Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2981(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0242/2019

Rozpravy :

PV 19/12/2019 - 2.2
CRE 19/12/2019 - 2.2

Hlasování :

PV 19/12/2019 - 6.2

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0107

Přijaté texty
PDF 135kWORD 46k
Čtvrtek, 19. prosince 2019 - Štrasburk Konečné znění
Afghánistán, konkrétně údajné sexuální zneužívání chlapců v provincii Logar
P9_TA(2019)0107RC-B9-0242/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. prosince 2019 o Afghánistánu, konkrétně o údajném sexuálním zneužívání chlapců v provincii Lógar (2019/2981(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Afghánistánu, zejména na usnesení ze dne 14. prosince 2017(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2019 o právech dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte(2),

–  s ohledem na prohlášení Skupiny přátel dětí v ozbrojeném konfliktu (Group of Friends of Children and Armed Conflict - CAAC) ze dne 3. prosince 2019, jíž je Evropská unie členem, ohledně údajného sexuálního zneužívání chlapců v provincii Lógar a následných opatření namířených proti obráncům lidských práv,

–  s ohledem na afghánský zákon o ochraně práv dítěte ratifikovaný dne 5. března 2019,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989,

–  s ohledem na zprávu UNICEF z listopadu 2019 o Úmluvě o právech dítěte na rozcestí,

–  s ohledem na zprávy generálního tajemníka Rady bezpečnosti OSN o sexuálním násilí souvisejícím s konfliktem z 23. března 2018 a 29. března 2019 a zprávu o dětech v ozbrojeném konfliktu v Afghánistánu ze dne 10. března 2019,

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte, o dětech v ozbrojeném konfliktu a obráncích lidských práv,

–  s ohledem na závěry Rady o Afghánistánu ze dne 8. dubna 2019,

–  s ohledem na dohodu o spolupráci mezi EU a Afghánistánem v oblasti partnerství a rozvoje, která byla podepsána dne 18. února 2017,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mezi lety 2015 a 2018 bylo podle zprávy generálního tajemníka OSN o dětech v ozbrojeném konfliktu v Afghánistánu z roku 2019 znásilněno v Afghánistánu na 14 000 dětí; vzhledem k tomu, že nejméně 12 599 dětí bylo zabito nebo zmrzačeno, což představuje téměř třetinu civilních obětí; vzhledem k tomu, že v několika afghánských provinciích je rozšířeno sexuální zneužívání, znásilňování a vykořisťování chlapců, což je praktika známá jako bacha bazi, která představuje sexuální otroctví dětí;

B.  vzhledem k tomu, že podle Podpůrné mise OSN v Afghánistánu (UNAMA) bylo 136 afghánských chlapců v nejméně šesti školách v provincii Lógar sexuálně zneužito pedofilní sítí; vzhledem k tomu, že vyšetřování dosud odhalilo více než 100 videozáznamů zveřejněných na internetu; vzhledem k tomu, že nejméně sedm chlapců, kteří se v těchto videozáznamech objevili, bylo nalezeno mrtvých a pět bylo zavražděno svými rodinami;

C.  vzhledem k tomu, že bachas, většinou chlapci mezi 10 a 18 lety, jsou prodáni nebo uneseni z chudých rodin vlivnými členy elity, včetně politiků a armádních důstojníků, žijícími ve venkovských oblastech; vzhledem k tomu, že se tito chlapci oblékají do ženského oblečení a tančí na soukromých večírcích, načež jsou často sexuálně zneužiti muži;

D.  vzhledem k tomu, že do těchto případů jsou zapojeni ředitelé, učitelé a místní orgány; vzhledem k tomu, že beztrestnost za sexuální násilí je běžným jevem, a to vzhledem k vlivným pozicím pachatelů, skutečnosti, že rodina a komunity obětem nevěří, a hodnotovému systému, který umísťuje rodinnou čest nad zájem dítěte;

E.  vzhledem k tomu, že afghánské děti, které se stanou obětí znásilnění a sexuálního vykořisťování, mají velmi omezený přístup ke spravedlnosti a podpoře; vzhledem k tomu, že podle zpráv se děje pravý opak a že děti, které sexuální zneužití ohlásí, čelí často dalšímu zneužívání, stigmatizaci, ostrakizaci a dokonce smrti ze strany pachatelů, orgánů, vojenských vůdců a vlastních rodin, což vede k dalšímu fyzickému a psychickému traumatu;

F.  vzhledem k tomu, že Instituce pro sociální a občanské otázky mladistvých v Lógaru vyšetřuje situaci v jiných školách v oblasti; vzhledem k tomu, že obětí bacha bazi se pravděpodobně staly tisíce dalších chlapců v provincii;

G.  vzhledem k tomu, že Afghánistán reformoval v roce 2018 svůj trestní zákoník a definoval sexuální obtěžování dětí jako trestný čin; vzhledem k tomu, že afghánské orgány přijaly v roce 2019 zákon o ochraně práv dítěte; vzhledem k tomu, že vymáhání ustanovení o kriminalizaci náboru, využívání odvedených dětí a sexuálního násilí a zneužívání dětí je i nadále velkým problémem;

H.  vzhledem k tomu, že obránci lidských práv Muhamad Musa Mahmudí a Ehšanuláh Hamídí z Instituce pro sociální a občanské otázky mladistvých v Lógaru byli svévolně zatčeni národní bezpečnostním úřadem, když jeli na setkání s velvyslancem v Kábulu; vzhledem k tomu, že oba byli dne 27. listopadu 2019 propuštěni a že je nadále ohrožena jejich bezpečnost; vzhledem k tomu, že oběma obráncům lidských práv bylo již dříve vyhrožováno na sociálních sítích, a to i veřejnými činiteli; vzhledem k tomu, že guvernér provincie jim navíc vyhrožoval tím, že je potrestá za šíření nepravdivých informací;

I.  vzhledem k tomu, že obránci lidských práv jsou v Afghánistánu čím dál častěji vystavováni útokům ze strany afghánských orgánů a ozbrojených skupin a stávají se terčem obtěžování, zastrašování, výhružek a násilí; vzhledem k tomu, že afghánská vláda opakovaně nevyšetřila útoky na obránce lidských práv;

1.  vyjadřuje hluboké politování nad rozšířeným a přetrvávajícím sexuálním zneužívání a otroctví chlapců v Afghánistánu; vyjadřuje plnou podporu a solidaritu obětem; vyjadřuje vážné znepokojení nad výskytem hluboce zakořeněných praktik sexuálního zneužívání chlapců, beztrestností pachatelů a zranitelným postavením obětí;

2.  bere na vědomí nedávnou reakci afghánských orgánů a jejich snahu o vyšetření případů a potrestání pachatelů; připomíná orgánům, že ochrana dětí a dalších zranitelných skupin musí být základem každé politiky na ochranu lidských práv, a vyzývá afghánské ústřední a místní orgány, aby se nadále aktivně zasazovaly za odstranění praktiky bacha bazi v zemi;

3.  vyjadřuje hluboké politování nad tím, že k sexuálnímu obtěžování údajně došlo ve školách, tedy důvěryhodných a respektovaných institucích, a dopustili se ho učitelé a ředitelé, kteří mají na své žáky obrovský vliv a obrovskou zodpovědnost za jejich intelektuální i psychologický vývoj;

4.  vyzývá afghánskou vládu, aby okamžitě sesadila z pozic osoby, které jsou údajně do případů sexuálního obtěžování a násilí zapojeny, než bude uzavřeno vyšetřování, a aby obětem a jejich rodinám poskytla nezbytnou lékařskou, psychologickou a sociální podporu;

5.  vyzývá generálního prokurátora, aby zahájil nezávislé a nestranné vyšetřování údajného sexuálního zneužívání chlapců v provincii Lógar a násilí vůči nim, které obětem zaručí jejich práva a ochranu; připomíná, že vzhledem k tomu, že obvinění padá i na osoby působící v národních orgánech, mělo by být vyšetřování uskutečněno ve spolupráci s mezinárodními orgány, jako je UNAMA, a naprosto transparentně;

6.  naléhavě žádá afghánské orgány, aby okamžitě zřídily mechanismus pro ochranu a nahlašování případů pro organizace a advokáty, kteří nahlašují a odhalují případy porušování práv dětí; naléhavě žádá afghánské orgány, aby zřídily národní telefonní linku pomoci dětským obětem sexuálního zneužívání;

7.  žádá afghánské orgány, aby plně využily národních a mezinárodních právních předpisů na ochranu práv dětí; naléhavě žádá afghánské orgány, aby v plně míře prováděly nový trestní zákoník z roku 2018 a zákon o ochraně práv dítěte z roku 2019 s cílem zajistit plnou odpovědnost za případy sexuálního zneužívání dětí a násilí vůči nim;

8.  naléhavě žádá afghánskou vládu, aby zahájila celostátní kampaň na zvýšení povědomí společnosti o zákazu bacha bazi a právu dětí na ochranu před takovým fyzickým a sexuálním zneužíváním; zdůrazňuje, že pouze kombinací prosazování práva a zvyšování povědomí o tomto jevu bude možné dosáhnout kulturní změny, která je k odstranění této praktiky v afghánské společnosti potřebná; trvá na tom, že cílem těchto snah musí být zbavit oběti praktik bacha bazi stigmatizace a zabránit tomu, aby byly svými komunitami ostrakizovány, vyhnány ze svých rodin nebo zabity;

9.  oceňuje práci Muhamada Musy Mahmudího a Ehšanuláha Hamídího a všech obránců lidských práv v Afghánistánu, kteří působí v jednom z nejnebezpečnějších prostředí na světě, čelí výhružkám státních a nestátních aktérů a nedostává se jim ochrany, kterou potřebují k tomu, aby mohli vykonávat svou práci beze strachu z odvety; zdůrazňuje, že afghánské orgány musí za všech okolností zajistit, aby obránci lidských práv mohli svou práci v oblasti lidských práv vykonávat bez výhružek, zastrašování nebo překážek;

10.  naléhavě vyzývá k větší kontrole a monitorování finanční pomoci EU poskytované Afghánistánu s cílem zajistit, aby rozpočtová pomoc skutečně podporovala prostředí příznivé pro ochranu a prosazování lidských práv;

11.  naléhavě žádá afghánské orgány, aby zaručily bezpečnost Muhamada Musy Mahmudího a Ehšanuláha Hamídího; dále vyzývá orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny obránce lidských práv, vězně svědomí a novináře, kteří byli zadrženi a odsouzeni pouze za uplatňování svého práva na svobodu projevu a pokojné shromažďování;

12.  vyzývá generálního prokurátora, aby zahájil nezávislé a nestranné vyšetřování svévolného zatýkání členů občanské společnosti, kteří byli zatčeni poté, co nahlásili případy sexuálního obtěžování a násilí, a kteří byli po několika dnech propuštěni;

13.  vyzývá členské státy EU, které mají v Afghánistánu diplomatické zastoupení, a jejich rozvojové agentury na místě, aby pomáhaly orgánům a aktérům místní občanské společnosti zasazujícím se za odstranění praktiky bacha bazi z afghánské společnosti;

14.  vyzývá členské státy EU, které mají v zemi diplomatické zastoupení, aby plně uplatňovaly obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv a aby zadržovaným obráncům lidských práv poskytovaly veškerou potřebnou podporu, včetně návštěv ve vězení a sledování soudního řízení; připomíná, že je třeba, aby delegace a členské státy EU v plné míře uplatňovaly obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte a o dětech v ozbrojeném konfliktu;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Evropské komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Pákistánu.

(1) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 85.
(2) Přijaté texty, P9_TA(2019)0066.

Poslední aktualizace: 4. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí