Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2981(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

RC-B9-0242/2019

Razprave :

PV 19/12/2019 - 2.2
CRE 19/12/2019 - 2.2

Glasovanja :

PV 19/12/2019 - 6.2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0107

Sprejeta besedila
PDF 127kWORD 45k
Četrtek, 19. december 2019 - Strasbourg
Afganistan, zlasti domnevne spolne zlorabe dečkov in mladostnikov v pokrajini Logar
P9_TA(2019)0107RC-B9-0242/2019

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. decembra 2019 o Afganistanu, zlasti domnevnih spolnih zlorabah dečkov in mladostnikov v pokrajini Logar (2019/2981(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Afganistanu, zlasti tiste z dne 14. decembra 2017(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. novembra 2019 o otrokovih pravicah ob 30. obletnici konvencije OZN o otrokovih pravicah(2),

–  ob upoštevanju izjave o domnevnih spolnih zlorabah dečkov in mladostnikov v pokrajini Logar in povračilnih ukrepih zoper zagovornike človekovih pravic, ki jo je 3. decembra 2019 podala skupina prijateljev posebnega predstavnika OZN za otroke in oborožene konflikte (CAAC), katere članica je tudi Evropska unija,

–  ob upoštevanju afganistanskega zakona o varstvu otrokovih pravic, ratificiranega 5. marca 2019,

–  ob upoštevanju splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–  ob upoštevanju konvencije OZN o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989,

–  ob upoštevanju Unicefovega poročila iz novembra 2019 o konvenciji o otrokovih pravicah na razpotju,

–  ob upoštevanju poročil generalnega sekretarja OZN varnostnemu svetu o spolnem nasilju v konfliktih z dne 23. marca 2018 in 29. marca 2019 ter poročila o otrocih in oboroženih konfliktih v Afganistanu z dne 10. marca 2019,

–  ob upoštevanju smernic EU o spodbujanju in varstvu otrokovih pravic, o otrocih v oboroženih konfliktih in o zagovornikih človekovih pravic,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta o Afganistanu z dne 8. aprila 2019,

–  ob upoštevanju sporazuma o sodelovanju za partnerstvo in razvoj med EU in Afganistanom, podpisanega 18. februarja 2017,

–  ob upoštevanju členov 144(5) in 132(4) Poslovnika,

A.  ker je bilo po navedbah v poročilu generalnega sekretarja OZN o otrocih in oboroženih konfliktih v Afganistanu za leto 2019 med letoma 2015 in 2018 v tej državi zagrešenih 14 tisoč kršitev zoper otroke; ker je bilo najmanj 12.599 otrok ubitih ali pohabljenih, kar je skoraj tretjina vseh civilnih žrtev; ker so v več afganistanskih pokrajinah zelo razširjene spolne zlorabe, posilstva in izkoriščanje dečkov in mladostnikov in ker je ta praksa, imenovana bača bazi, v bistvu spolno suženjstvo otrok;

B.  ker je misija OZN za pomoč v Afganistanu (UNAMA) poročala, da je pedofilska mreža spolno zlorabila 136 afganistanskih dečkov iz najmanj šestih šol v pokrajini Logar; ker je bilo v preiskavi doslej odkritih več kot 100 videov, objavljenih v spletu; ker je bilo najmanj sedem dečkov, ki so se pojavili v teh videih, najdenih mrtvih, pet pa so jih umorile njihove lastne družine;

C.  ker bače – navadno gre za fante v starosti od 10 do 18 let iz revnih družin – kupijo ali ugrabijo vplivni posamezniki iz podeželske družbene elite, med drugim politiki in vojaški častniki; ker se ti fantje oblačijo v ženske in plešejo na zasebnih zabavah, kjer jih nato pogosto spolno zlorabijo prisotni moški;

D.  ker so v to prakso vpleteni ravnatelji, učitelji in lokalni organi v pokrajini Logar; ker je nekaznovanost za spolno nasilje povsem običajna, saj imajo storilci navadno vplivne položaje, družine in skupnosti ne verjamejo žrtvam, sistem vrednot pa družinsko čast uvršča višje kot individualne koristi otrok;

E.  ker imajo otroci, ki v Afganistanu postanejo žrtve posilstva in spolnega izkoriščanja, zelo omejene možnosti za pravno varstvo in podporo; ker poročila kažejo, da se dogaja ravno nasprotno, namreč da so otroci, ki prijavijo spolne zlorabe, pogosto soočeni z nadaljnjimi zlorabami, stigmatizacijo, izobčenjem in celo umori s strani storilcev, oblasti, voditeljev milic in lastnih družin, kar jim povzroča dodatne telesne in duševne travme;

F.  ker Institucija za mlade, družbo in državljanstvo Logarja preučuje razmere v drugih šolah v tej regiji; ker naj bi bilo več tisoč drugih dečkov v tej pokrajini prav tako žrtev prakse bača bazi;

G.  ker je Afganistan leta 2018 spremenil svoj kazenski zakonik in spolno zlorabo otrok opredelil kot kaznivo dejanje; ker so afganistanske oblasti leta 2019 sprejele zakon o varstvu otrokovih pravic; ker pa je izvrševanje določb, ki inkriminirajo rekrutiranje otrok, njihovo izkoriščanje in spolne zlorabe ter spolno nasilje nad njimi, še vedno izziv;

H.  ker so pripadniki državne direkcije za varnost samovoljno pridržali zagovornika človekovih pravic Mohameda Muso Mahmudija in Ehsanulo Hamidija iz Institucije za mlade, družbo in državljanstvo Logarja, ko sta bila na poti na sestanek z veleposlanikom EU v Kabulu; ker sta bila oba 27. novembra 2019 izpuščena, vendar njuna varnost ostaja pod vprašajem; ker sta zagovornika prej v družbenih medijih prejemala grožnje, celo od državnih uradnikov; ker jima je zagrozil celo guverner pokrajine, češ da širita lažne informacije;

I.  ker so zagovorniki človekovih pravic v Afganistanu vse pogosteje tarče napadov afganistanskih oblasti in oboroženih skupin ter žrtve nadlegovanja, ustrahovanja, groženj in nasilja; ker afganistanska vlada v več primerih ni preiskala napadov na zagovornike človekovih pravic;

1.  obžaluje razširjene in stalne spolne zlorabe in suženjstvo dečkov in mladostnikov v Afganistanu; izraža odločno podporo žrtvam in solidarnost z njimi; je zelo zaskrbljen zaradi razširjenosti in zakoreninjenosti spolnih zlorab dečkov, nekaznovanosti storilcev in ranljivosti žrtev;

2.  je seznanjen z nedavnim odzivom afganistanskih oblasti in njihovo odločitvijo, da zadevo raziščejo in sodno preganjajo odgovorne; oblasti spominja, da mora biti zaščita otrok in drugih ranljivih skupin v središču prav vsake politike varstva človekovih pravic, in poziva afganistanske centralne in lokalne organe, naj še naprej izvajajo aktivne ukrepe za izkoreninjenje prakse bača bazi v državi;

3.  globoko obžaluje, da so se domnevne spolne zlorabe zgodile v šolah, zaupanja vrednih in spoštovanih ustanovah, in da so jih zagrešili učitelji in ravnatelji, ki imajo velik vpliv na učence ter tudi veliko odgovornost za njihov intelektualni in psihološki razvoj;

4.  poziva afganistansko vlado, naj nemudoma suspendira posameznike, domnevno vpletene v spolne zlorabe in nasilje, dokler preiskava ne bo končana, žrtvam in njihovim družinam pa ponudi potrebno zdravstveno, psihološko in socialno podporo;

5.  poziva generalnega državnega tožilca, naj sproži neodvisno in nepristransko preiskavo obtožb o spolnih zlorabah in nasilju nad dečki v pokrajini Logar, v kateri bodo zagotovljene pravice in zaščita žrtev; opozarja, da so obtožbe uperjene tudi zoper posameznike v državnih organih, zato bi bilo treba preiskavo izvesti v sodelovanju z mednarodnimi telesi, med drugim UNAMA, in povsem transparentno;

6.  poziva afganistanske oblasti, naj nemudoma vzpostavijo mehanizem za zaščito in poročanje za organizacije in aktiviste, ki prijavljajo in razkrivajo zlorabe pravic otrok; poziva jih tudi, naj uvedejo državno odprto linijo za pomoč žrtvam teh zlorab;

7.  poziva afganistanske oblasti, naj v celoti izkoristijo državno in mednarodno pravo o varstvu otrokovih pravic; poziva jih še, naj dosledno izvajajo novi kazenski zakonik iz leta 2018 in zakon o varstvu otrokovih pravic iz leta 2019, da se zagotovi popolna odgovornost za primere spolnih zlorab in nasilja nad otroki;

8.  poziva afganistansko vlado, naj sproži vsedržavno kampanjo za ozaveščanje družbe o prepovedi prakse bača bazi in pravici mladoletnikov do zaščite pred telesnim in spolnim nasiljem; poudarja, da je mogoče samo s kombinacijo izvrševanja zakonodaje in izobraževanja o tem vprašanju doseči kulturno spremembo, ki jo afganistanska družba potrebuje, da bo lahko to prakso izkoreninila; vztraja, da je treba pri teh prizadevanjih najprej odpraviti stigmatizacijo žrtev ter preprečiti, da bi jih skupnosti izobčile, družine izključile ali da bi bili celo umorjene;

9.  izraža priznanje Mohamedu Musi Mahmudiju, Ehsanuli Hamidiju in vsem zagovornikom človekovih pravic v Afganistanu, saj delujejo v enem od najbolj nevarnih okolij na svetu in jim grozijo tako državni kot nedržavni akterji, povrhu tega pa niso deležni zaščite, ki jo potrebujejo za opravljanje svojega dela brez strahu pred povračilnimi ukrepi; poudarja, da morajo afganistanske oblasti v vseh okoliščinah zagotoviti, da bodo lahko zagovorniki človekovih pravic svoje delo opravljali brez groženj, ustrahovanja in ovir;

10.  poziva k strožjemu nadzoru in spremljanju finančne pomoči EU za Afganistan, da bo proračunska podpora dejansko prispevala k okolju, ki bo omogočalo varstvo in spodbujanje človekovih pravic;

11.  poziva afganistanske oblasti, naj zagotovijo varnost Mohamedu Musi Mahmudiju in Ehsanuli Hamidiju; poziva jih še, naj nemudoma in brezpogojno izpustijo vse zagovornike človekovih pravic, zapornike vesti in novinarje, ki so bili pridržani in obsojeni zgolj zaradi uveljavljanja pravice do svobode izražanja in mirnega zbiranja;

12.  poziva generalnega državnega tožilca, naj sproži neodvisno in nepristransko preiskavo o samovoljnem pridržanju pripadnikov civilne družbe, ki so bili aretirani, ker so prijavili spolne zlorabe in nasilje, nato pa so bili po nekaj dnevih izpuščeni;

13.  poziva države članice EU z diplomatskimi predstavništvi v Afganistanu in razvojnimi agencijami na terenu, naj tamkajšnjim organom in akterjem lokalne civilne družbe pomagajo pri izkoreninjenju prakse bači bazi iz afganistanske družbe;

14.  poziva države članice EU z diplomatskimi predstavništvi na terenu, naj v celoti izvajajo smernice EU o zagovornikih človekovih pravic in zagotovijo vso ustrezno podporo pridržanim zagovornikom človekovih pravic, vključno z obiski v zaporih in spremljanjem sojenja; spominja, da imajo delegacije in države članice EU pomembno vlogo pri polnem izvajanju smernic EU o spodbujanju in varstvu otrokovih pravic ter o otrocih v oboroženih konfliktih;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Afganistana.

(1) UL C 369, 11.10.2018, str. 85.
(2) Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0066.

Zadnja posodobitev: 4. maj 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov