Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2989(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0241/2019

Внесени текстове :

B9-0241/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 19/12/2019 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0109

Приети текстове
PDF 123kWORD 43k
Четвъртък, 19 декември 2019 г. - Страсбург Окончателна версия
Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г.
P9_TA(2019)0109B9-0241/2019

Резолюция на Европейския парламент от 19 декември 2019 г. относно отбелязването на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г. (2019/2989(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид универсалните принципи на правата на човека и основните принципи на Европейския съюз в качеството му на общност, основана на общи ценности,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г.,

–  като взе предвид резолюцията си от 19 септември 2019 г. относно значението на европейската историческа памет за бъдещето на Европа(1),

–  като взе предвид резолюциите и изявленията относно престъпленията на тоталитарните комунистически режими, приети от редица национални парламенти,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че през 2019 г. се навършват 30 години от революцията в Румъния, предизвикана от бунтовете в Тимишоара, които впоследствие продължиха във всички части на страната и завършиха с антитоталитарна революция в Букурещ, която доведе до падането на комунистическия режим и приемането на демокрацията; като има предвид, че тази революция представляваше прехода на румънския народ към свобода и върховенство на закона – преход, който доведе до трагичната смърт на 1 142-ма души, като 3 138 души бяха тежко ранени, а над 760 души бяха незаконно задържани и измъчвани;

Б.  като има предвид, че румънската революция от декември 1989 г. беше най-ожесточеният от всички бунтове, довели до падането на комунизма в държавите зад Желязната завеса;

В.  като има предвид, че революцията от декември 1989 г. и саможертвата на румънските граждани, които смело застанаха на огневата линия, отвориха за страната вратите към НАТО, Европейския съюз и демократичния свят, от които страната беше откъсната след края на Втората световна война срещу волята на румънския народ;

Г.  като има предвид, че използването на сила срещу румънските граждани през декември 1989 г. болезнено разтърси в дълбочина цялото румънско общество и че идентифицирането на действителните извършители на тези престъпления продължава да бъде мъчителен неразрешен въпрос за жертвите, техните семейства и за всички румънски граждани;

Д.  като има предвид, че нито един акт на военна агресия срещу собствения народ не следва да остане ненаказан;

Е.  като има предвид, че в решенията на Европейския съд по правата на човека (по дела Асоциация „21 декември 1989 г.“ и други срещу Румъния, Акатриней и други. срещу Румъния, Шандру и други срещу Румъния) се признава, че по време на революцията са били извършени масови нарушения на основните права – като например нарушение на правото на живот, на забраната на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение, и на правото на зачитане на личния и семейния живот – и че тези нарушения са били извършени от силите на комунистическия диктаторски режим, които са стреляли срещу мирни демонстранти и са лишили от свобода голям брой от демонстриращите против потисничеството на Чаушеску; като има предвид, че дори и след толкова много години, нито жертвите, нито техните наследници не знаят истината за точните обстоятелства, свързани с тези трагедии;

Ж.  като има предвид, че както се посочва в член 2 от Договора за Европейския съюз, Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека; като има предвид, че тези ценности са общи за всички държави членки;

З.  като има предвид, че румънската държава ненужно забави процеса на разясняване и публично оповестяване на истината, което е от първостепенно значение, за да се гарантира правото на жертвите и техните наследници да получат справедливо обезщетение; като има предвид, че националните органи не действаха с необходимото дължимо старание, наложено от международните норми в областта на правата на човека;

1.  отбелязва и отдава почит на жертвите на революцията от декември 1989 г., които пожертваха живота си с цел да се сложи край на тоталитарната диктатура в Румъния, и на техните семейства;

2.  признава, че жертвата на мирните демонстранти от декември 1989 г. проправи пътя за прехода на Румъния към демокрация, върховенство на закона и установяване на пазарна икономика, както и за последващото ѝ включване в Северноатлантическия алианс и Европейския съюз;

3.  призовава румънската държава да положи повече усилия за изясняване на истината във връзка със събитията по време на революцията – абсолютна необходимост за страната, румънските граждани, Европа и Европейския съюз, с оглед на правото на румънския народ да научи истината 30 години след революцията от декември 1989 г.;

4.  призовава институциите на Европейския съюз и неговите държави членки, включително Румъния, да направят всичко възможно, за да гарантират, че престъпленията на комунистическите режими се помнят, и да гарантират, че такива престъпления никога няма да бъдат извършени отново;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на всички държави членки.

(1) Приети текстове, P9_TA(2019)0021.

Последно осъвременяване: 4 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност