Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2981(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B9-0242/2019

Debates :

PV 19/12/2019 - 2.2
CRE 19/12/2019 - 2.2

Balsojumi :

PV 19/12/2019 - 6.2

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0107

Pieņemtie teksti
PDF 133kWORD 45k
Ceturtdiena, 2019. gada 19. decembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Afganistāna, tostarp apgalvojumi par seksuālu vardarbību pret zēniem Logaras provincē
P9_TA(2019)0107RC-B9-0242/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 19. decembra rezolūcija par Afganistānu, tostarp apgalvojumiem par seksuālu vardarbību pret zēniem Logaras provincē (2019/2981(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Afganistānu, jo īpaši 2017. gada 14. decembra rezolūciju(1),

–  ņemot vērā 2019. gada 26. novembra rezolūciju par bērnu tiesībām saistībā ar ANO Konvencijas par bērna tiesībām 30. gadadienu(2),

–  ņemot vērā Bruņota konflikta skartu bērnu draugu grupas (CAAC), kuras locekle ir Eiropas Savienība, 2019. gada 3. decembra paziņojumus par apgalvojumiem par zēnu seksuālu izmantošanu Logaras provincē un turpmākām darbībām, kas vērstas pret cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā Afganistānas Bērna tiesību aizsardzības likumu, kas ratificēts 2019. gada 5. martā,

–  ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā ANO 1989. gada 20. novembra Bērna tiesību konvenciju,

–  ņemot vērā UNICEF 2019. gada novembra ziņojumu par Bērna tiesību konvenciju, kas nonākusi krustcelēs,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2018. gada 23. marta un 2019. gada 29. marta ziņojumus Drošības padomei par seksuālu vardarbību saistībā ar konfliktiem un 2019. gada 10. marta ziņojumu par bērniem un bruņotu konfliktu Afganistānā,

–  ņemot vērā ES pamatnostādnes par bērna tiesību veicināšanu un aizsardzību, par bērniem bruņotā konfliktā un par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 8. aprīļa secinājumus par Afganistānu,

–  ņemot vērā 2017. gada 18. februārī parakstīto ES un Afganistānas sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību,

–  ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

A.  tā kā ANO ģenerālsekretāra 2019. gada ziņojumā par bērniem un bruņotu konfliktu Afganistānā norādīts, ka no 2015. līdz 2018. gadam Afganistānā pret bērniem tika izdarīti 14 000 pārkāpumu; tā kā tika nogalināti vai sakropļoti vismaz 12 599 bērni, kas atbilst gandrīz trešdaļai no visiem cietušajiem civiliedzīvotājiem; tā kā vairākās Afganistānas provincēs ir izplatīta pret zēniem vērsta seksuāla vardarbība, izvarošana un izmantošana, ko dēvē par bacha bazi un kas ir bērnu seksuāla verdzība;

B.  tā kā ANO Palīdzības misija Afganistānā (UNAMA) ziņoja, ka pedofilu grupa vismaz sešās Logaras provinces skolās seksuāli izmantojusi 136 Afganistānas zēnus; tā kā līdz šim izmeklēšanā ir konstatēti vairāk nekā 100 videomateriāli, kas publiskoti tiešsaistē; tā kā vismaz septiņi no videomateriālos redzamajiem zēniem ir atrasti miruši un piecus zēnus nogalināja viņu ģimenes;

C.  tā kā lauku apvidos ietekmīgi elites locekļi, tostarp politiķi un armijas virsnieki, no nabadzīgām ģimenēm nopērk vai nolaupa bacha — parasti 10–18 gadus vecus zēnus; tā kā šie zēni saģērbjas kā sievietes un uzstājas kā dejotāji privātos pasākumos, bet pēc tam vīrieši viņus bieži vien seksuāli izmanto;

D.  tā kā ir iesaistīti Logaras provinces skolu direktori, skolotāji un vietējās iestādes; tā kā seksuālas vardarbības nesodāmība ir plaši izplatīta, jo vainīgie bieži vien ieņem ietekmīgus amatus, cietušajiem ģimenēs un kopienās netic un vērtību sistēma ģimenes godu nostāda augstāk par bērna individuālajām interesēm;

E.  tā kā Afganistānā bērniem, kuri cieš no izvarošanas un seksuālas izmantošanas, ir ļoti ierobežota piekļuve tiesu iestādēm vai atbalstam; tā kā ziņojumi liecina, ka notiek tieši pretējais un ka bērni, kuri ziņo par seksuālu vardarbību, bieži saskaras ar turpmāku vardarbību, stigmatizāciju, izstumšanu un pat nogalināšanu, ko veic vainīgie, varas iestādes, paramilitāro grupējumu vadītāji un pašu bērnu ģimenes, tādējādi izraisot turpmākas fiziskas un psiholoģiskas traumas;

F.  tā kā Logaras Jaunatnes sociālā un civilā iestāde izmeklē situāciju citās reģiona skolās; tā kā tiek uzskatīts, ka vēl tūkstošiem citu zēnu šajā provincē ir kļuvuši par bacha bazi upuriem;

G.  tā kā Afganistāna 2018. gadā reformēja savu kriminālkodeksu, nosakot kriminālatbildību par seksuālu vardarbību pret bērniem; tā kā 2019. gadā Afganistānas iestādes pieņēma likumu par bērna tiesību aizsardzību; tā kā joprojām problemātiska ir to noteikumu izpilde, kas paredz kriminālatbildību par bērnu vervēšanu, savervētu bērnu izmantošanu, seksuālu vardarbību pret bērniem un bērnu ļaunprātīgu izmantošanu;

H.  tā kā valsts drošības direktorāts patvaļīgi aizturēja cilvēktiesību aizstāvjus Mohammad Musa Mahmudi un Ehsanullah Hamidi no Logaras Jaunatnes sociālās un civilās iestādes, kad viņi bija ceļā uz tikšanos ar ES vēstnieku Kabulā; tā kā viņi abi tika atbrīvoti 2019. gada 27. novembrī un par viņu drošību joprojām pastāv bažas; tā kā abi cilvēktiesību aizstāvji iepriekš ir saņēmuši draudus sociālajos plašsaziņas līdzekļos un dažos gadījumos tos izteikušas valsts amatpersonas; tā kā turklāt provinces gubernators draudēja viņus sodīt par nepatiesas informācijas izplatīšanu;

I.  tā kā Afganistānas iestādes un bruņotie grupējumi aizvien vairāk uzbrūk cilvēktiesību aizstāvjiem Afganistānā un viņi tiek vajāti, iebiedēti un pakļauti draudiem un vardarbībai; tā kā Afganistānas valdība vairākkārt nav veikusi izmeklēšanu par uzbrukumiem cilvēktiesību aizstāvjiem,

1.  pauž nožēlu par plaši izplatīto un joprojām notiekošo pret zēniem vērsto seksuālo vardarbību un verdzību Afganistānā; pauž pilnīgu atbalstu cietušajiem un solidaritāti ar viņiem; pauž nopietnas bažas par dziļi iesakņojušās seksuālās vardarbības pret zēniem prakses izplatību, vainīgo nesodāmību un cietušo neaizsargāto stāvokli;

2.  atzīst Afganistānas iestāžu neseno reakciju un centienus veikt izmeklēšanu un saukt pie atbildības vainīgos; atgādina iestādēm, ka jebkuras cilvēktiesību aizsardzības politikas pamatā ir jābūt bērnu un citu neaizsargātu grupu aizsardzībai, un aicina Afganistānas centrālās un vietējās iestādes turpināt aktīvus pasākumus, lai izskaustu bacha bazi praksi valstī;

3.  pauž dziļu nožēlu par to, ka seksuālas vardarbības gadījumi, iespējams, ir notikuši skolās, kas ir uzticamas un cienījamas iestādes, un ka to ir veikuši skolotāji un direktori, kuriem ir milzīga ietekme uz saviem skolēniem un liela atbildība par viņu attīstību gan intelektuālajā, gan psiholoģiskajā jomā;

4.  aicina Afganistānas valdību nekavējoties un līdz izmeklēšanas beigām atcelt no amata personas, kuras, iespējams, ir iesaistītas seksuālas vardarbības un vardarbības gadījumos, un sniegt cietušajiem un viņu ģimenēm nepieciešamo medicīnisko, psiholoģisko un sociālo atbalstu;

5.  aicina Ģenerālprokuratūru sākt neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu par apgalvojumiem par seksuālu vardarbību un vardarbību pret zēniem Logaras provincē, garantējot cietušo tiesības un viņu aizsardzību; atgādina, ka, ņemot vērā to, ka ir apsūdzētas personas valsts iestādēs, izmeklēšana būtu jāveic sadarbībā ar starptautiskajām struktūrām, tostarp UNAMA, un nodrošinot pilnīgu pārredzamību;

6.  mudina Afganistānas iestādes nekavējoties izveidot aizsardzības un ziņošanas mehānismu organizācijām un cilvēktiesību aizstāvjiem, kas ziņo par bērnu tiesību pārkāpumiem un dara tos zināmus atklātībai; mudina Afganistānas iestādes izveidot valsts cietušo atbalsta dienestu, kas būtu veltīts bērnu tiesību pārkāpumiem;

7.  aicina Afganistānas iestādes pilnībā īstenot valsts un starptautiskos tiesību aktus par bērnu tiesību aizsardzību; mudina Afganistānas iestādes pilnībā īstenot jauno 2018. gada Afganistānas kriminālkodeksu un 2019. gada likumu par bērnu tiesību aizsardzību, lai panāktu pilnīgu atbildību lietās par seksuālu vardarbību un vardarbību pret bērniem;

8.  mudina Afganistānas valdību sākt valsts mēroga kampaņu, lai izglītotu sabiedrību par bacha bazi aizliegumu un par nepilngadīgo tiesībām tikt aizsargātiem pret šādu fizisku un seksuālu vardarbību; uzsver, ka tikai apvienojot tiesībaizsardzību un izglītošanu par šo jautājumu, būs iespējams panākt Afganistānas sabiedrībā nepieciešamās kultūras pārmaiņas, lai izskaustu šo praksi; uzstāj, ka šajos centienos par prioritāti jānosaka bacha bazi prakses upuru stigmatizācijas novēršana un jānovērš viņu izstumšana no kopienas, izraidīšana no ģimenes vai nogalināšana;

9.  atzinīgi vērtē darbu, ko veic Mohammad Musa Mahmudi, Ehsanullah Hamidi un visi Afganistānas cilvēktiesību aizstāvji, kuri strādā vienā no bīstamākajām vidēm pasaulē, kurus apdraud valsts un nevalstiskie dalībnieki un kuri nesaņem nepieciešamo aizsardzību, kas vajadzīga sava darba veikšanai, nebaidoties par represijām; uzsver, ka Afganistānas varasiestādēm jebkādos apstākļos ir jānodrošina cilvēktiesību aizstāvjiem iespēja darīt savu darbu cilvēktiesību jomā bez draudiem, iebiedēšanas vai šķēršļiem;

10.  mudina stingrāk kontrolēt un uzraudzīt ES finansiālo palīdzību Afganistānai, lai nodrošinātu, ka sniegtais budžeta atbalsts patiešām veicina vidi, kas veicina cilvēktiesību aizsardzību un veicināšanu;

11.  mudina Afganistānas iestādes garantēt Mohammad Musa Mahmudi un Ehsanullah Hamidi drošību; turklāt aicina varas iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus cilvēktiesību aizstāvjus, ieslodzītos pārliecības dēļ un žurnālistus, kuri aizturēti un notiesāti tikai tādēļ, ka izmantojuši savu vārda brīvību un mierīgas pulcēšanās brīvību;

12.  aicina Ģenerālprokuratūru sākt neatkarīgu un objektīvu izmeklēšanu par to pilsoniskās sabiedrības locekļu patvaļīgu aizturēšanu, kuri tika arestēti pēc tam, kad ziņoja par seksuālas vardarbības un vardarbības gadījumiem, un kuri tika atbrīvoti pēc vairākām dienām;

13.  aicina ES dalībvalstis, kurām ir diplomātiskās misijas Afganistānā, un to attīstības aģentūras Afganistānā palīdzēt iestādēm un vietējiem pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem, kas strādā, lai izskaustu bacha bazi praksi Afganistānas sabiedrībā;

14.  aicina ES dalībvalstis, kurām Afganistānā ir diplomātiskās pārstāvniecības, pilnībā īstenot ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem un sniegt aizturētajiem cilvēktiesību aizstāvjiem visu vajadzīgo atbalstu, cita starpā apmeklējot viņus cietumā un sekojot līdzi viņu tiesas prāvām; atgādina, ka ES delegācijai un ES dalībvalstīm ir svarīgi pilnībā īstenot ES pamatnostādnes par bērnu tiesību veicināšanu un aizsardzību un par bērniem un bruņotiem konfliktiem;

15.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Afganistānas valdībai un parlamentam.

(1) OV C 369, 11.10.2018., 85. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0066.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 4. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika