Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2945(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0246/2019

Разисквания :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Гласувания :

PV 19/12/2019 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2019)0110

Приети текстове
PDF 154kWORD 54k
Четвъртък, 19 декември 2019 г. - Страсбург
Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“)
P9_TA(2019)0110RC-B9-0246/2019

Резолюция на Европейския парламент от 19 декември 2019 г. относно положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“) (2019/2945(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно положението в Китай, по‑специално тези от 18 април 2019 г. относно Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства(1), от 4 октомври 2018 г. относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синцзян-уйгурския автономен регион(2), от 12 септември 2018 г. относно състоянието на отношенията между ЕС и Китай(3), от 15 декември 2016 г. относно случаите на тибетската будистка академия Ларунг Гар и Илхам Тохти(4), от 10 март 2011 г. относно положението и културното наследство в Кашгар (Синцзян-Уйгурски автономен регион, Китай)(5) и от 26 ноември 2009 г. относно Китай: правата на малцинствата и прилагането на смъртното наказание(6),

–  като взе предвид своето решение да присъди наградата „Сахаров“ за 2019 г. на Илхам Тохти, уйгурски икономист, който се бори за правата на уйгурското малцинство в Китай,

–  като взе предвид съвместното изявление от 21-вата среща на високо равнище между ЕС и Китай от 9 април 2019 г.,

–  като взе предвид 37-ия диалог относно правата на човека между ЕС и Китай, проведен в Брюксел на 1 и 2 април 2019 г.,

–  като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 12 март 2019 г., озаглавено „ЕС – Китай – стратегически перспективи“ (JOIN(2019)0005),

–  като взе предвид насоките на ЕС за утвърждаване и защита на свободата на вероизповеданието и убежденията, приети от Съвета по външни работи на 24 юни 2013 г.,

–  като взе предвид изявлението от 26 октомври 2018 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно положението в Синцзян,

–  като взе предвид решението на Съвета по външни работи от 9 декември 2019 г. относно започването на подготвителна работа по хоризонтален режим на санкции, чрез който да се действа по отношение на сериозните нарушения на правата на човека,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно европейски режим на санкции за нарушения на правата на човека(7),

–  като взе предвид устните изявления на ЕС по точка 4 по време на 39-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека от 18 септември 2018 г., както и тези на Обединеното кралство, Германия, Франция, Финландия и Канада, в които се изразява загриженост от произволното задържане на уйгури в лагери в Синцзян,

–  като взе предвид съвместното изявление относно нарушенията и погазването на правата на човека в Синцзян, направено от постоянния представител на Обединеното кралство в ООН от името на 23 държави, включително 14 държави – членки на ЕС, пред Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация на 29 октомври 2019 г.,

–  като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, който гарантира на всички граждани правото на свобода на религиозните убеждения, и член 4 от нея, който предвижда защита на правата на националните малцинства,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г., който беше подписан от Китай през 1998 г., но така и не беше ратифициран,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–  като взе предвид ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека от 2011 г.,

–  като взе предвид заключителните бележки на доклада относно Китай, изготвен от Комитета на ООН за премахване на расовата дискриминация,

–  като взе предвид член 132, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава следва да продължат да бъдат централна част от политиката на ЕС спрямо Китай – в съответствие с ангажимента на ЕС да се застъпва точно за тези ценности в своите външни действия и в съответствие с ангажимента на Китай да се придържа към тях в рамките на провежданото от самия него международно сътрудничество и сътрудничество за развитие;

Б.  като има предвид, че след идването на власт на президента Си Цзинпин през март 2013 г. положението с правата на човека в Китай продължи да се влошава; като има предвид, че китайското правителство подхожда все по-враждебно към изразяването на несъгласие чрез мирни средства, свободата на изразяване на мнение и свободата на религията, както и към принципите на правовата държава; като има предвид, че китайските органи са задържали и преследвали по съдебен път стотици защитници на правата на човека, адвокати и журналисти;

В.  като има предвид, че през последните няколко години положението в Синцзян-уйгурския автономен регион, където живеят повече от 10 милиона мюсюлмани уйгури и етнически казахи, бързо се влоши, не на последно място след началото на кампанията „Силен удар срещу насилствения тероризъм“ през 2014 г., като китайските органи дадоха най-висок приоритет на контрола над Синцзян – процес, подхранван от нестабилността и заплахите за сигурността, които се твърди, че уйгурите създават в Синцзян, както и от стратегическото местоположение на Синцзян като основен регион за инициативата „Един пояс, един път“, по отношение на който има амбициозни бъдещи цели за производство на текстил и други трудоемки промишлени изделия; като има предвид, че войната на китайското правителство срещу тероризма в Синдзян все повече се превръща във война срещу религията и етническата принадлежност; като има предвид, че е налице информация, според която системата на лагерите в Синцзян се е разширила и вече обхваща и други части на Китай;

Г.  като има предвид, че китайските органи провеждат все по-интензивни кампании за масово интерниране, натрапчиво цифрово наблюдение (включително технология за лицево разпознаване и събиране на данни), политическо индоктриниране и насилствена културна асимилация; като има предвид освен това, че съществува надеждна информация, сочеща, че уйгурите и други предимно мюсюлмански етнически малцинства в Синцзян-уйгурския автономен регион са подлагани на произволни задържания, изтезания, драконовски ограничения спрямо културата и изповядването на религия и са обект на цифрова система за наблюдение, която се използва толкова широко, че всеки аспект от ежедневието се контролира – чрез камери за лицево разпознаване, сканиране на мобилни телефони, събиране на информация за ДНК и масово и натрапчиво полицейско присъствие;

Д.  като има предвид, че според множество заслужаващи доверие оценки се счита, че около един милион са хората, които са или са били произволно задържани в места, наричани „центрове за политическо превъзпитание“, за неопределени периоди от време под претекст за борба с тероризма и религиозния екстремизъм; като има предвид, че тези превъзпитателни обекти се наричат също така „центрове за професионално обучение“; като има предвид, че в случая става дума за понастоящем най-мащабното в света масово лишаване от свобода на етническо малцинство; като има предвид, че според някои бивши задържани лица отношението и условията в тези лагери включват и пренаселени и нехигиенични условия, лишаване от храна, побой и сексуално насилие; като има предвид, че има сведения, че малки деца са били изпращани в държавни домове за сираци дори ако само един от родителите им е задържан в лагерите за интерниране; като има предвид, че се твърди, че в някои лагери за превъзпитание се помещават фабрики за производство на стоки за износ;

Е.  като има предвид, че разкритията по „Чайна кейбълс“, които бяха оповестени през ноември 2019 г., представляват разследване на наблюдението и масовото интерниране без обвинение или съдебен процес на уйгури и на други мюсюлмански малцинства в китайската провинция Синцзян въз основа на изтекли класифицирани китайски правителствени документи; като има предвид, че тайните документи достигнаха до Международния консорциум на разследващите журналисти чрез верига от уйгури в изгнание и тяхната автентичност е потвърдена от няколко водещи експерти; като има предвид, че публикуването на тези документи доведе до разкриване и на класифицирана информация на китайското правителство, която разкрива вътрешните порядки в лагерите, суровите условия зад загражденията и пагубния за човешкия характер режим в ежедневието на задържаните; като има предвид, че документите вадят на показ систематичното промиване от страна на Китай на мозъците на стотици хиляди мюсюлмани в мрежа от лагери с висока степен на сигурност, както и механизмите на системата за масово наблюдение в Синцзян и превантивната полицейска дейност, като по този начин потвърждават констатациите на експертите въз основа на сателитни изображения, данни и разкази на очевидци, публикувани през последните години; като има предвид, че китайското правителство многократно заяви, че лагерите предлагат доброволно образование и обучение; като има предвид, че „Чайна кейбълс“ представят безпрецедентни доказателства, че основите за репресивните мерки срещу уйгурите, казахите и други са били подготвени на най-високо политическо равнище още през април 2014 г.;

Ж.  като има предвид, че задържането и преследването на уйгурското и други мюсюлмански малцинства в Синцзян са принудили много хора да спрат да общуват със семействата и приятелите си в чужбина, включително в Европа, поради страх от отмъщение от страна на органите;

З.  като има предвид, че репресиите станаха по-интензивни след влизането в сила през февруари 2018 г. на регулаторните мерки по религиозните въпроси, които ограничиха дейността на религиозните групи и ги принудиха да действат в по-тясно съответствие с партийните политики; като има предвид, че съгласно тези регламенти публичното или дори частното демонстриране на религиозна и културна принадлежност могат да се считат за екстремистки; като има предвид, че новите правила застрашават лицата, свързани с религиозни общности, които нямат правен статут в страната; като има предвид, че религиозните общности в Китай са изправени пред все по-големи репресии, което го превръща в една от страните с най-многобройна популация на лишени от свобода по религиозни причини;

И.  като има предвид, че през август 2018 г. Комитетът на ООН за премахване на расовата дискриминация разкритикува правителството на Китайската народна република (КНР) за правонарушенията в Синцзян, включително за създаването на лагери за масови произволни задържания; като има предвид, че през септември 2018 г. по време на първата си реч на тази длъжност върховният комисар на ООН по правата на човека Мишел Башле отбеляза „дълбоко обезпокояващите твърдения за масови произволни задържания на уйгури и други мюсюлмански общности в така наречените превъзпитателни лагери из цял Синцзян“; като има предвид, че китайското правителство отхвърли многократните искания от страна на работната група на ООН по случаите на принудително или недоброволно изчезване на хора, на Върховния комисар на ООН по правата на човека и на други лица с мандати в рамките на специалните процедури на ООН да бъдат изпратени независими следователи в Синцзян и да им бъде даден достъп до лагерите;

Й.  като има предвид, че лагерите за интерниране в Синцзян се разраснаха бързо след назначаването на Чън Цуанго за партиен ръководител за региона през август 2016 г.; като има предвид, че през декември 2019 г. губернаторът на Синцзян, Шохрат Закир, заяви, че всички 1,5 милиона души в лагери за превъзпитание и интерниране са били „върнати в обществото“, без да представи никакви доказателства;

К.  като има предвид, че някои китайски малцинствени общности, живущи в ЕС, са били обект на тормоз от страна на китайските органи; като има предвид, че уйгурите в чужбина са били подлагани на натиск да се върнат в Китай; като има предвид, че в документите „Чайна кейбълс“ се съдържат подробности за изрични указания за задържането на уйгури с чуждо гражданство и за проследяване на уйгурите от Синцзян, живеещи в чужбина, някои от които са били депортирани обратно в Китай от авторитарни правителства; като има предвид, че документите показват, че посолствата на Китай са изиграли важна роля в тази практика;

Л.  като има предвид, че на 4 декември 2019 г. Конгресът на САЩ прие Закона за политиката в областта на човешките права на уйгурите, в който настоятелно се призовава държавния секретар да вземе незабавни мерки за защита на правата на човека и да обмисли налагането на визови и икономически санкции съгласно глобалния закон „Магнитски“ на длъжностните лица от КНР, отговорни за нарушенията на правата на човека в провинция Синцзян, като същевременно защитава пребиваващите в САЩ уйгури от тормоз и преследване от страна на Китай;

М.  като има предвид, че наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2019 г. беше присъдена на уйгурския професор по икономика Илхам Тохти, който на 23 септември 2014 г. беше осъден на доживотен затвор за предполагаем сепаратизъм, след като беше задържан през януари същата година; като има предвид, че седем бивши негови студенти също бяха задържани и осъдени на лишаване от свобода от три до осем години за предполагаемо съдействие на г-н Тохти; като има предвид, че Илхам Тохти винаги е отхвърлял сепаратизма и насилието и че се е стремял към помирение въз основа на зачитането на уйгурската култура;

Н.  като има предвид, че в своята стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията ЕС се ангажира да увеличи усилията си за насърчаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава във всички аспекти на външната си дейност, както и да постави правата на човека в центъра на отношенията си с всички трети държави, включително със стратегическите си партньори;

1.  изразява най-дълбоката си загриженост поради все по-репресивния режим, пред който са изправени уйгурите и другите мюсюлмански етнически малцинства, и изисква органите да спазват техните основни свободи, както се препоръчва в заслужаващи доверие доклади; решително осъжда изпращането на стотици хиляди уйгури и етнически казахи в политически „превъзпитателни лагери“ въз основа на система на „превантивна полицейска дейност“, включително защото са пътували в чужбина или по преценка, че са прекалено набожни; призовава китайските органи в Синцзян да предоставят информация относно местоположението и здравословното състояние на задържаните; настоятелно призовава китайското правителство незабавно да прекрати практиката на произволно задържане без обвинение, съдебен процес или присъда за престъпление спрямо членове на уйгурското и казахското малцинство, да закрие всички лагери и центрове за задържане и незабавно и безусловно да освободи задържаните лица; подчертава, че от гледна точка на международната правна рамка са неприемливи всички видове задържане, извършвани в нарушение на основни международни закони, както са неприемливи и преследването срещу конкретни лица или групи на етнически, културни или религиозни основания и други нехуманни действия, които причиняват големи страдания или сериозни увреждания, когато се извършват като част от широкомащабно или системно нападение срещу всяко гражданско население;

2.  призовава китайските органи незабавно и безусловно да освободят уйгурския учен Илхам Тохти и всички други защитници на правата на човека, активисти, адвокати, журналисти и вносители на петиции, задържани единствено заради мирното упражняване на свободата им на изразяване, и да прекратят продължаващите репресии, които включват задържане, съдебен тормоз и сплашване; призовава китайското правителство да гарантира, че задържаните имат редовен и неограничен достъп до своите семейства и до адвокати по свой избор и да гарантира, че те, техните семейства и техните адвокати не са подлагани на изтезания или други форми на малтретиране; настоява, че условията за всички задържани лица трябва да отговарят на стандартите, установени в Сборника с принципи за закрила на всички лица, намиращи се под всякаква форма на задържане или плен, приет с Резолюция 43/173 на Общото събрание на ООН от 9 декември 1988 г., което включва достъп до медицински грижи; призовава незабавно, ефективно и безпристрастно да се разследват твърденията, че Илхам Тохти е изтезаван, а отговорните бъдат изправени пред правосъдието;

3.  повтаря призива си към китайските органи да разрешат свободен, същински и безпрепятствен достъп до Синцзян-уйгурския автономен регион за независими журналисти и международни наблюдатели, включително за върховния комисар на ООН по правата на човека и мандатоносителите на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека; отбелязва неравновесието между ЕС и Китай по отношение на предоставяния на медиите достъп и свободата на печата; призовава Китай да предостави на медиите от ЕС същите права и достъп, които се предоставят на китайските медии в държавите членки; счита, че ЕС и държавите членки следва да поемат водеща роля по време на следващата сесия на Съвета на ООН по правата на човека за приемане на резолюция за изпращане на мисия за установяване на факти в Синцзян;

4.  изразява дълбока загриженост поради сведенията за упражняването на тормоз върху уйгури, живеещи в чужбина, от страна на китайските органи, понякога чрез задържането на членове на техните семейства, за да бъдат те принудени да действат като информатори срещу други уйгури, да се върнат в Синцзян или да запазят мълчание за положението там; настоятелно призовава Комисията и всички държави членки спешно да разследват тези сигнали, да вземат конкретни мерки за гарантиране, че членовете на диаспората от Синцзян са защитени в съответните държави на пребиваване и да ускорят обработването на исканията за предоставяне на убежище от уйгури и други мюсюлмани от тюркски произход; приветства решението, взето от някои държави членки, да се спре връщането на всички етнически уйгури, казахи или други мюсюлмани от тюркски произход в Китай с оглед на риска от произволно задържане, изтезания или други форми на малтретиране, и призовава всички останали държави членки да направят същото;

5.  отбелязва със загриженост, че критичното значение на „дългосрочната стабилност“ в Синцзян за успеха на инициативата „Един пояс, един път“ е довело до по-интензивни действия по отдавна съществуващи стратегии за контрол, подпомогнати от най-различни технологични нововъведения и от бързото увеличаване на разходите за вътрешна сигурност, както и до използване на мерки за борба с тероризма за криминализиране на изразяващите несъгласие лица и дисидентите чрез прилагане на широко определение на понятието „тероризъм“; изразява дълбока загриженост поради мерките от страна на китайската държава за гарантиране на „всеобхватен надзор“ на Синцзян чрез монтирането на електронно наблюдение „Skynet“ в основните градски райони, монтирането на GPS проследяващи устройства във всички моторни превозни средства, използването на скенери за лицево разпознаване на контролните пунктове, гарите и бензиностанциите и кампанията на полицията в Синцзян за събиране на кръв с цел допълнително разширяване на базата от ДНК данни на Китай; изразява освен това загриженост, че Китай изнася подобни технологии за авторитарни режими по света;

6.  изразява дълбока загриженост във връзка със съобщенията, че е възможно да се използва принудителен труд на интернирани в лагери лица за работа във веригата на доставки на международни дружества, извършващи дейност в Синцзян, както и във връзка със сведенията за сътрудничество с китайските институции, участващи в масовото наблюдение или задържане на лица от уйгурското население; подчертава, че участниците от частния сектор следва да направят оценка на своята дейност в Синцзян с цел контрол на своите вериги на доставки, за да се гарантира, че не участват в нарушения на правата на човека, включително чрез въвеждане на надеждна система за надлежна проверка на правата на човека, така че да се уверят, че не са замесени в принудителен труд или съучастие в репресивни действия срещу уйгурския народ; подчертава, че ако дадени продукти се произвеждат в превъзпитателни лагери, те следва да бъдат забранени на пазарите на ЕС;

7.  настоятелно призовава китайското правителство незабавно да публикува списък на всички задържани лица и на всички лица, които са били освободени, и да предостави всички данни за изчезналите в Синцзян лица на техните семейства;

8.  настоятелно призовава Комисията, Съвета и държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да убедят китайското правителство да затвори лагерите, да прекрати всички нарушения на правата на човека в Синцзян и да зачита езиковите, културните, религиозните и другите основни свободи на уйгурите; настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, ЕСВД и държавите членки да наблюдават по-интензивно тревожните събития в областта на правата на човека в Синцзян, включително засилените правителствени репресии и наблюдение, и да се противопоставят открито на нарушенията на правата на човека в Китай както в личен план, така и в публичното пространство и на най-високо равнище; изразява разочарованието си от факта, че 37-ият кръг от диалога за правата на човека между ЕС и Китай не доведе до съществени резултати, въпреки че въпросът за системата от лагери за политическо превъзпитание беше повдигнат от ЕС като будещ безпокойство; изразява съжаление, че възприетият подход и използваните от ЕС инструменти до момента не са довели до осезаем напредък в състоянието на правата на човека в Китай, което само се влошава през последното десетилетие; призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да настоява за независимо разследване на мащаба и естеството на системата от лагери за интерниране и на многобройните твърдения за сериозни и систематични нарушения на правата на човека; настоятелно призовава новата Комисия да разработи и приложи цялостна стратегия на ЕС с оглед на постигането на истински напредък в областта на правата на човека в Китай;

9.  подчертава факта, че в съвместното си изявление, направено след 21-вата среща на върха между ЕС и Китай, двете страни потвърдиха, че всички права на човека са всеобщи, неделими, взаимозависими и взаимосвързани; набляга, че утвърждаването на правата на човека и правовата държава трябва да бъде съществен елемент от отношенията на ЕС с Китай;

10.  призовава ЕС, неговите държави членки и международната общност да обмислят начини за прекратяване на целия трансфер на технологии и износ на стоки и услуги, които се използват от Китай за разширяване и подобряване на извършваното от него кибернаблюдение, чрез ефективно ползване на подходящи механизми за контрол върху износа; във връзка с това призовава съзаконодателите да излязат с обща позиция за реформа на Регламента относно изделията с двойна употреба на основание на съображения, свързани с националната сигурност и правата на човека; подчертава, че Парламентът допълнително разви и укрепи предложението на Комисията да се въведе строг контрол върху износа на технологиите за кибернаблюдение, независимо дали са включени в съответните списъци;

11.  припомня, че е важно ЕС да продължи да повдига въпроса за нарушенията на правата на човека в Китай, и по-специално случая с малцинствата в Синцзян, във всеки политически диалог и диалог по правата на човека с китайските органи и в съответствие с ангажимента на ЕС да изпраща решителни, ясни и единни послания в подхода си спрямо тази страна; припомня, че в рамките на текущия процес на реформи и на нарастващата си глобална активност Китай се присъедини към международната рамка за правата на човека, като подписа широк кръг от международни договори в областта на правата на човека; поради това призовава за установяване на диалог с Китай, за да бъде насърчена тази държава да изпълнява поетите ангажименти; настоятелно призовава китайските органи да продължат да прилагат националните реформи, необходими за ратифицирането на Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., който беше подписан от Китай през 1998 г., и да изпълняват препоръките на органите на ООН за правата на човека;

12.  приветства приемането от Конгреса на САЩ на Закона за политиката в областта на човешките права на уйгурите и неотдавнашното решение на Съвета по външни работи за започване на работа по глобален режим на санкции на ЕС за нарушения на правата на човека; призовава Съвета да приеме целенасочени санкции и замразяване на активите, ако те бъдат счетени за подходящи и ефективни, срещу китайските длъжностни лица, отговорни за разработването и прилагането на политика на масови задържания на уйгури и други мюсюлмани от тюркски произход в Синцзян, както и за организирането на тежки репресии срещу свободата на вероизповедание, свободата на движение и други основни права в региона;

13.  призовава ЕСВД да включи добрите практики на междурелигиозен диалог като инструмент в комуникационната си стратегия с трети държави и да подпомага посредничеството при конфликтни ситуации с цел защита на религиозните малцинства и на свободата на вероизповеданието и убежденията;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Китайската народна република.

(1) Приети текстове, P8_TA(2019)0422.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0377.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0343.
(4) OВ C 238, 6.7.2018 г., стр. 108.
(5) OВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 185.
(6) OВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 80.
(7) Приети текстове, P8_TA(2019)0215.

Последно осъвременяване: 4 май 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност