Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2982(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0258/2019

Συζήτηση :

PV 19/12/2019 - 2.3
CRE 19/12/2019 - 2.3

Ψηφοφορία :

PV 19/12/2019 - 6.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0108

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 146kWORD 51k
Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Ρωσικός νόμος περί «ξένων πρακτόρων»
P9_TA(2019)0108RC-B9-0258/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τον ρωσικό νόμο περί «ξένων πρακτόρων» (2019/2982(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 23ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου περί «ξένων πρακτόρων» στη Ρωσική Ομοσπονδία και της 26ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τη ρωσική νομοθεσία που επιτρέπει την ταξινόμηση ξένων μέσων ενημέρωσης ως «ξένων πρακτόρων»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 11ης Δεκεμβρίου 2019 της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης σχετικά με τις τροποποιήσεις του νόμου περί «ξένων πρακτόρων» στη Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ιδίως το άρθρο 19 αυτής σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, και το άρθρο 20 αυτής σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως το άρθρο 13 αυτής σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), και ιδίως το άρθρο 22 αυτού σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα Πρωτόκολλα αυτής, και ιδίως το άρθρο 10 σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το άρθρο 11 σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και ειδικότερα το Κεφάλαιο 2 αυτού σχετικά με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 20ής Νοεμβρίου 2019 του Εκπροσώπου του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 15ης Ιουλίου 2013, του Επιτρόπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα τη «Νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις μη εμπορικές οργανώσεις υπό το φως των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης», καθώς και την επικαιροποιημένη γνώμη σχετικά με τη «Νομοθεσία και την πρακτική στη Ρωσική Ομοσπονδία για τις μη εμπορικές οργανώσεις υπό το φως των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης: επικαιροποίηση», που εκδόθηκε στις 9 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της 27ης Ιουνίου 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (Επιτροπή της Βενετίας) με τίτλο «Περί του ομοσπονδιακού νόμου για τους μη εμπορικούς οργανισμούς («νόμος περί αλλοδαπών πρακτόρων»)», τη γνωμοδότηση της 13ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τον ρωσικό ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 129-FZ (σχετικά με τις ανεπιθύμητες δραστηριότητες ξένων και διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων) και την έκθεση της Επιτροπής της Βενετίας της 18ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τη χρηματοδότηση ενώσεων·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα της ελευθερίας της σκέψης και του λόγου, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει υπογράψει την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ενώ επίσης είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, και έχει, ως εκ τούτου, δεσμευθεί να τηρεί τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές που διέπουν το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούλιο του 2012 το Ρωσικό Κοινοβούλιο εξέδωσε νόμο για τους «ξένους πράκτορες», ο οποίος απαιτεί από τις ρωσικές ΜΚΟ να εγγράφονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως «οργανώσεις που εκτελούν λειτουργίες ξένων πρακτόρων» εάν λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό και συμμετέχουν σε δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ασαφώς ως «πολιτικές δραστηριότητες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2014 ο νόμος τροποποιήθηκε ώστε να επιτρέπει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να καταχωρίζει τις ΜΚΟ ως «ξένους πράκτορες» με δική του πρωτοβουλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2017 το πεδίο εφαρμογής του νόμου επεκτάθηκε έτσι ώστε να επιβάλλει τη χρήση του χαρακτηρισμού «ξένοι πράκτορες» σε οποιοδήποτε ξένο μέσο δέχεται, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοδότηση από το εξωτερικό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου περί «ξένων πρακτόρων», οι οποίες επεκτείνουν το καθεστώς των «ξένων πρακτόρων» ώστε να περιλαμβάνονται ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των συντακτών ιστολογίων και ανεξάρτητων δημοσιογράφων, εγκρίθηκαν από το Ρωσικό Κοινοβούλιο στις 21 Νοεμβρίου 2019 και υπεγράφησαν στις 2 Δεκεμβρίου 2019 από τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος επιβάλλει ειδικές απαιτήσεις για την καταχώριση, τη λογιστική και την επισήμανση δημοσιεύσεων, ενώ καθιστά ποινικό αδίκημα τη μη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής κυρώσεων με βαριά διοικητικά πρόστιμα ή φυλάκιση έως και δύο ετών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, οι Ρώσοι και οι αλλοδαποί που εργάζονται με ή διανέμουν περιεχόμενο ειδησεογραφικών πρακτορείων που έχουν επισημανθεί ως «ξένοι πράκτορες» θα δηλώνονται ως «ξένοι πράκτορες», κάτι που εκθέτει δυνητικά τους δημοσιογράφους, τις πηγές τους, ή ακόμη και εκείνους που μοιράζονται υλικό σε κοινωνικά δίκτυα, στο να στιγματίζονται ως «ξένοι πράκτορες», οδηγώντας ενδεχομένως σε αυτολογοκρισία και αποθαρρύνοντας όχι μόνο τη δημοσίευση, αλλά και τη διάδοση δημοσιεύσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρωσικός νόμος για τους «ξένους πράκτορες» παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη διεθνή συμφωνία του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία μεταξύ άλλων υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου και των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η Ρωσία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης θεωρεί ότι ο εν λόγω νόμος δεν συνάδει με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος για τους «ξένους πράκτορες» παραβιάζει τις δεσμεύσεις της Ρωσίας ως μέλους του ΟΑΣΕ και ως συμβαλλόμενου μέρους της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναμένει από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να συμμορφώνεται πλήρως με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες οργανώσεις και ΜΚΟ που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θεωρούν ότι ο τροποποιημένος νόμος θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο ήδη περιοριστικό περιβάλλον για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στη Ρωσία, υπονομεύοντας έτσι περαιτέρω την ελευθερία της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλής ποιότητας μέσα ενημέρωσης, που είναι ανεξάρτητα από κυβερνητικές ή φιλοκυβερνητικές δομές, τα οποία εργάζονται με πολλούς Ρώσους ανταποκριτές σε ολόκληρη τη χώρα και συχνά αποτελούν τη μοναδική πηγή αξιόπιστων πληροφοριών και μια εναλλακτική επιλογή στα κρατικά μέσα ενημέρωσης σε απομακρυσμένες περιοχές, βρίσκονται στο στόχαστρο του νόμου, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται το έργο τους και, συνακόλουθα, η πρόσβαση σε αμερόληπτη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικοί περιορισμοί και οι στοχευμένες διώξεις βάσει του νόμου για τους ξένους πράκτορες στη Ρωσία έχουν προσλάβει πιο καταπιεστικές μορφές κατά τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών σε ανεξάρτητη χρηματοδότηση, την αμαύρωση της φήμης τους και την παρεμπόδιση των δραστηριοτήτων τους, περιορίζοντας έτσι την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών και μειώνοντας τον χώρο για ανεξάρτητους και αντιφρονούντες στη Ρωσία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος περί «ξένων πρακτόρων» αποτελεί μέρος ευρύτερης εκστρατείας για τη φίμωση των αντιφρονούντων, της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συρρίκνωση του χώρου για την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών της Ρωσίας επιτρέπει την ενισχυμένη παρουσία μη ανεξάρτητων διευθυνόμενων από την κυβέρνηση μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΔΚΜΚΟ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρωσική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τις ΔΚΜΚΟ για να προωθήσει τις δικές της πολιτικές, διατηρώντας παράλληλα την επίφαση μιας ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος έχει μέχρι σήμερα στο στόχαστρό του ως επί το πλείστον ΜΚΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά περίπου 80 ΜΚΟ θεωρούνται «ξένοι πράκτορες» βάσει του νόμου αυτού, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των κορυφαίων ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι 49 ρωσικές ΜΚΟ έχουν καταθέσει προσφυγές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποστηρίζοντας ότι ο νόμος περί «ξένων πρακτόρων» παραβιάζει ορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, και διαμαρτύρονται για την ποιότητα της νομοθεσίας και για τη δίωξή τους για μη καταχώριση ως «ξένων πρακτόρων», καθώς και για τον υπέρμετρο κρατικό έλεγχο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες οργανώσεις που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα τέθηκαν διά της βίας στον κατάλογο των «ξένων πρακτόρων» από το 2014, παρά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρωσίας που εξαιρεί ρητά τις περιβαλλοντικές ομάδες από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις θιγόμενες ομάδες αναγκάστηκαν να κλείσουν ώστε να αποφύγουν να χαρακτηριστούν «ξένοι πράκτορες» ή επειδή δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν τα πρόστιμα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία έχει διαφανεί μια ανησυχητική παγκόσμια τάση κατά την οποία αυξανόμενος αριθμός κρατών θεσπίζει και χρησιμοποιεί νόμους για να παρεμβαίνει στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο περιλαμβάνει την ελευθερία λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών χωρίς την παρέμβαση των δημόσιων αρχών και ανεξαρτήτως συνόρων, καθώς και την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι αυτοί παρεμποδίζουν επίσης το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ιδιωτών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε αρκετές από τις αποφάσεις του, έχει υπογραμμίσει ότι ο ρόλος του δημόσιου ελέγχου που ασκούν οι ΜΚΟ είναι ουσιώδης για μια δημοκρατική κοινωνία και έχει παρόμοια σημασία με αυτήν των μέσων ενημέρωσης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θεμιτός στόχος της διασφάλισης της διαφάνειας για τις ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό δεν μπορεί να δικαιολογεί μέτρα που περιορίζουν τις δραστηριότητες των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

1.  καλεί τις ρωσικές αρχές να καταργήσουν αμέσως τον νόμο για τους «ξένους πράκτορες» και να ευθυγραμμίσουν την ισχύουσα νομοθεσία με το σύνταγμα της Ρωσίας και τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει να δημιουργεί σκόπιμα κλίμα εχθρικό προς την κοινωνία των πολιτών και, ως εκ τούτου, να καταδικάσει τη χρήση του νόμου για τους «ξένους πράκτορες» ως μέσου για την παρενόχληση και την καταστολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες συνεργάζονται με διεθνείς δωρητές ή εκφράζουν πολιτικές απόψεις·

2.  καταδικάζει τις πρόσφατα εγκριθείσες τροποποιήσεις του νόμου περί «ξένων πρακτόρων», οι οποίες διευρύνουν σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του και θα επιτρέψουν να στιγματίζονται ιδιώτες ως «ξένοι πράκτορες», παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, ιδίως την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και τα δικαιώματά τους ως πολιτών, περιορίζοντας τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στη ρωσική κοινωνία των πολιτών και θέτοντας σε κίνδυνο την προσωπική τους ασφάλεια μέσω του στιγματισμού·

3.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των ρωσικών αρχών για τον περιορισμό του διαδικτυακού και μη διαλόγου, καθώς και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία του λόγου είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που ενισχύει όλα τα άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, επιτρέποντας στην κοινωνία την ανάπτυξη και την πρόοδο· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να αναγνωρίσει τη θετική συμβολή μιας δυναμικής και ενεργού κοινωνίας των πολιτών στην κατάσταση της δημοκρατίας και της κοινωνίας·

4.  θεωρεί ότι ο νόμος αυτός και η υπερβολική χρήση προστίμων και διακανονισμών σε βάρος των μέσων ενημέρωσης, των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας των πολιτών στοχεύουν συνειδητά στο να τους αναγκάσουν να επικεντρώσουν τους πόρους τους στην πληρωμή προστίμων και τη δικαστική προστασία και, ως εκ τούτου, αποβλέπουν στον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη στόχευση των οργανώσεων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία συμβάλλει στην επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία· καταδικάζει, μεταξύ άλλων, τη διάλυση του ιστορικά σημαντικού κινήματος «Για τα ανθρώπινα δικαιώματα»·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο επιλεκτικής εφαρμογής του νόμου για στόχευση συγκεκριμένων ατόμων, ιδίως ανεξάρτητων δημοσιογράφων και ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, λόγω της έλλειψης σαφών κριτηρίων, καθώς και λόγω νομικών αβεβαιοτήτων σχετικά με τους λόγους και τις συνέπειες της εφαρμογής του σε απλούς πολίτες· καλεί τις ρωσικές αρχές να θεσπίσουν ένα πλαίσιο για τις δραστηριότητες μη εμπορικών οργανώσεων (ΜΚΟ), το οποίο να είναι σαφές, συνεκτικό και συνεπές με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, ιδίως με τη χρήση σαφών ορισμών, με την αποφυγή της χρήσης διατυπώσεων στιγματισμού, όπως «ξένοι πράκτορες» ή νομικών διατάξεων που εισάγουν διακρίσεις σχετικά με πηγές χρηματοδότησης, και με την αποτροπή της ποινικής δίωξης ΜΚΟ, μέσων ενημέρωσης και συντακτών ιστολογίων ή μεμονωμένων ατόμων που ασκούν δραστηριότητες για το λογαριασμό ΜΚΟ ή μέσων ενημέρωσης· εκφράζει την ανησυχία του για τον παραγκωνισμό ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από τις κατευθυνόμενες από την κυβέρνηση ΜΚΟ· σημειώνει με ανησυχία ειδικά την κατάσταση της Anastasiya Shevchenko στο Ροστόβ επί του Ντον·

6.  εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στις μεθόδους που εφαρμόζουν οι ρωσικές αρχές οι οποίες χρησιμοποιούν την κρατική εξουσία για να καταστέλλουν την ελευθερία της έκφρασης και του λόγου και, ως εκ τούτου, να ενσταλάζουν τον φόβο στην κοινωνία· καλεί τις ρωσικές αρχές να στηρίξουν την αμεροληψία των διαύλων των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε ρωσικές κρατικές εταιρείες, και να βελτιώσουν την ασφάλεια και το εργασιακό περιβάλλον των δημοσιογράφων στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους με χρήση υφιστάμενων διεθνών προγραμμάτων· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν αποτελεσματικές νομικές διαδικασίες προσφυγής για δημοσιογράφους, των οποίων έχει απειληθεί η ελευθερία στην εργασία, ώστε να αποφευχθεί η αυτολογοκρισία·

7.  συγχαίρει και εκφράζει την υποστήριξή του σε όλα τα άτομα και τις οργανώσεις που εξακολουθούν να επιτελούν το νόμιμο και ειρηνικό έργο τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι αποτελούν στόχο της καταστολής· καλεί τις ρωσικές αρχές να σταματήσουν κάθε παρενόχληση, εκφοβισμό και επίθεση κατά της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης, και των οργανώσεων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει την αδυναμία των ρωσικών αρχών να προστατεύσουν αυτούς τους παράγοντες από επιθέσεις, παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς από τρίτους ή να διερευνήσουν αμερόληπτα αυτές τις επιθέσεις εναντίον τους·

8.  σημειώνει ότι το ρωσικό μητρώο των μέσων ενημέρωσης που έχουν χαρακτηριστεί «ξένοι πράκτορες» έχει 10 εγγραφές, που όλες αφορούν μέσα ενημέρωσης που συνδέονται είτε με το Radio Free Europe είτε με το Voice of America· υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση της Ρωσίας έχει επικρίνει άλλα ξένα μέσα ενημέρωσης επειδή δημοσίευσαν ειδήσεις σχετικά με διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα·

9.  αναμένει από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εκφράσουν ανησυχίες σχετικά με το νόμο για τους «ξένους πράκτορες» κατά τις επαφές, τις συνεδριάσεις και την επικοινωνία τους με εκπροσώπους της Ρωσίας, μεταξύ άλλων και στα υψηλότερα επίπεδα, και τους ζητεί να υποβάλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις ανταλλαγές τους με τις ρωσικές αρχές·

10.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσική Ομοσπονδία και καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Ρωσία και τις πρεσβείες των κρατών μελών να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται οργανώσεις και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών· καλεί περαιτέρω τον ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διασφαλίσουν ότι οι υποθέσεις προσώπων που διώκονται για πολιτικούς λόγους θα εγείρονται στις επικοινωνίες τους με τις ρωσικές αρχές και ότι οι Ρώσοι αντιπρόσωποι θα καλούνται επισήμως να απαντήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις· ζητεί από τον ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να υποβάλουν έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις ανταλλαγές τους με τις ρωσικές αρχές·

11.  καλεί τον ΑΠ/ΎΕ να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατότητα στήριξης της κοινωνίας των πολιτών που προάγει τις δημοκρατικές αξίες, το κράτος δικαίου, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και να ενισχύσει τις διαπροσωπικές επαφές με τους πολίτες της Ρωσίας·

12.  ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν το θέμα του νόμου για τους «ξένους πράκτορες» στα θεσμικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κυρίως στην Επιτροπή Υπουργών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ)· ζητεί από την Επιτροπή της Βενετίας να εξετάσει τον τροποποιημένο νόμο για τους «ξένους πράκτορες» προκειμένου να εκπονήσει νομική γνωμοδότηση και κατάλληλες συστάσεις· καλεί τις ρωσικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της Ρωσίας· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να ασκούν διαρκώς πίεση στις ρωσικές αρχές εντός των φόρουμ του ΟΑΣΕ προκειμένου αυτές να τηρούν τα πρότυπα του ΟΑΣΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας·

13.  ενθαρρύνει την ΕΕ να καλεί συνεχώς τη Ρωσία να καταργήσει ή να τροποποιήσει όλους τους νόμους που δεν συμβιβάζονται με τα διεθνή πρότυπα· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να εκπονήσει μια νέα και ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας· επαναβεβαιώνει ότι οποιοσδήποτε διάλογος πρέπει να βασίζεται σε σταθερές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας των γειτόνων της Ρωσίας· υπογραμμίζει ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας μπορεί να αρθούν μόνο όταν η Ρωσία τηρεί πλήρως τις υποχρεώσεις της·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτική ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Ύπατη Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον ΟΑΣΕ και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου