Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2945(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0246/2019

Rozpravy :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Hlasování :

PV 19/12/2019 - 6.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0110

Přijaté texty
PDF 148kWORD 53k
Čtvrtek, 19. prosince 2019 - Štrasburk
Situace Ujgurů v Číně (odhalení v tzv. „China Cables“)
P9_TA(2019)0110RC-B9-0246/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. prosince 2019 o situaci Ujgurů v Číně („China Cables“) (2019/2945(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Číně, zejména usnesení ze dne 18. dubna 2019 o Číně, zejména o situaci náboženských a etnických menšin(1), ze dne 4. října 2018 o masovém svévolném zadržování Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang(2), ze dne 12. září 2018 o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Čínou(3), ze dne 15. prosince 2016 o případech tibetské buddhistické akademie ve městě Larung Gar a Ilhama Tohtiho(4), ze dne 10. března 2011 o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang, Čína)(5) a ze dne 26. listopadu 2009 o Číně – práva menšin a uplatňování trestu smrti(6),

–  s ohledem na své usnesení udělit Sacharovovu cenu za rok 2019 ujgurskému profesorovi ekonomie Ilhamu Tohtimu, který pokojně bojuje za práva čínské ujgurské menšiny;

–  s ohledem na společné prohlášení z 21. summitu mezi EU a Čínou konaného dne 9. dubna 2019,

–  s ohledem na 37. kolo dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech, které se konalo v Bruselu ve dnech 1. a 2. dubna 2019,

–  s ohledem na společné prohlášení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 12. března 2019 s názvem „EU-Čína – strategický výhled“ (JOIN(2019)0005),

–  s ohledem na obecné zásady EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, které přijala Rada pro zahraniční věci dne 24. června 2013,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost ze dne 26. října 2018 o situaci v Sin-ťiangu,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady pro zahraniční věci ze dne 9. prosince 2019 o zahájení přípravných prací týkajících se možného režimu horizontálních sankcí pro účely řešení závažného porušování lidských práv;

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2019 o evropském sankčním režimu v případě porušování lidských práv(7),

–  s ohledem na ústní prohlášení EU k bodu 4, která zazněla na 39. zasedání Rady OSN pro lidská práva dne 18. září 2018, a na prohlášení Spojeného království, Německa, Francie, Finska a Kanady, v nichž se vyjadřuje znepokojení ohledně svévolného zadržování Ujgurů v táborech v Sin-ťiangu,

–  s ohledem na společné prohlášení o porušování lidských práv a pronásledování v Sin-ťiangu, které dne 29. října 2019 předal stálý zástupce Spojeného království při OSN jménem 23 států, včetně 14 členských států EU, Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace,

–  s ohledem na článek 36 Ústavy Čínské lidové republiky, který zaručuje všem občanům právo na svobodu náboženského vyznání, a na její článek 4, který chrání práva národnostních menšin,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966, který Čína podepsala v roce 1998, ale nikdy neratifikovala,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv z roku 2011,

–  s ohledem na závěrečné připomínky, které učinil Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace ve své zprávě o Číně,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu by mělo zůstat těžištěm politiky EU vůči Číně v souladu se závazkem EU hájit tytéž hodnoty v rámci své vnější činnosti a se závazkem Číny zastávat tyto hodnoty při svém vlastním rozvoji a mezinárodní spolupráci;

B.  vzhledem k tomu, že od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga k moci v březnu 2013 se stav lidských práv v Číně neustále zhoršuje; vzhledem k tomu, že čínská vláda se k pokojnému disentu, svobodě projevu, svobodě vyznání a právnímu státu staví s rostoucím nepřátelstvím; vzhledem k tomu, že čínské orgány zadržují a trestně stíhají stovky obránců lidských práv, právníků a novinářů;

C.  vzhledem k tomu, že situace v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, kde žije více než 10 milionů ujgurských muslimů a etnických Kazachů, se v průběhu několika posledních let rychle zhoršuje – v neposlední řadě od zahájení kampaně „Tvrdý úder proti násilnému terorismu“ v roce 2014 –, protože kontrole nad touto provincií přiřadily čínské orgány nejvyšší prioritu z důvodu nestability a bezpečnostní hrozby, již Ujgurové údajně představují pro Sin-ťiang, a kvůli strategickému významu Sin-ťiangu v rámci iniciativy Pás a cesta, neboť mu byly přisouzeny ctižádostivé cíle do budoucna, pokud se jedná o textil a další průmyslové výrobky s vysokým podílem lidské práce; vzhledem k tomu, že válka proti teroru čínské vlády v Sin-ťiangu se čím dál tím více proměňuje ve válku proti náboženskému vyznání a etnickému původu; vzhledem k tomu, že se objevily informace o tom, že systém táborů používaný v provincii Sin-Sin-ťiang byl rozšířen i do dalších částí Číny;

D.  vzhledem k tomu, že čínské orgány vedou stále intenzivnější kampaň hromadného zadržování, agresivního digitálního sledování (a to i za použití technologie na rozpoznávání obličeje a sběru údajů), politické indoktrinace a nucené kulturní asimilace; vzhledem k tomu, že navíc existují spolehlivé informace o tom, že Ujgurové a další, především muslimské etnické menšiny v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang se stali oběťmi svévolného zadržování, mučení, závažných omezení náboženských praktik a kultury, jakož i digitálního systému dohledu, který je natolik důkladný, že monitoruje každý aspekt běžného života – prostřednictvím kamer na rozpoznávání obličeje, zařízení na sledování mobilních telefonů, sběru vzorků DNA a rozšířené přítomnosti policie, která neváhá zasahovat obyvatelstvu do soukromí;

E.  vzhledem k četným důvěryhodným odhadům, které počet osob, které jsou po blíže neurčenou dobu svévolně zadržovány v tzv. střediscích „politické převýchovy“ pod záminkou boje proti terorismu a náboženskému extremismu, odhadují na až jeden milion; vzhledem k tomu, že tato zařízení na převýchovu bývají rovněž označována jako „střediska odborného vzdělávání“; vzhledem k tomu, že tato situace představuje nejrozsáhlejší masové věznění obyvatelstva patřícího k etnické menšině v dnešním světě; vzhledem k tomu, že podle některých dříve zadržovaných osob jsou tyto tábory přeplněné, panují v nich nehygienické podmínky a zadržovaným je poskytována nedostatečná strava a dochází k bití a sexuálnímu zneužívání; vzhledem k tomu, že existují zprávy o tom, že malé děti byly odeslány do státních sirotčinců i v případě, že pouze jeden z jejich rodičů je zadržován v internačním táboře; vzhledem k tomu, že v některých převýchovných táborech se údajně nacházejí továrny, které vyrábějí zboží k vývozu;

F.  vzhledem k tomu, že odhaleními nazývanými „China Cables“, která byla zveřejněna v listopadu 2019, se rozumí pátrání týkající se sledování a hromadného zadržování Ujgurů a jiných muslimských menšin v čínské provincii Sin-ťiangu bez obvinění ani soudního řízení, které vychází z uniklých utajovaných dokumentů čínské vlády; vzhledem k tomu, že Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů získalo tyto tajné dokumenty prostřednictvím řetězce Ujgurů v exilu a že jejich pravost potvrdilo několika předních odborníků; vzhledem k tomu, že zveřejnění těchto dokumentů rovněž odhalilo utajované dokumenty čínské vlády, které odhalují vnitřní fungování táborů, jakož i tvrdé podmínky uvnitř těchto zařízení a odlidšťující režim, kterým se řídí každodenní život vězňů; vzhledem k tomu, že tyto dokumenty rovněž odhalují systematickou indoktrinaci stovek tisíc muslimů, kteří jsou zadržováni v síti přísně střežených vězeňských táborů a konkrétní fungování systému masového sledování a prediktivní policejní činnosti, a potvrdily tak zjištění odborníků vycházející ze satelitních snímků, údajů a svědectví očitých svědků, které byly zveřejněny v posledních letech; vzhledem k tomu, že čínská vláda setrvale tvrdí, že v táborech se poskytuje dobrovolné vzdělávání a odborná příprava; vzhledem k tomu, že tzv. „China Cables“ obsahují bezprecedentní důkazy o tom, že základ represivních opatření proti Ujgurům, Kazachům a dalším byl vypracován na nejvyšší politické úrovni již v dubnu 2014;

G.  vzhledem k tomu, že v důsledku zadržování a pronásledování Ujgurů a dalších muslimských menšin v Sin-ťiangu byly mnohé osoby z obavy před odplatou ze strany úřadů donuceny přestat komunikovat se svou rodinou a přáteli žijícími v zahraničí, včetně Evropy;

H.  vzhledem k tomu, že od února 2018, kdy vstoupily v platnost předpisy upravující náboženské otázky, které omezují činnost náboženských skupin a nutí je, aby jednaly více v souladu s politikou strany, byla represe dále posílena; vzhledem k tomu, že podle těchto předpisů mohou být veřejné nebo i soukromé projevy náboženské nebo kulturní příslušnosti považovány za extremismus; vzhledem k tomu, že nová pravidla ohrožují osoby spojené s náboženskými společenstvími, které nemají v zemi právní status; vzhledem k tomu, že náboženské komunity jsou v Číně čím dál tím více pronásledovány, což znamená, že se v této zemi nachází jedna z nejpočetnějších skupin náboženských vězňů;

I.  vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace v srpnu 2018 kritizoval vládu Čínské lidové republiky za porušování lidských práv v Sin-ťiangu, včetně zřizování táborů pro svévolné masové zadržování; vzhledem k tomu, že Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová v září 2018 při svém vůbec prvním vystoupení v této funkci konstatovala, že existují „hluboce znepokojivé případy údajného rozsáhlého svévolného zadržování Ujgurů a dalších muslimských komunit v takzvaných převýchovných táborech v celém Sin-ťiangu“; vzhledem k tomu, že čínská vláda odmítla řadu žádostí pracovní skupiny OSN pro případy násilného nebo nedobrovolného zmizení, Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a dalších držitelů mandátů zvláštních postupů OSN o vyslání nezávislých vyšetřovatelů do oblasti Sin-ťiang a o to, aby jim byl umožněn přístup do těchto táborů;

J.  vzhledem k tomu, že se internační tábory v Sin-ťiangu rychle rozšířily, poté co byl v srpnu 2016 jmenován nejvyšším stranickým funkcionářem v této oblasti Čchen Kuan-kuo; vzhledem k tomu, že guvernér Sin-ťiangu Shohrat Zakir v prosinci 2019 prohlásil, že z převýchovných a internačních táborů bylo „navráceno do společnosti“ všech 1,5 milionu osob, aniž by však své tvrzení podepřel důkazy;

K.  vzhledem k tomu, že některé čínské menšinové komunity žijící v EU jsou terčem šikany ze strany čínských orgánů; vzhledem k tomu, že Ujguři žijící v zahraničí jsou vystaveni nátlaku, aby se vrátili do Číny; vzhledem k tomu, že dokumenty v rámci tzv. China Cables obsahují výslovné a velmi podrobné pokyny k zatýkání Ujgurů, kteří mají cizí státní občanství, a k vyhledávání Ujgurů ze Sin-ťiangu žijících v zahraničí, z nichž někteří byli autoritářskými státy deportováni zpět do Číny; vzhledem k tomu, že z dokumentů vyplývá, že k této praxi významně přispívají čínská velvyslanectví;

L.  vzhledem k tomu, že dne 4. prosince 2019 přijal americký Kongres zákon o lidských právech Ujgurů (Human Rights Policy Act), který vyzývá ministra zahraničních věcí, aby učinil okamžité kroky na ochranu lidských práv a aby zvážil zavedení vízové povinnosti a uvalení ekonomických sankcí podle tzv. Magnitského zákona vůči činitelům PLR zodpovědným za porušování lidských práv v provincii Sin-ťiang, přičemž tento zákon má současně zajistit ochranu Ujgurů pobývajících v USA před obtěžováním a pronásledováním ze strany Číny;

M.  vzhledem k tomu, že Sacharovova cena za svobodu myšlení byla v roce 2019 udělena ujgurskému profesorovi ekonomie Ilhamu Tohtimu, který byl v lednu 2014 zatčen a dne 23. září 2014 odsouzen k trestu doživotního vězení na základě obvinění ze separatismu; vzhledem k tomu, že bylo vzato do vazby rovněž sedm jeho bývalých studentů, jimž byly za údajnou spolupráci s Ilhamem Tohtim uloženy tresty odnětí svobody od tří do osmi let; vzhledem k tomu, že Ilham Tohti vždy odmítal separatistické snahy a násilí a usiloval o usmíření na základě respektování ujgurské kultury;

N.  vzhledem k tomu, že EU ve svém strategickém rámci pro lidská práva a demokracii přislíbila, že zvýší své úsilí o prosazování lidských práv, demokracie a právního státu ve všech aspektech své vnější činnosti a učiní lidská práva ústředním bodem svých vztahů se všemi třetími zeměmi včetně strategických partnerů;

1.  vyjadřuje své nejhlubší znepokojení nad stále represivnějším systémem, jemuž čelí Ujguři a ostatní muslimské etnické menšiny, a žádá státní orgány, aby respektovaly jejich základní svobody, jak doporučují důvěryhodné zprávy; ostře odsuzuje, že statisíce Ujgurů a etnických Kazachů jsou posílány do „táborů politické převýchovy“ na základě systému prediktivní zajišťování bezpečnosti, přičemž lidé jsou zatýkáni i za to, že uskutečnili cestu do zahraničí či jsou považováni za příliš nábožensky založené; vyzývá čínské orgány v Sin-ťiangu, aby poskytly informace o tom, kde se zadržované osoby nacházejí a jaký je jejich zdravotní stav; žádá čínskou vládu, aby okamžitě ukončila praxi svévolného zadržování bez obvinění, soudu či usvědčení ze spáchání trestného činu, aby uzavřela všechny tábory a vazební zařízení a neprodleně a bezpodmínečně propustila zadržované osoby; zdůrazňuje, že podle mezinárodního práva je nepřijatelná vazba jakéhokoli typu, je-li používána v rozporu se základními předpisy mezinárodního práva, jakož i pronásledování konkrétních osob nebo skupin na základě jejich etnické, kulturní nebo náboženské příslušnosti a veškeré jiné nehumánní akty způsobující velké utrpení nebo závažnou újmu, jsou-li páchány v rámci rozsáhlého nebo systematického útoku na civilní obyvatelstvo;

2.  vyzývá čínské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily ujgurského vědce Ilhama Tohtiho a všechny ostatní obránce lidských práv, aktivisty, právníky, novináře a autory petic, kteří jsou ve vazbě pouze proto, že nenásilným způsobem uplatnili svou svobodu projevu, a dále je žádá, aby zastavili současné represe, při nichž dochází k zadržování osob, soudní šikaně a zastrašování; vyzývá čínskou vládu, aby zajistila jejich pravidelný a ničím neomezený styk s rodinnými příslušníky a s právními zástupci, které si sami zvolí, a aby zajistili, že oni sami ani jejich rodiny či právníci nebudou vystavení mučení ani jinému špatnému zacházení; zdůrazňuje, že se všemi zadrženými osobami musí být zacházeno v souladu s normami stanovenými v Souboru zásad pro ochranu všech zadržovaných či vězněných osob, který byl přijat rezolucí Valného shromáždění OSN 43/173 dne 9. prosince 1988, včetně přístup k lékařské péči; vyzývá k urychlenému, efektivnímu a nestrannému prošetření údajného mučení Ilhama Tohtiho v Číně a požaduje, aby byly odpovědné osoby postaveny před soud;

3.  vyzývá čínské orgány, aby byl nezávislým novinářům a mezinárodním pozorovatelům, včetně vysoké komisařky OSN pro lidská práva a držitelům mandátu zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva, umožněn svobodný, smysluplný a ničím neomezený přístup do Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang; poukazuje na nevyváženost v přístupu novinářů a svobodě tisku mezi EU a Čínou; vyzývá Čínu, aby sdělovacím prostředkům z EU poskytla stejná práva a stejný přístup, jaký mají čínské média v členských státech; je přesvědčen, že EU a její členské státy by měly na příštím zasedání Rady OSN pro lidská práva iniciovat přijetí rezoluce o vyslání zjišťovací mise do oblasti Sin-ťiang;

4.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zprávami o tom, že Ujguři jsou pronásledováni čínskými orgány i v zahraničí a jsou nuceni k tomu, aby udávali jiné Ujgury, vrátili se do Sin-ťiangu nebo o situaci v této oblasti mlčeli, v některých případech tím, že jsou zadržováni jejich rodinní příslušníci; vyzývá Komisi a všechny členské státy EU, aby tyto zprávy urychleně prošetřily, přijaly konkrétní opatření na ochranu příslušníků diaspory z oblasti Sin-ťiang na svém území a urychlily vyřizování žádostí o azyl od Ujgurů a dalších turkických muslimů; vítá rozhodnutí některých členských států pozastavit navracení všech etnických Ujgurů, Kazachů a dalších turkických muslimů do Číny kvůli hrozbě svévolné vazby, mučení a jiného špatného zacházení a vyzývá ostatní členské státy, aby tak rovněž učinily;

5.  se znepokojením konstatuje, že skutečnost, že „dlouhodobá stabilita“ v Sin-ťiangu má klíčový význam pro úspěch iniciativy Pás a cesta, způsobila zintenzivnění dlouholetých strategií kontroly a jejich další rozvoj v důsledku různých technologických inovací a rychlého nárůstu výdajů na domácí bezpečnost a používání protiteroristických opatření k trestnímu stíhání disentu a disidentů prostřednictvím uplatnění široké definice terorismu; je hluboce znepokojen tím, že čínský stát usiluje o „komplexní dohled“ nad provincií Sin-ťiang, čehož chce dosáhnout instalací systému elektronického sledování Skynet v hlavních městských oblastech, montáží zařízení pro sledování pomocí GPS do všech motorových vozidel, používáním scannerů pro rozpoznávání tváří na kontrolních stanovištích, nádražích a čerpacích stanicích a shromažďováním krevních vzorků, které provádí sin-ťiangská policie s cílem dále rozšiřovat čínskou databázi DNA; je rovněž znepokojen tím, že Čína tyto technologie vyváží do autoritářských států po celém světě;

6.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad informacemi o tom, že v dodavatelských řetězcích mezinárodních společností působících v Sin-ťiangu je zřejmě využívána nucená práce vězňů z internačních táborů a že tyto společnosti spolupracují s čínskými institucemi, které se podílejí na masovém sledování nebo zadržování příslušníků ujgurské menšiny; zdůrazňuje, že subjekty soukromého sektoru by měly posoudit své působení v Sin-ťiangu a analyzovat své dodavatelské řetězce s cílem ověřit, zda se nepodílejí na porušování lidských práv, a by měly rovněž zavést důkladný systém náležité péče v oblasti lidských práv, který zajistí, že se nebudou využívat nucené práce a nebudou se podílet na represi vůči ujgurské menšině; zdůrazňuje, že produkty vyráběné v převýchovných táborech by měly být na trhu EU zakázány;

7.  žádá čínskou vládu, aby neprodleně zveřejnila seznam všech zadržovaných osob a všech, kteří byli propuštěni, a aby rodinným příslušníkům osob, které v Sin-ťiangu zmizely, sdělila veškeré údaje o jejich blízkých;

8.  žádá Komisi, Radu a členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření k tomu, aby přiměly čínskou vlády uzavřít tábory, ukončit veškeré porušování lidských v Sin-ťiangu a začít dodržovat jazyková, kulturní, náboženská a další základní práva Ujgurů; žádá místopředsedu Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ a členské státy, aby intenzivněji sledovali znepokojivý vývoj situace v oblasti lidských práv v Sin-ťiangu, včetně zesílených státních represí a dohledu, a aby soukromě i veřejně vystupovali proti porušování lidských práv v Číně, a to i na nejvyšší úrovni; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že 37. kolo dialogu o lidských právech mezi EU a Čínou nepřineslo žádné podstatné výsledky, ačkoli EU na jednání nastolila otázku systému táborů politické převýchovy a označila ji za znepokojivý vývoj; vyjadřuje politování nad přístupem a nástroji, které EU dosud uplatnila a jež nevedly k hmatatelnému pokroku, pokud jde o stav lidských práv Číně, který se v posledním desetiletí jen dále zhoršil; vyzývá místopředsedu Komise a vysokého představitele, aby trval na nezávislém vyšetření rozsahu a povahy systému internačních táborů a četných tvrzení o tom, že dochází k závažnému a systematickému porušování lidských práv; žádá novou Komisi, aby vypracovala a uplatnila komplexní strategii EU k zajištění skutečného pokroku v oblasti lidských práv v Číně;

9.  zdůrazňuje, že ve společném prohlášení vydaném po 21. summitu EU a Číny obě strany opakovaly, že všechna lidská práva jsou univerzální, nedělitelná, vzájemně provázaná a na sobě závislá; zdůrazňuje, že prosazování lidských práv a právního státu musí být ústředním bodem vztahů Evropské unie s Čínou;

10.  vyzývá EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby uvažovaly o způsobem zastavení veškerého vývozu a transferu technologií a služeb, které Čína používá k rozšíření a zdokonalení svého kybernetického sledování, a aby k tomuto účelu účinně využívaly vhodných mechanismů kontroly vývozu; vyzývá v této souvislosti Parlament a Radu, aby z naléhavých důvodů národní bezpečnosti a lidských práv přijaly společný postoj k reformě nařízení o zboží dvojího užití; zdůrazňuje, že Parlament dále rozvinul a posílil návrh Komise na zavedení přísných kontrol vývozu technologií kybernetického dohledu, ať už jsou uvedeny na seznamu, či nikoli;

11.  opakovaně poukazuje na to, že je důležité, aby EU vždy, kdy probíhá politický dialog a dialog o lidských právech s čínskými orgány, nadále poukazovala na porušování lidských práv v Číně, zejména v případě menšin v provincii Sin-ťiang, a to v souladu se snahou Evropské unie hovořit ve vztahu k této zemi silným, jasným a jednotným hlasem; opakuje, že v rámci probíhajícího reformního procesu a širších globálních aktivit se Čína zapojuje do mezinárodního systému na ochranu lidských práv a připojila se k mnoha mezinárodním úmluvám v oblasti lidských práv; vyzývá proto k zahájení dialogu s Čínou s cílem pobízet ji, aby těmto závazkům dostála; žádá čínské orgány, aby pokračovaly v reformách, které jsou nutné k ratifikaci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966, který Čína podepsala v roce 1998, a aby provedla doporučení lidskoprávních orgánů OSN;

12.  vítá zákon o lidských právech Ujgurů, který přijal americký Kongres, a nedávné rozhodnutí Rady pro zahraniční věci o zahájení prací na globálním sankčním režimu EU pro případy porušování lidských práv; vyzývá Radu, aby uplatnila cílené sankce a zmrazení aktiv – budou-li tato opatření posouzena jako vhodná a účinná – proti čínským činitelům odpovědným za přípravu a uplatňování masového zadržování Ujgurů a dalších turkických muslimů v Sin-ťiangu a za organizaci tvrdého potlačování náboženské svobody, svobody pohybu a dalších základních práv v regionu;

13.  vyzývá ESVČ, aby do své komunikační strategie vůči třetím zemím začlenila osvědčené postupy mezináboženského dialogu a aby v konfliktních situacích napomáhala mediaci v zájmu ochrany náboženských menšin a svobody vyznání a přesvědčení;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2019)0422.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2018)0377.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2018)0343.
(4) Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 108.
(5) Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 185.
(6) Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 80.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2019)0215.

Poslední aktualizace: 4. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí