Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2989(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0241/2019

Előterjesztett szövegek :

B9-0241/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 19/12/2019 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0109

Elfogadott szövegek
PDF 123kWORD 43k
2019. december 19., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Megemlékezés az 1989. decemberi román forradalom 30. évfordulójáról
P9_TA(2019)0109B9-0241/2019

Az Európai Parlament 2019. december 19-i állásfoglalása Az 1989. decemberi romániai forradalom 30. évfordulójáról való megemlékezésről (2019/2989(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az emberi jogok egyetemes elveire és az Európai Unió mint közös értékeken alapuló közösség alapvető elveire,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, amelyet az ENSZ Közgyűlése 1948. december 10-én fogadott el,

–  tekintettel az Európa jövője szempontjából az európai megemlékezés fontosságáról szóló, 2019. szeptember 19-i állásfoglalására(1);

–  tekintettel a kommunista totalitárius rendszerek által elkövetett bűnök tekintetében több nemzeti parlament által elfogadott állásfoglalásokra és nyilatkozatokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 132. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2019 a román forradalom óta eltelt 30 évről való megemlékezés éve, amely forradalmat a temesvári felkelések váltottak ki, amelyek később az ország minden részén folytatódtak, és végül a bukaresti totalitáriusellenes forradalomban csúcsosodtak ki, amely a kommunista rezsim bukásához és a demokrácia létrejöttéhez vezetett; mivel ez a forradalom a román nép szabadságra és jogállamiságra való áttérését jelentette, amelynek során 1 142 ember életét vesztette, 3 138 ember súlyosan megsérült és több mint 760 embert illegálisan letartóztattak és megkínoztak;

B.  mivel a vasfüggöny mögötti államokban a kommunizmus leomlásához vezető felkelések közül az 1989. decemberi román forradalom volt a legerőszakosabb;

C.  mivel az 1989. decemberi forradalom és a lövedékek előtt bátran kiálló román állampolgárok áldozathozatala megnyitotta az ország útját a NATO, az Európai Unió és a demokratikus világ felé, ahonnan a román népet akarata ellenére a második világháború végét követően letérítették;

D.  mivel a román nép ellen 1989 decemberében alkalmazott erőszak fájdalmasan és alapjaiban megrázta az egész román társadalmat, és e bűncselekmények valódi elkövetőinek azonosítása továbbra is gyötrelmes kérdés az áldozatok, családjaik és valamennyi román állampolgár számára;

E.  mivel a saját nép ellen elkövetett katonai agresszió nem maradhat büntetlenül;

F.  mivel az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítélet („1989. december 21.” szövetség és mások kontra Románia; Acatrinei és mások kontra Románia; Șandru és mások kontra Románia) elismeri, hogy a forradalom során az alapvető jogok súlyos megsértésére került sor – mint például az élethez való jog megsértése, a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmának megsértése, a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog megsértése –, amit a békés tüntetők ellen tüzet nyitó kommunista diktatúra erői követtek el, a Ceaușescu általi elnyomás ellen fellépő számos tüntetőt megfosztva szabadságától; mivel mindmáig sem az áldozatok, sem örököseik nem tudták meg az igazságot e tragédiák pontos körülményeiről;

G.  mivel az EUSZ 2. cikke szerint az Unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul; mivel ezekben az értékekben valamennyi tagállam osztozik;

H.  mivel a román állam szükségtelenül késleltette az igazság feltárásának és nyilvánosságra hozatalának folyamatát, ami elengedhetetlen az áldozatok és örököseik méltányos kártérítéshez és jóvátételhez való jogának garantálásához; mivel a nemzeti hatóságok nem a nemzetközi emberi jogi normák által előírt kellő gondossággal jártak el;

1.  megemlékezik az 1989. decemberi forradalom áldozatairól, és tisztelettel adózik azok emlékének, akik feláldozták életüket annak érdekében, hogy véget vessenek a totalitárius diktatúrának Romániában, továbbá családjuknak;

2.  elismeri, hogy a békés tüntetők 1989. decemberi áldozata lehetővé tette Románia számára a demokráciába, a jogállamiságba és a piacgazdaságba való átmenetet, valamint ezt követően az Észak-atlanti Szövetségbe és az Európai Unióba történő integrációt;

3.  felhívja a román államot, hogy fokozza erőfeszítéseit a forradalommal kapcsolatos igazság feltárása érdekében, ami feltétlenül szükséges az ország, a román nép, Európa és az Európai Unió számára, tekintettel a román nép azon jogára, hogy 30 évvel az 1989. decemberi forradalmat követően megtudja az igazságot;

4.  felhívja az Európai Unió intézményeit és tagállamait, köztük Romániát, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a kommunista rendszerek által elkövetett bűncselekményekre való emlékezés biztosítása érdekében, és garantálják, hogy ilyen bűncselekményeket soha többé ne kövessenek el;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint az összes tagállam kormányainak és parlamentjeinek.

(1) Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0021.

Utolsó frissítés: 2020. május 4.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat