(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 2, 4, 5, 6, 7, 9 in 10 Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

–  ob upoštevanju člena 20 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju členov 6, 7, 8, 10, 11, 12 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–  ob upoštevanju mnenja o ustavnih ureditvah in delitvi oblasti ter neodvisnosti sodstva in organov za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj na Malti, ki ga je sprejela Beneška komisija na svojem 117. plenarnem zasedanju (Benetke, 14. in 15. december 2018),

–  ob upoštevanju poročila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Sheme državljanstva in prebivanja za vlagatelje v Evropski uniji (COM(2019)0012) z dne 23. januarja 2019,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2014 o državljanstvu EU naprodaj(1) in skupne izjave Komisije in malteških organov z dne 29. januarja 2014 o malteškem programu za posamezne vlagatelje,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2016 s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice(2) ter resolucije z dne 14. novembra 2018 o potrebi po celovitem mehanizmu EU za zaščito demokracije, pravne države in temeljnih pravic(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2017 o pravni državi na Malti(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. maja 2018 o pluralnosti in svobodi medijev v Evropski uniji(5),

–  ob upoštevanju poročila z dne 11. januarja 2018 o obisku ad hoc delegacije Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in Preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo (PANA) na Malti od 30. novembra do 1. decembra 2017,

–  ob upoštevanju poročila ad hoc delegacije Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve z dne 16. novembra 2018 o obisku Malte in Slovaške od 17. do 20. septembra 2018,

–  ob upoštevanju predstavitev in izmenjav mnenj skupine za spremljanje demokracije, pravne države in temeljnih pravic odkar jo je Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ustanovil 4. junija 2018,

–  ob upoštevanju pisma predsedniku vlade Malte z dne 13. marca 2019,

–  ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine št. 2293 (2019) z dne 26. junija 2019 z naslovom „Umor Daphne Caruane Galizie in pravna država na Malti in širše – zagotavljanje, da pride na dan vsa resnica“,

–  ob upoštevanju vprašanja Komisiji o razmerah na področju pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem(6),

–  ob upoštevanju obiska ad hoc delegacije Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve na Malti 3. in 4. decembra 2019,

–  ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A.  ker Evropska unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, in ker so te vrednote univerzalne in skupne vsem državam članicam;

B.  ker morajo biti za Unijo in njene države članice načelo pravne države, spoštovanje demokracije, človekovih pravic, temeljnih svoboščin ter vrednot in načel, določenih v pogodbah EU in mednarodnih instrumentih s področja človekovih pravic, obveze, ki jih je treba upoštevati; ker ima Unija v skladu s členom 2, členom 3(1) in členom 7 PEU pooblastilo za ukrepanje za zaščito skupnih vrednot, na katerih temelji, in ker bi bilo treba mehanizem pravne države v enaki meri uporabljati za vse države članice;

C.  ker je Listina Evropske unije o temeljnih pravicah del primarnega prava EU; ker so svoboda izražanja ter svoboda in pluralnost medijev določene v členu 11 Listine o temeljnih pravicah in členu 10 Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP);

D.  ker je neodvisnost sodstva določena v členu 19(1) PDEU, členu 47 Listine o temeljnih pravicah in členu 6 EKČP ter je bistven pogoj demokratičnega načela delitve oblasti;

E.  ker dejstvo, da ena država članica sistematično zavrača spoštovanje temeljnih vrednot Evropske unije in Pogodb, h katerim je prostovoljno pristopila, vpliva na EU kot celoto;

Preiskave

F.  ker je bila 16. oktobra 2017 malteška protikorupcijska preiskovalna novinarka in blogerka Daphne Caruana Galizia umorjena v napadu z avtomobilom bombo;

G.  ker je bilo na podlagi preiskav umorov, ki so jih ob pomoči Europola opravili malteški organi, doslej identificiranih in privedenih pred sodišče več osumljencev in potencialni glavni načrtovalec umorov, in sicer lastnik dubajskega podjetja 17 Black Ltd., ki je bil aretiran 20. novembra 2019, ko je domnevno poskusil pobegniti z Malte na svoji jahti;

H.  ker sta eden od domnevnih sostorilcev in domnevni načrtovalec umora izjavila, da je bil v načrtovanje in financiranje umora vpleten nekdanji vodja kabineta predsednika vlade;

I.  ker so ta razkritja na Malti sprožila številne velike demonstracije in proteste civilne družbe, v katerih so pozivali k pravičnosti, odgovornosti in spoštovanju pravne države;

J.  ker je imel vodja kabineta predsednika vlade vpogled v informacije in varnostna poročila policije in malteške varnostne službe; ker je 26. novembra 2019 odstopil, potem ko ga je zaslišala policija v zvezi z umorom Daphne Caruane Galizie; ker ga je od takrat policija večkrat aretirala, zaslišala in izpustila brez obtožnice;

K.  ker 26. novembra 2019 odstopil tudi minister za turizem; ker je minister za gospodarstvo na isti dan odstopil od ministrskih dolžnosti, vendar se ke 1. decembra 2019 vrnil na delovno mesto;

L.  ker je predsednik malteške vlade izjavil, da bo po volitvah vodstva stranke, ki bo 12. januarja 2020, odstopil s položaja zaradi vse večjih političnih nemirov v povezavi s preiskavo umora;

M.  ker je malteška vlada 20. septembra 2019 napovedala ustanovitev „neodvisne javne preiskave umora Daphne Caruane Galizie“; ker je predsednik vlade po precejšnih kritikah družine Daphne Caruane Galizie in mednarodnih opazovalcev imenoval dva nova člana odbora in v veliki meri spremenil obseg preiskave, ki zdaj izpolnjuje zahteve vseh strani;

N.  ker je predsednik vlade 25. novembra 2019 osumljenca, ki naj bi bil posrednik pri umoru, pomilostil v zameno za informacije, ki naj bi vodile do načrtovalca umora, če bodo podprte z dokazi; ker je domnevni načrtovalec umora, katerega odvetnik je izjavil, da bi lahko posredoval informacije o umoru in korupciji, v katero so vpleteni posamezniki blizu predsedniku vlade, vključno z nekdanjim vodjem osebja in nekdanjim ministrom za turizem, zaprosil za pomilostitev, vendar ga je najprej zavrnil sam predsednik vlade, nato pa še kabinet po nasvetu policijskega komisarja in generalnega tožilca;

O.  ker so številne organizacije civilne družbe, medijske agencije, študentske organizacije ter sindikati in poklicna združenja, kot so združenje delodajalcev na Malti, gospodarska in industrijska zbornica ter odvetniška zbornica, predsednika vlade javno pozvali k takojšnjemu odstopu;

P.  ker še vedno obstajajo resni pomisleki v zvezi z bojem proti korupciji in organiziranemu kriminalu na Malti; ker to spodkopava zaupanje državljanov v javne institucije, kar bi lahko privedlo do nevarnih povezav med kriminalnimi skupinami in javnimi organi;

Q.  ker kljub večkratnim pozivom Evropskega parlamenta in drugih mednarodnih institucij ni bila najdena rešitev v zvezi z začasno postavitvijo spomenika v Valletti, saj zakoni in pristop vlade ostajajo enaki, javni uslužbenci pa dnevno odstranjujejo spominske predmete;

Svoboda medijev

R.  ker je družina Daphne Caruane Galizie še vedno tarča sovražnih kampanj in številnih tožb zaradi obrekovanja, tudi s strani članov malteške vlade, in ker je več javnih uradnikov, vključno s predsednikom vlade, navedlo, da ne vidijo razloga za umik teh tožb;

S.  ker je Malta na svetovnem indeksu svobode tiska za leto 2019, ki ga objavlja organizacija Novinarji brez meja, zdrsnila na 77. mesto s 65. mesta v letu 2018 in 47. mesta v letu 2017(7);

T.  ker se je po metodologiji CIVICUS Monitor za leto 2019 ocena malteškega državljanskega prostora spremenila iz „odprt“ v „zožen“; ker CIVICUS opisuje okolje za novinarje kot „vse bolj sovražno, zlasti za tiste, ki poročajo o korupciji“ in navaja, da je „nekaznovanost po umoru [...] Daphne Caruane Galizie ustvarila pogoje, v katerih lahko država ustrahuje in nadleguje aktiviste in tiste, ki se zavzemajo za pravičnost“(8);

U.  ker se zoper novinarje, zlasti preiskovalne novinarje, pa tudi druge, vse pogosteje uporabljajo tako imenovane strateške tožbe za preprečevanje udeležbe javnosti, ki so namenjene izključno oviranju njihovega dela;

V.  ker je bilo po tiskovni konferenci v uradu predsednika vlade 29. novembra 2019 novinarjem začasno prepovedano zapustiti prostor in stavbo; ker to, da novinarji niso varni in da je civilna družba zaradi nadlegovanja in ustrahovanja vse bolj potisnjena v ozadje, ogroža nadzor nad izvršno oblastjo in spodkopava državljansko udeležbo državljanov;

Pranje denarja/korupcija

W.  ker pet trenutno potekajočih sodnih preiskav v zvezi z obtožbami korupcije, namreč v zadevi Pilatus Bank, v zvezi z denarnim zneskom, ki ga je nekdanji vodja kabineta predsednika vlade nakazal revizorju družbe Nexia BT, v zvezi z nezakonitimi provizijami med nekdanjim vodjo kabineta predsednika vlade in Adrianom Hillmanom iz časopisa Times of Malta, v zvezi s podjetjem 17 Black Ltd. in podjetjema Tillgate in Hearnville ter v zvezi s podjetjem Vitals;

X.  ker so med majem 2016 in novembrom 2019 vodja kabineta predsednika vlade, malteški minister za turizem in nekdanji minister za energetiko edini visoki državni uradniki katere koli države članice EU, za katere je bilo ugotovljeno, da so dejanski lastniki podjetja, razkritega v panamskih dokumentih;

Y.  ker je eden od domnevnih načrtovalcev umora lastnik dubajskega podjetja 17 Black Ltd. in nekdanji član upravnega odbora podjetja Electrogas Malta Ltd. udeležen pri izvajanju dolgoročnega sporazuma za dobavo plina iz Azerbajdžana na Malto;

Z.  ker je protikorupcijski organ Sveta Evrope MONEYVAL v svojem poročilu z dne 12. septembra 2019 malteške organe pozval, naj v praksi poostrijo uporabo svojih ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma, poleg tega pa se je odločil za uporabo poostrenega postopka spremljanja in Malto pozval, naj mu decembra 2020 poroča; ker je v tem poročilu zapisano, da organi kazenskega pregona trenutno ne morejo učinkovito in pravočasno obravnavati zapletenih zadev pranja denarja na visoki ravni, povezanih s finančnimi kaznivimi dejanji ter kaznivimi dejanji podkupovanja in korupcije(9);

AA.  ker je protikorupcijski organ Sveta Evrope GRECO v svojem poročilu z dne 22. marca 2019 ugotovil, da je učinkovitost institucij, ki skrbijo za nadzor in ravnotežje, vprašljiva, saj se država zadnja leta sooča z valom polemik glede integritete najvišjih vladnih uradnikov, ki jim ni primere(10);

AB.  ker je Komisija v poročilu evropskega semestra o Malti (SWD(2019)1017) navedla, da je protikorupcijski institucionalni okvir pomanjkljiv in da obstaja tveganje nasprotja interesov na različnih vladnih ravneh;

AC.  ker je iz poročila Komisije iz septembra 2019 razvidno, da ima Malta daleč najvišjo stopnjo davčnih utaj v Evropi, prav tako poročilo razkriva, da malteški državljani ogromno premoženja skrivajo v davčnih oazah in tujini(11),

AD.  ker je Evropska centralna banka v svojem poročilu poleti 2019 kljub večkratnim opozorilom navedla velike pomanjkljivosti, ki utegnejo omogočiti nadaljnje pranje denarja ali druga kazniva dejanja v Banki Valletta;

AE.  ker je organ GRECO poleg tega prišel do zaključka, da je stalno protikorupcijsko komisijo težko obravnavati kot specializiran organ, ki naj bi pomagal pri preiskovanju korupcije, in da je ta komisija zanemarljivo malo prispevala k boju proti korupciji(12);

Programi državljanstva in prebivališča za vlagatelje

AF.  ker je bilo leta 2019 po poročilih najmanj pet primerov, ko so bili upravičenci malteškega programa državljanstva in prebivališča za vlagatelje obtoženi hudih kaznivih dejanj;

AG.  ker je predstavnik posredniške družbe za potne liste Chetcuti Cauchi Advisors d. o. o. v tajnem intervjuju za oddajo francoske televizije Enquete exclusive namignil, da so morda njegova osebna poznanstva s predsednikom vlade, ministrom za pravosodje in parlamentarnim sekretarjem za reforme, državljanstvo in poenostavitev upravnega postopka pozitivno vplivala na postopek pridobitve državljanstva ali dovoljenja za prebivanje, tudi za stranke s kriminalno preteklostjo; ker razkritje teh informacij zbuja velike dvome o zanesljivosti malteških programov za državljanstvo in prebivališče ter nadzor nad njimi;

AH.  ker je malteška vlada 8. novembra 2019 objavila poročilo urada regulatorja malteškega programa za posamezne vlagatelje, ki se je nanašalo na preiskavo odvetniške družbe Chetcuti Cauchi kot zastopnico tega programa; ker je v povzetku tega poročila navedeno, da analiza ni pokazala zaskrbljujočih točk, ki bi povsem ali deloma podprle očitke(13);

AI.  ker je družba Chetcuti Cauchi Advisors d. o. o. vložila prvo uspešno vlogo po uvedbi programa za posamezne vlagatelje na Malti ter je leta 2016 napredovala in pridobila posebni status pooblaščenega zastopnika, saj naj bi izpolnila zahteve v zvezi s kakovostjo, zanesljivostjo in količino, ki jih je določila agencija Identity Malta; ker so promocijski videoposnetek družbe snemali v Kastilijski hiši, kjer ima urad predsednik vlade, v njem pa je nastopil tudi parlamentarni sekretar za državljanstvo; ker je vlada 23. septembra 2019 družbi začasno odvzela licenci za zastopnika za državljanstvo št. IIP 001 in št. IIP124, češ da naj bi družba širila zavajajoče informacije;

AJ.  ker programi državljanstva in prebivališča za vlagatelje v državah članicah EU ogrožajo boj proti pranju denarja, spodkopavajo vzajemno zaupanje in celovitost schengenskega območja, poleg tega omogočajo sprejem državljanov tretjih držav zgolj na podlagi nakopičenega bogastva, ne pa na podlagi uporabnega znanja ali spretnosti ali iz humanitarnih razlogov, kar pomeni, da gre za dejansko prodajo državljanstva EU; ker je Komisija izrecno izjavila, da ne podpira več malteškega programa državljanstva in prebivališča za vlagatelje;

Ustavna reforma

AK.  ker je Beneška komisija v mnenju o Malti, ki ga je sprejela na 117. plenarnem zasedanju 14. in 15. decembra 2018(14), predlagala vrsto ustavnih reform;

AL.  ker je Malta začela razpravo o postopku ustavnih reform pod nadzorom svojega predsednika, v kateri bodo sodelovale različne politične sile in civilna družba, za večji del teh reform pa bo potrebna dvotretjinska večina v parlamentu; ker trenutno poteka reformni postopek, ki obravnava sporno ustavno vlogo državnega tožilca in sedanji sistem imenovanja sodnikov;

AM.  ker so Evropski parlament in številne druge mednarodne institucije večkrat izrazili zaskrbljenost, kar zadeva nepristranskost kazenskega pregona, delitve oblasti in neodvisnost sodstva na Malti, zlasti v zvezi s politizacijo in nepreglednostjo izbirnega postopka in postopka imenovanja, na primer na mesto načelnika policije;

AN.  ker je Komisija 17. julija 2019 objavila sporočilo o krepitvi pravne države v Uniji – načrt za ukrepanje (COM(2019)0343), potem ko je Evropski parlament sprejel več resolucij(15), v katerih je predlagal celovit in neodvisen mehanizem letnega spremljanja stanja na področju demokracije, pravne države in temeljnih pravic v vseh državah članicah;

1.  je zelo zaskrbljen zaradi integritete in verodostojnosti preiskav umora Daphne Caruane Galizie; ugotavlja, da so bili vladni ukrepi na splošno negativno sprejeti in da institucije izgubljajo zaupanje in verodostojnost; poudarja, da je nadvse pomembno, da lahko Maltežani in evropska skupnost nesporno zaupajo v postopek preiskave; je seznanjen z napredovanjem preiskave umora Daphne Caruane Galizie; poudarja, da pa zadeva še ni zaključena in preiskava še poteka;

2.  poudarja, da je treba vsekakor izključiti vsako teoretično ali realno tveganje, ki bi lahko ogrozilo preiskavo; poudarja tudi, da bo tveganje obstajalo, dokler bo predsednik vlade ostal na svojem položaju;

3.  je zelo zaskrbljen, da številne druge preiskave podobnih primerov pranja denarja in korupcije niso napredovale ali se sploh niso začele, zlasti kar zadeva nekdanjega vodjo kabineta predsednika vlade in nekdanjega ministra za turizem; poziva malteške organe, naj začnejo te preiskave in jih nadaljujejo;

4.  ponovno poziva k celovitemu in stalnemu sodelovanju Europola pri vse vidikih preiskave umora in vseh drugih preiskavah, povezanih s tem; poziva, naj se to sodelovanje okrepi, saj prinaša rezultate;

5.  močno obžaluje, da dogajanje na Malti v zadnjih letih resno in trajno ogroža pravno državo, demokracijo in temeljne pravice, vključno s svobodo medijev, neodvisnostjo policije in sodstva ter svobodo mirnega zbiranja; obžaluje, da ni ustreznih ustavnih jamstev glede delitve oblasti;

6.  obžaluje, da Komisija zadnja leta ni konkretno ukrepala proti malteški vladi, čeprav jo je Evropski parlament k temu večkrat pozval; poziva novo Komisijo, naj v okviru za pravno državo brez nepotrebnega odlašanja začne dialog z malteško vlado;

7.  je seznanjen s tem, da je postopek reform, ki obravnavajo sporno vlogo generalnega tožilca in sedanji sistem imenovanja sodnikov ter poklicnega napredovanja, kot je predlagala Beneška komisija, v zaključni fazi; poziva malteški parlament in vlado, naj pravočasno v celoti izvedeta vsa preostala priporočila Beneške komisije in organa GRECO;

8.  je seznanjen z izjavo podpredsednice Komisije Věre Jourove, da je mogoče začeti postopek iz člena 7, če Malta ne bo izvedla reform sodstva;

9.  opozarja, da je zaščita preiskovalnih novinarjev in žvižgačev za družbo življenjsko pomembna; poziva malteške organe, naj novinarjem in žvižgačem vedno in za vsako ceno zagotovijo osebno varnost in sredstva za preživljanje in torej njihovo neodvisnost;

10.  poziva Združene arabske emirate, naj sodelujejo z malteškimi in evropskimi organi ter zagotovijo, da bodo zamrznjena sredstva na bančnih računih družbe 17 Black ostala zamrznjena, dokler ne bo opravljena temeljita preiskava; poziva Komisijo in malteške organe, naj z vsemi razpoložljivimi sredstvi zagotovijo sodelovanje organov Združenih arabskih emiratov in ustrezno pravno pomoč v vseh preiskavah;

11.  ponovno poudarja, da je nujno treba upoštevati predlog Parlamenta in uvesti mehanizem EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice v obliki medinstitucionalnega pakta, ki bo vključeval neodvisen, nediskriminacijski pregled na podlagi dokazov, pri katerem se bo po enakih merilih ocenila skladnost vseh držav članic z vrednotami iz člena 2 PEU, ter priporočila za posamezno državo (evropsko poročilo o demokraciji, pravni državi in temeljnih pravicah), ki jim bo sledila medparlamentarna razprava, ter stalni cikel politike na področju demokracije, pravne države in temeljnih pravic v institucijah EU(16); ponovno poziva Komisijo, naj predstavi predloge za preprečevanje tako imenovanih strateških tožb zoper udeležbo javnosti;

12.  ponovno poziva vlado Malte, naj odpravi svojo shemo državljanstva in prebivališča za vlagatelje ter naroči neodvisno mednarodno preiskavo o vplivu prodaje državljanstva in dovoljenja za prebivanje na malteške zmogljivosti za preprečevanje pranja denarja, nadaljnji čezmejni kriminal in celovitost schengenskega območja; poziva Komisijo, naj še naprej spremlja in ocenjuje vse obstoječe sheme državljanstva in prebivališča za vlagatelje ter naj ustrezno ukrepa, kot je predlagano v prejšnjih resolucijah; poziva Svet, naj razpravlja o tej zadevi(17);

13.  poziva Komisijo, naj z vsemi razpoložljivimi sredstvi in postopki zagotovi popolno skladnost s pravom EU, kar zadeva boj proti pranju denarja (zlasti na področju preiskovanja in pregona pranja denarja ter neodvisnosti pristojnih organov), bančni nadzor, neodvisnost sodstva, javna naročila ter načrtovanje in razvoj mest; poziva malteške oblasti, naj ravnajo v skladu s priporočili odbora MONEYVAL;

14.  obžaluje, da vlada kljub večkratnim pozivom ni nič bližje rešitvi za začasni spomenik, s katerim se zahteva pravičnost za Daphne Caruano Galizio; poziva predsednika vlade, naj takoj ustavi skoraj vsakodnevno uničevanje začasnega spomenika novinarki v Valletti;

15.  pozdravlja, da je predsedstvo Parlamenta odobrilo uvedbo evropske nagrade Daphne Caruane Galizie za raziskovalno novinarstvo, ki bi se vsako leto podelila za izjemne dosežke na področju raziskovalnega novinarstva v Evropi, in poziva predsedstvo, da čim prej dokonča potrebne ureditve;

16.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Svetu Evrope in predsedniku Republike Malte.

(1) UL C 482, 23.12.2016, str. 117.
(2) UL C 215, 19.6.2018, str. 162.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0456.
(4) UL C 356, 4.10.2018, str. 29.
(5) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0204.
(6) Vprašanje Komisiji za ustni odgovor O-000015/2019 (B8-0017/2019).
(7) https://rsf.org/en/malta
(8) The Civicus Monitor, People Power Under Attack 2019 (Napadi na moč ljudstva 2019).
(9) Odbor strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma (MONEYVAL), Ukrepi proti pranju denarja in financiranju terorizma – Malta – vzajemno ocenjevalno poročilo petega kroga, julij 2019.
(10) GRECO, peti ocenjevalni krog – Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies (Preprečevanje korupcije in spodbujanje integritete v osrednjih vladah (najpomembnejše izvršne funkcije) in organih kazenskega pregona – ocenjevalno poročilo – Malta, 3. april 2019.
(11) Evropska komisija, dokumenti o davkih, delovni dokument št. 76 – 2019 – Estimating International Tax Evasion by Individuals (Ocena mednarodnih davčnih utaj posameznikov), september 2019.
(12) GRECO, peti ocenjevalni krog – Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies (Preprečevanje korupcije in spodbujanje integritete v osrednjih vladah (najpomembnejše izvršne funkcije) in organih kazenskega pregona – ocenjevalno poročilo – Malta, 3. april 2019.
(13) Urad regulatorja programa za posamezne vlagatelje, analiza vlog v sklopu programa za posamezne vlagatelje, ki jo je predstavila odvetniška družba Chetcuti Cauchi Advocates, 8. november 2019.
(14) Malta – Opinion on Constitutional arrangements and separation of powers, adopted by the Venice Commission at its 117th Plenary Session (Malta – Mnenje Beneške komisije o ustavni ureditvi in delitvi oblasti, ki ga je sprejela Beneška komisija na 117. plenarnem zasedanju (Benetke, 14. in 15. december 2018)).
(15) Resolucija z dne 25. oktobra 2016 s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (UL C 215, 19.6.2018, str. 162); Resolucija z dne 14. novembra 2018 o potrebi po celovitem mehanizmu EU za zaščito demokracije, pravne države in temeljnih pravic – sprejeta besedila, P8_TA(2018)0456.
(16) Resolucija z dne 25. oktobra 2016 s priporočili Komisiji o uvedbi mehanizma EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice (UL C 215, 19.6.2018, str. 162); Resolucija z dne 14. novembra 2018 o potrebi po celovitem mehanizmu EU za zaščito demokracije, pravne države in temeljnih pravic – Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0456.
(17) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom – Sprejeta besedila P8_TA(2019)0240; Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. marca 2019 o stanju na področju spoštovanja načela pravne države in boja proti korupciji v EU, zlasti na Malti in Slovaškem – Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0328; Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2014 o državljanstvu naprodaj – Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0038;

Zadnja posodobitev: 4. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov