Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2981(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0242/2019

Rozpravy :

PV 19/12/2019 - 2.2
CRE 19/12/2019 - 2.2

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.2

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0107

Prijaté texty
PDF 135kWORD 46k
Štvrtok, 19. decembra 2019 - Štrasburg
Afganistan, najmä obvinenia zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar
P9_TA(2019)0107RC-B9-0242/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. decembra 2019 o Afganistane, najmä o obvineniach zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar (2019/2981(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Afganistane, najmä na uznesenie zo 14. decembra 2017(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. novembra 2019 o právach detí pri príležitosti 30. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa(2),

–  so zreteľom na vyhlásenia Skupiny priateľov detí v ozbrojených konfliktoch (CAAC), ktorej členom je aj Európska únia, z 3. decembra 2019 o obvineniach zo sexuálneho zneužívania chlapcov v provincii Lowgar a následných krokoch proti obhajcom ľudských práv,

–  so zreteľom na afganský zákon o ochrane práv dieťaťa ratifikovaný 5. marca 2019,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989,

–  so zreteľom na správu organizácie UNICEF z novembra 2019 o Dohovore o právach dieťaťa na križovatke,

–  so zreteľom na správy generálneho tajomníka Bezpečnostnej rady OSN o sexuálnom násilí súvisiacom s konfliktmi z 23. marca 2018 a z 29. marca 2019 a na správu o deťoch a ozbrojenom konflikte v Afganistane z 10. marca 2019,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa, o deťoch v ozbrojených konfliktoch a o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady o Afganistane zo 8. apríla 2019,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi EÚ a Afganistanom, podpísanú 18. februára 2017,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v rokoch 2015 až 2018 bolo v Afganistane podľa správy generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov z roku 2019 o deťoch a ozbrojenom konflikte v Afganistane spáchaných v roku 14 000 prípadov násilia voči deťom; keďže najmenej 12 599 detí bolo zabitých alebo zmrzačených, čo predstavuje takmer tretinu všetkých civilných obetí; keďže v niekoľkých provinciách Afganistanu je rozšírené sexuálne zneužívanie, znásilňovanie a vykorisťovanie chlapcov, čo je zvyk nazývaný bača bází, ktorý predstavuje detské sexuálne otroctvo;

B.  keďže pomocná misia OSN v Afganistane (UNAMA) informovala o tom, že 136 afganských chlapcov v aspoň šiestich školách v provincii Lowgar bolo sexuálne zneužitých pedofilnou sieťou; keďže vyšetrovaním sa zatiaľ zistilo viac ako 100 videí zverejnených na internete; keďže najmenej sedem chlapcov, ktorí sa vyskytli vo videách, bolo nájdených mŕtvych a päť bolo zavraždených ich rodinami;

C.  keďže bača sú chlapci zvyčajne vo veku od 10 do 18 rokov, ktorí sú kupovaní alebo unášaní z chudobných rodín vplyvnými členmi elity vo vidieckych oblastiach vrátane politikov a príslušníkov armády; keďže chlapci sú oblečení ako ženy a vystupujú ako tanečníci na súkromných oslavách a po týchto vystúpeniach sú často sexuálne zneužívaní mužmi;

D.  keďže sú zapojení aj riaditelia škôl, učitelia a miestne orgány z provincie Lowgar; keďže beztrestnosť v prípade sexuálneho násilia je bežná v dôsledku vplyvných pozícií, ktoré často zastávajú páchatelia, sklamaním v rodinách a komunitách obetí a v dôsledku hodnotového systému, ktorý stavia rodinnú česť vyššie ako individuálny záujem dieťaťa;

E.  keďže deti v Afganistane, ktoré sú vystavené znásilneniu a sexuálnemu vykorisťovaniu, majú veľmi obmedzený prístup k spravodlivosti alebo podpore; keďže v správach sa uvádza opak a že deti, ktoré nahlasujú sexuálne zneužívanie, často čelia ďalšiemu zneužívaniu, stigmatizácii, ostrakizácii a dokonca smrti zo strany páchateľov, orgánov, vodcov milícií a ich vlastných rodín, čo vedie k ďalšej fyzickej a psychickej traume;

F.  keďže sociálna a občianska inštitúcia pre mladistvých v meste Lowgar skúma situáciu v iných školách v regióne; keďže tisíce ďalších chlapcov v provincii sa považujú za obete bača bází;

G.  keďže Afganistan reformoval svoj trestný zákonník v roku 2018, a zaradzuje sexuálne zneužívanie detí medzi trestné činy; keďže v roku 2019 afganské orgány prijali zákon o ochrane práv detí; keďže presadzovanie ustanovení, ktoré kriminalizujú získavanie detí, ich využívanie a sexuálne násilie a zneužívanie detí, stále zostáva výzvou;

H.  keďže obhajcovia ľudských práv Muhamad Musa Mahmudí a Ehšanuláh Hamídí z Inštitúcie pre sociálne a občianske otázky mladistvých v Lowgare boli svojvoľne zadržiavaní Národným riaditeľstvom pre bezpečnosť, keď sa mali stretnúť s veľvyslancom EÚ v Kábule; keďže obaja boli 27. novembra 2019 prepustení a jestvujú obavy o ich bezpečnosť; keďže dvaja obhajcovia ľudských práv v minulosti dostali vyhrážky zo sociálnych médií, niektoré od verejných činiteľov; keďže okrem toho guvernér provincie pohrozil ich potrestaním za šírenie nepravdivých informácií;

I.  keďže obhajcovia ľudských práv v Afganistane čoraz viac čelia útokom afganských orgánov a ozbrojených skupín a sú vystavení obťažovaniu, zastrašovaniu, hrozbám a násiliu; keďže afganská vláda opakovane nevyšetrila útoky na obhajcov ľudských práv;

1.  odsudzuje rozšírené a pretrvávajúce sexuálne zneužívanie a otroctvo chlapcov v Afganistane; vyjadruje plnú podporu obetiam a solidaritu s nimi; vyjadruje vážne znepokojenie nad výskytom hlboko zakorenených praktík sexuálneho zneužívania voči chlapcom, beztrestnosťou páchateľov a zraniteľným postavením obetí;

2.  berie na vedomie nedávnu reakciu afganských orgánov a ich snahu vyšetrovať a stíhať zodpovedné osoby; pripomína orgánom, že ochrana detí a ďalších zraniteľných skupín musí byť základom každej politiky v oblasti ochrany ľudských práv, a vyzýva afganské ústredné a miestne orgány, aby pokračovali v aktívnych opatreniach na odstránenie zvyku bača bází v krajine;

3.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že prípady sexuálneho zneužívania sa údajne odohrali na školách, dôveryhodných a rešpektovaných inštitúciách a dopúšťali sa ich učitelia a riaditelia škôl, ktorí majú obrovský vplyv na svojich žiakov a veľkú zodpovednosť za ich rozvoj, tak intelektuálny, ako aj psychologický;

4.  vyzýva afganskú vládu, aby okamžite suspendovala osoby, ktoré sú údajne zapojené do prípadov sexuálneho zneužívania a násilia, až do ukončenia vyšetrovania, a aby obetiam a ich rodinám poskytla potrebnú lekársku, psychologickú a sociálnu podporu;

5.  vyzýva úrad generálneho prokurátora, aby začal nezávislé a nestranné vyšetrovanie obvinení zo sexuálneho zneužívania a násilia voči chlapcom v provincii Lowgar, ktoré zaručí práva obetí a ich ochranu; pripomína, že vzhľadom na to, že obvinenia boli tiež vznesené voči jednotlivcom v rámci vnútroštátnych orgánov, vyšetrovanie by sa malo uskutočňovať v spolupráci s medzinárodnými orgánmi vrátane misie UNAMA a v plnej transparentnosti;

6.  naliehavo vyzýva afganské orgány, aby okamžite vytvorili mechanizmus ochrany a podávania správ pre organizácie a advokátov, ktorí ohlasujú a odhaľujú porušovania práv detí; naliehavo vyzýva afganské orgány, aby zriadili telefonickú linku podpory pre obete zneužívania práv detí;

7.  vyzýva afganské orgány, aby v plnej miere využívali vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy o ochrane práv detí; naliehavo vyzýva afganské orgány, aby v plnej miere vykonávali nový afganský trestný zákonník z roku 2018 a zákon o ochrane práv dieťaťa z roku 2019 s cieľom zabezpečiť plnú zodpovednosť za prípady sexuálneho zneužívania a násilia voči deťom;

8.  naliehavo vyzýva afganskú vládu, aby začala celoštátnu kampaň s cieľom vzdelávať spoločnosť o zákaze zvyku bača bází a o práve maloletých osôb byť chránené pred takýmto fyzickým a sexuálnym zneužívaním; zdôrazňuje, že len kombináciou presadzovania práva a vzdelávania v tejto otázke bude možné dosiahnuť kultúrne zmeny potrebné v afganskej spoločnosti s cieľom odstrániť tento zvyk; trvá na tom, že tieto snahy sa prioritne zameriavajú na obete zvyku bača bází a zamedzujú, aby boli svojimi komunitami ostrakizované, vylučované zo svojich rodín alebo zabíjané;

9.  oceňuje prácu Muhamada Musu Mahmudího, Ehšanuláha Hamídího a všetkých obhajcov ľudských práv v Afganistane, ktorí pôsobia v jednom z najnebezpečnejších prostredí na svete, sú ohrození štátnymi a neštátnymi subjektmi a nedostávajú ochranu, ktorú potrebujú na vykonávanie svojej práce bez strachu z represálií; zdôrazňuje, že orgány Afganistanu musia za každých okolností zabezpečiť, aby obhajcovia ľudských práv mohli svoju prácu vykonávať bez toho, aby zažívali vyhrážky, zastrašovanie alebo aby sa im bránilo v činnosti;

10.  naliehavo vyzýva na väčšiu kontrolu a monitorovanie finančnej pomoci EÚ pre Afganistan s cieľom zabezpečiť, aby sa v rámci rozpočtovej podpory skutočne podporovalo také prostredie, ktoré prispieva k ochrane a podpore ľudských práv;

11.  naliehavo vyzýva afganské orgány, aby zaručili bezpečnosť Muhamada Musu Mahmudího a Ehšanuláha Hamídího; vyzýva ďalej orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých obhajcov ľudských práv, väzňov svedomia a novinárov, ktorí boli zadržaní a odsúdení len za vyjadrenie svojho práva na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie;

12.  vyzýva úrad generálneho prokurátora, aby začal nezávislé a nestranné vyšetrovanie svojvoľného zadržiavania členov občianskej spoločnosti, ktorí boli zatknutí po tom, ako nahlásili prípady sexuálneho zneužívania a násilia, a ktorí boli po niekoľkých dňoch prepustení;

13.  vyzýva členské štáty EÚ s diplomatickými misiami v Afganistane a ich rozvojové agentúry na mieste, aby pomáhali orgánom a miestnym subjektom občianskej spoločnosti, ktorých úlohou je vykoreniť zvyk bača bází z afganskej spoločnosti;

14.  vyzýva členské štáty EÚ s diplomatickými misiami v Afganistane, aby v plnej miere vykonávali usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a poskytli náležitú podporu ochrancom ľudských práv, ktorí sú zadržiavaní, vrátane návštev vo väzniciach a monitorovania súdnych procesov; pripomína, že je dôležité, aby delegácia EÚ a jej členské štáty v plnej miere vykonávali usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa a o deťoch v ozbrojených konfliktoch;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Afganistanu.

(1) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 85.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2019)0066.

Posledná úprava: 4. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia