Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2980(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0261/2019

Συζήτηση :

PV 19/12/2019 - 2.1
CRE 19/12/2019 - 2.1

Ψηφοφορία :

PV 19/12/2019 - 6.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0106

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 179kWORD 55k
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών, στην Μπουρκίνα Φάσο
P9_TA(2019)0106RC-B9-0261/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών ελευθεριών, στην Μπουρκίνα Φάσο (2019/2980(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 10ης Δεκεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο τύπου, της 13ης Νοεμβρίου 2019, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το οποίο ανακοινώνεται πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 35 εκατομμυρίων EUR για την περιοχή του Σαχέλ στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΑΠ/ΥΕ της ΕΕ, της 7ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις επιθέσεις στη Μπουρκίνα Φάσο,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, στην περιοχή του Σαχέλ τον Ιούλιο του 2019, και την ομιλία της, στις 9 Ιουλίου 2019, στη Μπουρκίνα Φάσο,

–  έχοντας υπόψη την ομιλία εξ ονόματος της ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, στη συζήτηση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση της ασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο, στις 17 Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης με τίτλο «Θρησκευτική ελευθερία ή ελευθερία των πεποιθήσεων και η ελευθερία έκφρασης», που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 22 Νοεμβρίου, με τίτλο «Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και πεποιθήσεων: η κατάσταση μειονοτήτων υπό διωγμό, κυρίως χριστιανών», στις 22 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 21ης Νοεμβρίου 2019, του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων με τίτλο «Εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ: δραστηριότητες και συστάσεις»,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, του 2013,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου (συμφωνία του Κοτονού),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 1ης Δεκεμβρίου 2019, που αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Ύπατου Εκπροσώπου της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών «Συμμαχία Πολιτισμών» για την επίθεση σε εκκλησία στην Μπουρκίνα Φάσο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 11ης Νοεμβρίου 2019, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις κοινές δυνάμεις της G5 για το Σαχέλ,

–  έχοντας υπόψη την ενημέρωση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σχετικά με τη λειτουργία του κράτους στη Μπουρκίνα Φάσο, του Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, της 13ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την επίθεση σε τζαμί στη βόρεια Μπουρκίνα Φάσο,

–  έχοντας υπόψη την όγδοη έκθεση της UNICEF σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Μπουρκίνα Φάσο, του Οκτωβρίου του 2019,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2019 για την ανθρώπινη ανάπτυξη σχετικά με τις ανισότητες που παρατηρούνται σε αυτή τον 21ο αιώνα, και ιδίως την έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη στην Μπουρκίνα Φάσο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948, στην οποία η Μπουρκίνα Φάσο είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφύλαξη των θρησκευτικών χώρων, της 12ης Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μπουρκίνα Φάσο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσαν επίσκοποι, ιερείς και εκπρόσωποι κοσμικών φορέων των επισκοπικών διασκέψεων της Μπουρκίνα Φάσο, του Νίγηρα, του Μάλι, της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Γκάνας, σε συνέχεια του σεμιναρίου που συμμετείχαν, στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή του Σαχέλ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Laurent Dabiré, επισκόπου του Dori, στη διάρκεια εκδήλωσης της καθολικής φιλανθρωπικής οργάνωσης «Aid to the Church in Need», στις 5 Ιουλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα των Λαών ο οποίος εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1981 και ετέθη σε ισχύ στις 21 Οκτωβρίου 1986,

–  έχοντας υπόψη το Φόρουμ των Παρισίων για την Ειρήνη, στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπουρκίνα Φάσο έχει μακρά παράδοση σε ό,τι αφορά τη θρησκευτική ανοχή και τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους, αλλά παρουσιάζει σημάδια αστάθειας – ιδίως λόγω της ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης που μαστίζει την ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ – και αντιμετωπίζει έναν συνδυασμό κλιμακούμενης βίας, εκτοπισμού, πείνας, φτώχειας και κλιματικής αλλαγής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εντεινόμενο αίσθημα ανασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο έχει οδηγήσει στη διάπραξη φρικτών εγκλημάτων τόσο από τζιχαντιστικές οργανώσεις όσο και από άλλες ένοπλες ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι εν λόγω ένοπλες ομάδες στη Μπουρκίνα Φάσο έχουν εκτελέσει υπόπτους για συνεργασία με την κυβέρνηση, έχουν εκφοβίσει καθηγητές και έχουν τρομοκρατήσει αμάχους σε ολόκληρη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Μπουρκίνα Φάσο πραγματοποίησαν αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις το 2017 και το 2018, οι οποίες κατέληξαν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις, κακομεταχείριση υπόπτων που βρίσκονταν υπό κράτηση και σε αυθαίρετες συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της χώρας δεσμεύτηκε να ερευνήσει τους εν λόγω ισχυρισμούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, τζιχαντιστικές οργανώσεις και άλλες ένοπλες ομάδες, που στο παρελθόν δρούσαν στο γειτονικό Μάλι, τρομοκρατούν τους πολίτες της Μπουρκίνα Φάσο και έχουν διαπράξει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον κρατικών συμβόλων όπως στρατιωτικοί στόχοι, σχολεία και νοσοκομεία αλλά ιδίως εναντίον εκκλησιών και χριστιανών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, τουλάχιστον 700 άτομα έχουν σκοτωθεί ενώ χιλιάδες έχουν τραυματιστεί από επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων και άλλων ένοπλων ομάδων στο Ουαγκαντούγκου και τις βόρειες επαρχίες, ιδίως στην επαρχία Soum, πριν η δράση των προαναφερθεισών ομάδων εξαπλωθεί στις ανατολικές και δυτικές επαρχίες της χώρας το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά βίας δεν πλήττουν αποκλειστικά Χριστιανούς· λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, ότι στις 11 Οκτωβρίου 2019 ένα τζαμί στην πόλη Salmossi, στη βόρεια Μπουρκίνα Φάσο, δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Παρασκευής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του 2019 αναφέρθηκαν 520 περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια συγκριτικά με τα 404 που είχαν καταγραφεί μεταξύ 2015 και 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2019 μόνο, καταγράφηκαν 52 περιστατικά στα οποία εμπλέκονταν μη κρατικές ένοπλες ομάδες και σχεδόν στο 70 % εξ αυτών ο στόχος ήταν άμαχοι και δυνάμεις ασφαλείας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις επιθέσεις ευθύνονται τόσο διεθνικές ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται πέρα από τα σύνορα με το Μάλι και το Νίγηρα, μεταξύ των οποίων η «Jamaat Nusrat al Islam wal Museen» (JNIM) και το «Islamic State in the Greater Sahara» (ISG), όσο και εγχώριες, κυρίως η «Ansarul Islam», που δραστηριοποιούνται στις βόρειες και ανατολικές επαρχίες της Μπουρκίνα Φάσο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 περισσότεροι από 60 χριστιανοί σκοτώθηκαν στη Μπουρκίνα Φάσο σε πολλαπλές επιθέσεις, μεταξύ άλλων και στην πλέον πρόσφατη της 1ης Δεκεμβρίου 2019 κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας σε Προτεσταντική εκκλησία στην ανατολική πόλη Hantoukoura όπου σκοτώθηκαν 14 άτομα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ιερείς, κληρικοί και χριστιανοί πιστοί έπεσαν θύματα στοχευμένων δολοφονιών και απαγωγών σε ολόκληρη τη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης βίας, πολλοί άνθρωποι, ιδίως στον Βορρά, εγκατέλειψαν τις εστίες τους, όπως συνέβη πρόσφατα στα χωριά Hitté και Rounga, και διέφυγαν σε καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων ή σε άλλες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Ουαγκαντούγκου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της Μπουρκίνα Φάσο αποτελείται κατά κύριο λόγο από μαλικίτες σουνίτες ενώ υπάρχουν και μεγάλες θρησκευτικές μειονότητες χριστιανών και πιστών αυτόχθονών θρησκειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια μεταξύ των θρησκειών στην Μπουρκίνα Φάσο είναι ρευστά καθώς πιστοί από όλες τις θρησκείες συμμετέχουν σε κοινές πρακτικές ενώ επικρατεί η θρησκευτική ανοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο χριστιανικοί όσο και σουνιτικοί τόποι λατρείας έχουν πρόσφατα αποτελέσει στόχο επιθέσεων από ένοπλες ομάδες Σαλαφιτών ανταρτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο έχει συμβάλει στην όξυνση των διαθρησκευτικών εντάσεων και ότι η δίωξη θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πιστών από πολλά χριστιανικά δόγματα, έχει ως αποτέλεσμα τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και την αύξηση της μετανάστευσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τζιχαντιστικές οργανώσεις επιθυμούν να ασκήσουν πίεση στη συνύπαρξη των θρησκειών στην Μπουρκίνα Φάσο, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής τους για την προώθηση διεθνοτικών και θρησκευτικών συγκρούσεων και τον εκτοπισμό του πληθυσμού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της ελλιπούς κρατικής προστασίας ο Justin Kiekinga, επίσκοπος της πόλης Ouahigouya, στη βορειοανατολική Μπουρκίνα Φάσο, συνέστησε μέτρα ασφάλειας για την αποτελεσματικότερη προστασία των χριστιανών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα των περιστατικών βίας τον Αύγουστο, ο Laurent Dabiré, επίσκοπος του Dori και πρόεδρος της Διάσκεψης των Επισκόπων της Μπουρκίνα Φάσο και του Νίγηρα, κάλεσε την παγκόσμια κοινότητα να ενισχύσει τη στήριξή της προς τους χριστιανούς της Μπουρκίνα Φάσο, προκειμένου να αποτραπεί η «εξάλειψη της χριστιανικής παρουσίας» στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα την καταγγελία της λογοκρισίας και τη στήριξη του συνεχή διαθρησκευτικού διαλόγου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο δράσης του για τη διαφύλαξη των θρησκευτικών χώρων, το οποίο δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών τόνισε ότι οι χώροι λατρείας ανά τον κόσμο πρέπει να αποτελούν ασφαλή καταφύγια όπου θα μπορεί κανείς να στοχάζεται και αναζητά τη γαλήνη, και όχι τόπους αιματοχυσίας και τρομοκρατίας· τόνισε επίσης ότι οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα εν ειρήνη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανθρωπιστικές οργανώσεις, πολλές από τις οποίες είναι θρησκευτικές, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στα θύματα της βίας, ιδίως των γυναικών, των παιδιών και των εντός της χώρας εκτοπισμένων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο φαίνεται να αδυνατεί να εφαρμόσει αποτελεσματικά λύσεις για τις τεράστιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας, της κοινωνίας και της οικονομίας στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες περιοχές, ιδίως στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, είναι ουσιαστικά αποκομμένες από την κεντρική κυβέρνηση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπουρκίνα Φάσο συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα φτωχότερων χωρών του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστάθεια, η κλιματική αλλαγή και οι συγκρούσεις στη χώρα έχουν μειώσει περαιτέρω τις οικονομικές ευκαιρίες, έχουν αυξήσει τη φτώχεια και έχουν οδηγήσει σε σοβαρό επισιτιστικό έλλειμμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις αυτές επιδεινώνονται από την ταχεία ερήμωση της βόρειας περιοχής και την έλλειψη νερού, την υποβάθμιση του εδάφους και την εξάντληση των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο έχει ως αποτέλεσμα, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι να βρίσκονται αντιμέτωποι με επισιτιστικό έλλειμμα ενώ 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χρήζουν άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2014 το ποσοστό αλφαβητισμού των ενηλίκων ανερχόταν στο 34,5 % του πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη ανασφάλεια και η τρομοκρατία σε ορισμένες περιοχές της χώρας έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 85 μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και περισσότερα από 2 000 σχολεία έχουν αναγκαστεί να κλείσουν, επηρεάζοντας περισσότερους από 1 εκατομμύριο ασθενείς και 300 000 σπουδαστές αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες 93 μονάδες υγειονομικής περίθαλψης λειτουργούν υποτυπωδώς λόγω της οικτρής τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία στην Μπουρκίνα Φάσο έχει οδηγήσει στον εκτοπισμό σχεδόν μισού εκατομμυρίου ανθρώπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς είναι ευάλωτοι και τα παιδιά αποτελούν το 44 % των ατόμων που έχουν εκτοπισθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπουρκίνα Φάσο φιλοξενεί και 31 000 πρόσφυγες από το Μάλι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση της σε εκτοπισμένους στο εσωτερικό της χώρας και σε πρόσφυγες στη Μπουρκίνα Φάσο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας και οι πρόσφυγες που πλήττονται από την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους ενώ η παρουσία τους ενδέχεται να οδηγήσει σε συγκρούσεις με τον τοπικό πληθυσμό για τους λιγοστούς φυσικούς πόρους, εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την παροχή στέγης, απασχόλησης και τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις που προκύπτουν απειλούν να διευρύνουν τον κύκλο της βίας στη χώρα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία επτά έτη, η ΕΕ έχει διαθέσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο EUR για αναπτυξιακά προγράμματα στη Μπουρκίνα Φάσο ενώ πρόσφατα διέθεσε 15,7 εκατομμύρια EUR για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού των εκτοπισμένων στο εσωτερικό της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα είναι ένας από τους κύριους δικαιούχους χρηματοδοτικής στήριξης (628 εκατομμύρια EUR) από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και λαμβάνει επίσης σημαντική χρηματοδοτική στήριξη (245,8 εκατομμύρια EUR) από το χρηματοδοτούμενο από το ΕΤΑ καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για την περίοδο 2016-2020·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μπουρκίνα Φάσο συμμετέχει στην πολυδιάστατη ολοκληρωμένη αποστολή σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στο Μάλι (MINUSMA), στην υβριδική επιχείρηση της Αφρικανικής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών στο Νταρφούρ (UNAMID), στη σύμπραξη των χωρών της Σαχάρας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (TSCTP) και στην G5 για το Σαχέλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή της σε αυτές τις αποστολές και τις πρωτοβουλίες έχει καταστήσει τη χώρα πρωταρχικό στόχο για μη κρατικές ένοπλες ομάδες οι οποίες προσπαθούν να διαταράξουν και να αποθαρρύνουν τη συμβολή της Μπουρκίνα Φάσο στην ασφάλεια της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει αναδείξει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα στρατεύματα του Μάλι της G5 για το Σαχέλ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συμβάλλει άμεσα στη σταθερότητα στην περιοχή του Σαχέλ μέσω μη στρατιωτικών αποστολών EUCAP SAHEL στο Μάλι και τον Νίγηρα, μέσω της στρατιωτικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμβάλει στην εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Μάλι (EUTM Mali), καθώς και μέσω της συμμετοχής των κρατών μελών στην MINUSMA και την επιχείρηση Barkhane· λαμβάνοντας υπόψη ότι η G5 του Σαχέλ με την υποστήριξη της ΕΕ, μια συνεργατική αμυντική προσπάθεια μεταξύ της Μπουρκίνα Φάσο, του Τσαντ, του Μάλι, της Μαυριτανίας και του Νίγηρα, ενισχύει τον συντονισμό της περιφερειακής ανάπτυξης και της ασφάλειας για την εξουδετέρωση ένοπλων ομάδων και τη μείωση της ελκυστικότητάς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίθεση κατά στρατιωτικής βάσης στην Tahoua, στον Νίγηρα, στις 11 Δεκεμβρίου 2019, στο πλέον θανατηφόρο περιστατικό στην περιοχή από το 2016, σκοτώθηκαν 71 στρατιώτες και τραυματίστηκαν 12·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη σύνοδο κορυφής στο Ουαγκαντούγκου, στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, η Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) ανακοίνωσε σχέδιο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την καταπολέμηση της αυξανόμενης ανασφάλειας στην περιοχή του Σαχέλ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

1.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού και απαγωγής αμάχων που στοχοποιεί προσωπικό ασφαλείας, θρησκευτικούς χώρους και πιστούς στη Μπουρκίνα Φάσο, ιδίως τη βία εναντίον συγκεκριμένων θρησκευτικών κοινοτήτων, και την πολιτική χειραγώγηση και κατάχρηση της θρησκείας για τη νομιμοποίηση της δίωξης χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στην κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Μπουρκίνα Φάσο, ο οποίος θρηνεί σχεδόν καθημερινά θύματα από επιθέσεις εναντίον αμάχων, δυνάμεων ασφαλείας και μελών χριστιανικών κοινοτήτων και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων·

3.  καλεί τις εθνικές αρχές να επενδύσουν περισσότερο στον εθνικό διάλογο καθώς συμβάλει σημαντικά στη συνοχή· επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθεί η ενότητα και ο διάλογος μεταξύ όλων των κοινοτήτων στην Μπουρκίνα Φάσο, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών ηγετών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η προσπάθεια διάδοσης μίσους και δημιουργίας εντάσεων μεταξύ κοινοτήτων·

4.  καλεί την κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο να ενισχύσει τη στήριξη και την προστασία των μουσουλμάνων, των χριστιανών και των ανιμιστών, προκειμένου να διατηρηθεί η μακρόχρονη παράδοση της Μπουρκίνα Φάσο στην ειρηνική συνύπαρξη του Ισλάμ και του χριστιανισμού· ζητεί πρόσθετη στήριξη των θυμάτων βίας, ιδίως των γυναικών και των παιδιών·

5.  υπενθυμίζει ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας μπορεί να αποφέρει καρπούς μόνον εφόσον οι δυνάμεις ασφαλείας σέβονται το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο, σε αυτό το πλαίσιο, να θέσει αμέσως τέλος στην καταχρηστική στρατηγική της για την καταστολή εξεγέρσεων, ιδίως όσον αφορά τη συνοπτική εκτέλεση υπόπτων, η οποία ενδέχεται να οξύνει τη σύγκρουση ωθώντας περισσότερους ανθρώπους στη στρατολόγηση από στρατευμένους ισλαμιστές·

6.  καλεί την κυβέρνηση της χώρας να υλοποιήσει τη δέσμευσή της να διερευνήσει τους ισχυρισμούς για κακομεταχείριση από κρατικές δυνάμεις, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη τυχόν περαιτέρω παρόμοιων περιστατικών και να βασίσει τη στρατηγική της για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ιδίως του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τους πρόσφυγες·

7.  επιμένει σε μια συνολική προσέγγιση για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, που να εστιάζει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της πρόληψης του εγκλήματος· καλεί τις αρχές της Μπουρκίνα Φάσο να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση της φτώχειας, τη δημιουργία καλύτερων προοπτικών απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, και την ενδυνάμωση και τον σεβασμό του ατόμου, ώστε να εξαλειφθούν τα παράπονα και οι απογοητεύσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από βίαιους εξτρεμιστές· επαναλαμβάνει ότι η επένδυση στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την πρόληψη των συγκρούσεων και την ανασυγκρότηση ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών·

8.  υπενθυμίζει ότι η σύνδεση της πολιτικής, της ασφάλειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ άλλων και με τη θρησκευτική συνείδηση μέσω της προώθησης του διαθρησκευτικού διαλόγου, θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την εξεύρεση μιας μακροχρόνιας λύσης στις διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μπουρκίνα Φάσο και η περιοχή του Σαχέλ·

9.  ζητεί διεθνή συντονισμό σε ολόκληρη την περιοχή, ιδίως στο πλαίσιο της ECOWAS, όσον αφορά την επίτευξη των πολιτικών στόχων της διαφύλαξης της εδαφικής κυριαρχίας και ακεραιότητας των μελών της ECOWAS, των περιφερειακών δημοκρατικών θεσμών, της ασφάλειας όλων των πολιτών και των περιουσιών τους· υπενθυμίζει ότι η κατάσταση στην Μπουρκίνα Φάσο έχει άμεσο αντίκτυπο στα γειτονικά της κράτη· καλεί την κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο να εντείνει περαιτέρω τη συνεργασία της με τα γειτονικά της κράτη, όπως το Μάλι και ο Νίγηρας που έχουν πληγεί άμεσα από τη βία, ιδίως όσον αφορά τις βόρειες περιοχές της·

10.  συγχαίρει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την παροχή στήριξης στη G5 του Σαχέλ, στη MINUSMA και στην επιχείρηση Barkhane· επιδοκιμάζει περαιτέρω τις προσπάθειες των μη στρατιωτικών αποστολών EUCAP SAHEL στο Μάλι και τον Νίγηρα και της αποστολής στρατιωτικής εκπαίδευσης «EUTM Mali»· καλεί την ΕΕ να αυξήσει περαιτέρω τη στήριξή της προς την Μπουρκίνα Φάσο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας στη χώρα· τονίζει την ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη και συντονισμένη δράση στον τομέα της διεθνούς ασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο· καλεί τις χώρες της G5 του Σαχέλ και τους διεθνείς χορηγούς βοήθειας να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να καταστήσουν λειτουργική την κοινή στρατιωτική δύναμη της G5 του Σαχέλ με επαρκή μέσα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση και με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

11.  τονίζει ότι η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας, αλλά δεν είναι η μόνη απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Μπουρκίνα Φάσο και ότι, ως εκ τούτου, ο συντονισμός μεταξύ της πολιτικής για την ασφάλεια και της ανάπτυξης και των εμπορικών πολιτικών είναι μία από τις βασικές προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια του τοπικού πληθυσμού θα πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας της ΕΕ και των προσπαθειών παροχής βοήθειας σε ευάλωτες χώρες και περιοχές·

12.  σημειώνει ότι οι συγκρούσεις, οι εκτοπισμοί και η ερήμωση δυσχεραίνουν τη συμμετοχή σε παραδοσιακές μορφές απασχόλησης· επισημαίνει το γεγονός ότι το 65 % του πληθυσμού της Μπουρκίνα Φάσο είναι κάτω των 25 ετών· πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις ασφάλειας στη Μπουρκίνα Φάσο πρέπει να συνοδεύονται από προσπάθειες τοπικής ανάπτυξης με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και τη βελτίωση των υποδομών, της συμμετοχής στα κοινά, της παροχής δικαιοσύνης, της χειραφέτησης των γυναικών και των οικονομικών ευκαιριών·

13.  επισημαίνει την επιδείνωση της κατάστασης στη Μπουρκίνα Φάσο και τις διεθνείς γεωπολιτικές επιπτώσεις αυτής· επισημαίνει ότι η συνεχής ασφάλεια και πολιτική βοήθεια της ΕΕ με τις προσπάθειες της G5 του Σαχέλ στην περιοχή είναι απαραίτητες, μεταξύ άλλων και για την ειρηνευτική διαδικασία στο Μάλι· ζητεί να ενισχυθεί η στήριξη των δυνάμεων ασφαλείας στην Μπουρκίνα Φάσο ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απειλές των επιθέσεων και της βίας των τζιχαντιστών και να υποστηριχθεί ο κρατικός έλεγχος στις βόρειες και ανατολικές περιοχές·

14.  τονίζει ότι ο διεθνής συντονισμός έχει επίσης ζωτική σημασία και ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι πρόθυμη να συνεργαστεί ακόμη περισσότερο με ολόκληρη την περιοχή και να ενσωματώσει το στοιχείο αυτό στη νέα της «Στρατηγική ΕΕ-Αφρικής — μια εταιρική σχέση για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»·

15.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συμπεριλάβει την αποτελεσματική πρακτική του διαθρησκευτικού διαλόγου ως εργαλείο στη στρατηγική της για την επικοινωνία με τρίτες χώρες και να ενθαρρύνει τη διαμεσολάβηση σε καταστάσεις συγκρούσεων με στόχο την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων και της ελευθερίας της θρησκείας και των πεποιθήσεων·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη διαφύλαξη των θρησκευτικών χώρων, το οποίο αναπτύχθηκε από τη «Συμμαχία των Πολιτισμών» των Ηνωμένων Εθνών και ανακοινώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. António Guterres στις 12 Σεπτεμβρίου 2019·

17.  τονίζει ότι προτεραιότητα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ο τερματισμός της διεθνούς χρηματοδότησης των ένοπλων ομάδων των τζιχαντιστών, αφενός, και η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της φτώχειας και της ανισότητας, αφετέρου·

18.  πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να συνεργαστεί με την ECOWAS, την κυβέρνηση και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη Μπουρκίνα Φάσο για την ενίσχυση των προσπαθειών για την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φτώχεια και να προληφθεί η περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση· τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μείζονα πολλαπλασιαστή κινδύνου για τις συγκρούσεις, την ξηρασία, την πείνα και τις εκτοπίσεις· καλεί την κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας·

19.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τον αντίκτυπο των απειλών κατά της ασφάλειας στην αποτελεσματικότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής συνεργασίας· προτρέπει τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να αυξήσουν την ανθρωπιστική τους βοήθεια προς την Μπουρκίνα Φάσο, ιδίως μέσω της παροχής τροφίμων, νερού και ιατρικών υπηρεσιών· προειδοποιεί ότι θα ξεσπάσει και άλλη ανθρωπιστική κρίση εάν δεν καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των εκτοπισμένων και των κοινοτήτων υποδοχής (όπως τροφή, νερό, στέγη και υγειονομική περίθαλψη)·

20.  καλεί την κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο να διασφαλίσει την παροχή ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, ιδίως σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση και να λάβει ειδικά μέτρα για την ενίσχυση των δράσεων για την πρόληψη και τη διαχείριση του σοβαρού υποσιτισμού σε καταυλισμούς εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών·

21.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο να διασφαλίσει και να διευκολύνει τις μετακινήσεις των εκτρεφόμενων ζώων για την αποτροπή συγκρούσεων σε κοινοτικό επίπεδο, και να αυξήσει τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση των ζώων σε τροφή, νερό και φροντίδα σε περιοχές με σημαντικά ελλείμματα στις ζωοτροφές·

22.  εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για το σημαντικό έργο που επιτελούν οι ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ θρησκευτικού χαρακτήρα, και των διεθνών οργανισμών για την παροχή στήριξης στα πολυάριθμα θύματα της βίας, ιδίως των γυναικών και των παιδιών·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μπουρκίνα Φάσο, τον Πρόεδρο του κοινοβουλίου της Μπουρκίνα Φάσο και την Αφρικανική Ένωση και τα θεσμικά όργανά της.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου