Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2945(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0246/2019

Rozpravy :

PV 18/12/2019 - 19
CRE 18/12/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0110

Prijaté texty
PDF 147kWORD 52k
Štvrtok, 19. decembra 2019 - Štrasburg
Situácia Ujgurov v Číne (kauza China Cables)
P9_TA(2019)0110RC-B9-0246/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. decembra 2019 o situácii Ujgurov v Číne (kauza China Cables) (2019/2945(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Číne, najmä na uznesenia z 18. apríla 2019 o Číne, najmä o situácii náboženských a etnických menšín(1), zo 4. októbra 2018 o masovom svojvoľnom zadržiavaní Ujgurov a Kazachov v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang(2), z 12. septembra 2018 o stave vzťahov medzi EÚ a Čínou(3), z 15. decembra 2016 o prípade tibetskej budhistickej akadémie Larung Gar a prípade Ilhama Tohtiho(4), z 10. marca 2011 o situácii a kultúrnom dedičstve v Kašgare (Ujgurská autonómna oblasť Sin-ťiang, Čína)(5) a z 26. novembra 2009 o Číne: práva menšín a uplatňovanie trestu smrti(6),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie udeliť Sacharovovu cenu za rok 2019 Ilhamovi Tohtimu, ujgurskému ekonómovi, ktorý pokojne bojuje za práva ujgurskej menšiny v Číne,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 21. samite EÚ – Čína 9. apríla 2019,

–  so zreteľom na 37. dialóg EÚ a Číny o ľudských právach, ktorý sa konal v Bruseli 1. a 2. apríla 2019,

–  so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) z 12. marca 2019 s názvom EÚ – Čína: strategická vízia (JOIN(2019)0005),

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery, ktoré Rada pre zahraničné veci prijala 24. júna 2013,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) z 26. októbra 2018 o situácii v Sin-ťiangu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady pre zahraničné veci z 9. decembra 2019 o začatí prípravných prác na horizontálnom sankčnom režime s cieľom riešiť závažné porušovanie ľudských práv,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o európskom sankčnom režime v prípade porušovania ľudských práv(7),

–  so zreteľom na ústne vyhlásenia EÚ na 39. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva z 18. septembra 2018 vo vzťahu k téme 4 a na vyhlásenia Spojeného kráľovstva, Nemecka, Francúzska, Fínska a Kanady, ktoré vyjadrili znepokojenie nad svojvoľným zadržiavaním Ujgurov v táboroch v Sin-ťiangu,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o porušovaní a zneužívaní ľudských práv v oblasti Sin-ťiang, ktoré predložil stály zástupca Spojeného kráľovstva pri OSN v mene 23 štátov vrátane 14 členských štátov EÚ Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie 29. októbra 2019,

–  so zreteľom na článok 36 ústavy Čínskej ľudovej republiky, ktorý zaručuje všetkým občanom právo na slobodu náboženského vyznania, a na jej článok 4, ktorý zaručuje práva národnostných menšín,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966, ktorý Čína podpísala v roku 1998, ale nikdy ho neratifikovala,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv z roku 2011,

–  so zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie uvedené v správe o Číne,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže presadzovanie a dodržiavanie ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu by malo zostať stredobodom politiky EÚ voči Číne v súlade so záväzkom EÚ presadzovať tieto hodnoty vo svojej vonkajšej činnosti a so záväzkom Číny dodržiavať tieto hodnoty v rámci vlastného rozvoja a medzinárodnej spolupráce;

B.  keďže odvtedy, ako sa v marci 2013 ujal moci prezident Si Ťin-pching, sa situácia v oblasti ľudských práv v Číne stále zhoršuje; keďže čínska vláda sa k pokojnému vyjadrovaniu nesúhlasu, slobode prejavu a náboženského vyznania, ako aj k právnemu štátu stavia čoraz nepriateľskejšie; keďže čínske orgány zadržiavajú a stíhajú stovky obhajcov ľudských práv, právnikov a novinárov;

C.  keďže situácia v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, v ktorej žije viac než 10 miliónov moslimských Ujgurov a etnických Kazachov, sa v uplynulých niekoľkých rokoch prudko zhoršila, a to najmä po začatí kampane s názvom Tvrdý úder proti násilnému terorizmu v roku 2014, pretože kontrola nad oblasťou Sin-ťiang sa stala najvyššou prioritou čínskych orgánov, a to jednak z dôvodu nestability a bezpečnostných hrozieb, ktoré Ujgurovia údajne pre oblasť Sin-ťiang predstavujú, ako aj kvôli strategickej polohe Sin-ťiangu ako centrálneho regiónu iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta, s ktorým sú spojené ambiciózne budúce ciele, pokiaľ ide o textilnú výrobu a produkty spracovateľského priemyslu s vysokým podielom ľudskej práce; keďže vojna proti teroru, ktorú vedie čínska vláda v oblasti Sin-ťiang, sa čoraz viac mení na vojnu proti náboženstvu a etnickej príslušnosti; keďže sa objavili informácie, že systém táborov zavedený v provincii Sin-ťiang sa začal uplatňovať aj v iných častiach Číny;

D.  keďže čínske orgány vedú čoraz intenzívnejšiu kampaň hromadného internovania, rozsiahleho digitálneho sledovania (vrátane technológie rozpoznávania tváre a zberu údajov), politickej indoktrinácie a nútenej kultúrnej asimilácie; keďže navyše existujú spoľahlivé informácie o tom, že Ujgurovia a ďalšie, predovšetkým moslimské etnické menšiny v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang sú obeťami svojvoľného zadržiavania, mučenia, závažných obmedzení náboženských praktík a kultúry, ako aj digitálneho systému dohľadu, ktorý je taký rozsiahly, že monitoruje každý aspekt bežného života, a to prostredníctvom kamier na rozpoznávanie tváre, zariadení na sledovanie mobilných telefónov, zberu vzoriek DNA a výraznej a rušivej prítomnosti príslušníkov polície;

E.  keďže podľa viacerých dôveryhodných odhadov v súčasnosti je alebo bolo v tzv. politických reedukačných centrách na dobu neurčitú svojvoľne zadržiavaných až približne milión ľudí, a to pod zámienkou boja proti terorizmu a náboženskému extrémizmu; keďže tieto reedukačné zariadenia sa tiež označujú ako „strediská odbornej prípravy“; keďže tieto zariadenia predstavujú v súčasnosti najväčšie masové väznenie obyvateľstva patriaceho k etnickej menšine na svete; keďže niektorí bývalí zadržaní sa vyjadrili k prístupu a situácii v týchto táboroch, ktoré sú podľa nich preplnené, vládnu v nich nehygienické podmienky, nedostatok potravín a dochádza k bitiu a sexuálnemu zneužívaniu; keďže existujú správy o tom, že malé deti boli poslané do štátnych detských domovov, ak bol čo len jeden z ich rodičov zadržaný v internačnom tábore; keďže v niektorých prevýchovných táboroch sa údajne nachádzajú továrne na výrobu tovaru určeného na vývoz;

F.  keďže v kauze China Cables, ktorej odhalenia boli zverejnené v novembri 2019, ide o vyšetrovanie sledovania a masového zadržiavania Ujgurov a iných moslimských menšín v čínskej provincii Sin-ťiang bez obvinenia alebo súdneho konania, založené na uniknutých utajovaných dokumentoch čínskej vlády; keďže tajné dokumenty boli Medzinárodnému konzorciu investigatívnych novinárov sprostredkované prostredníctvom reťazca Ujgurov v exile a ich pravosť potvrdilo viacero popredných odborníkov; keďže zverejnenie týchto dokumentov viedlo aj k úniku utajovaných informácií čínskej vlády, ktoré odhaľujú vnútorné fungovanie táborov, závažnosť podmienok v ich vnútri a dehumanizačný režim regulujúci každodenný život väzňov; keďže dokumenty odhalili systematické vymývanie mozgov stoviek tisícov moslimov v rámci siete väzenských táborov s vysokým stupňom ochrany a mechanizmus systému hromadného sledovania a prediktívnej policajnej činnosti v Sin-ťiangu, čím sa potvrdili zistenia odborníkov získané zo satelitných snímok, údajov a výpovedí očitých svedkov, ktoré boli uverejnené v posledných rokoch; keďže čínska vláda vytrvalo tvrdí, že tábory ponúkajú dobrovoľné vzdelávanie a odbornú prípravu; keďže kauza China Cables poskytla bezprecedentné dôkazy o tom, že základy pre represívne opatrenia voči Ujgurom, Kazachom a ďalším boli vytvorené na najvyššej politickej úrovni už v apríli 2014;

G.  keďže zadržiavanie a prenasledovanie Ujgurov a iných moslimských menšín v oblasti Sin-ťiang prinútilo mnohých, aby prestali komunikovať so svojimi rodinami a priateľmi v zahraničí, a to aj v Európe, zo strachu z odvetných krokov orgánov;

H.  keďže represie sa zintenzívnili, keď vo februári 2018 nadobudli účinnosť právne predpisy týkajúce sa náboženských záležitostí, ktoré obmedzili činnosť náboženských skupín a prinútili ich konať vo väčšom súlade s politikami strany; keďže podľa týchto nariadení možno verejné alebo dokonca súkromné vyjadrenia náboženskej a kultúrnej príslušnosti považovať za prejavy extrémizmu; keďže nové pravidlá ohrozujú osoby spojené s náboženskými komunitami, ktoré nemajú právne postavenie v krajine; keďže náboženské komunity čelia v Číne čoraz väčším represiám, v dôsledku čoho patrí Čína medzi krajiny s najvyšším počtom náboženských väzňov na svete;

I.  keďže Výbor OSN pre odstránenie rasovej diskriminácie v auguste 2018 vystavil vládu Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „ČĽR“) kritike za porušovanie práv v oblasti Sin-ťiang vrátane zriadenia táborov na svojvoľné masové zadržiavanie ľudí; keďže vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bachelet počas svojho historicky prvého prejavu vo funkcii v septembri 2018 upozornila na „veľmi znepokojivé obvinenia z rozsiahleho svojvoľného zadržiavania Ujgurov a iných moslimských komunít v tzv. reedukačných táboroch v celej oblasti Sin-ťiang“; keďže čínska vláda odmietla množstvo žiadostí pracovnej skupiny OSN pre nútené alebo nedobrovoľné zmiznutia (WGEID), vysokého komisára OSN pre ľudské práva a ďalších mandátov OSN pre osobitné postupy o vyslanie nezávislých vyšetrovateľov do Sin-ťiangu a umožnenie prístupu do táborov;

J.  keďže internačné tábory v oblasti Sin-ťiang sa rýchlo rozšírili po vymenovaní Chena Quangua za vedúceho strany v tomto regióne v auguste 2016; keďže guvernér provincie Sin-ťiang Shohrat Zakir v decembri 2019 uviedol, že všetkých 1,5 milióna ľudí v prevýchovných a internačných táboroch bolo „navrátených do spoločnosti“, čo však nepodporil nijakým dôkazom;

K.  keďže niektoré čínske menšinové komunity žijúce na území EÚ sú obťažované čínskymi orgánmi; keďže na Ujgurov v zahraničí sa vyvíja nátlak, aby sa vrátili do Číny; keďže v dokumentoch China Cables sa uvádzajú výslovné usmernenia na zadržanie Ujgurov so zahraničným občianstvom a na sledovanie Ujgurov z oblasti Sin-ťiang žijúcich v zahraničí, z ktorých niektorých autoritárske vlády deportovali späť do Číny; keďže z dokumentov vyplýva, že v tejto praxi zohrávajú čínske veľvyslanectvá kľúčovú úlohu;

L.  keďže kongres USA prijal 4. decembra 2019 zákon o politike v oblasti ľudských práv Ujgurov, ktorý ministra zahraničných vecí USA vyzýva k tomu, aby v súlade s globálnym Magnitského zákonom prijal okamžité opatrenia na ochranu ľudských práv a zvážil zavedenie víz a hospodárskych sankcií voči úradníkom ČĽR, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv v provincii Sin-ťiang, a aby zároveň chránil Ujgurov žijúcich v USA pred obťažovaním a prenasledovaním zo strany Číny;

M.  keďže Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2019 získal ujgurský profesor ekonómie Ilham Tohti, ktorý bol v januári 2014 zatknutý a 23. septembra 2014 odsúdený na doživotie za údajný separatizmus; keďže sedem z jeho bývalých študentov bolo takisto zadržaných a odsúdených na trest odňatia slobody vo výške troch až ôsmich rokov za údajnú spoluprácu s profesorom Tohtim; keďže Ilham Tohti vždy odmietal separatizmus a násilie a zasadzoval sa za zmierenie založené na rešpektovaní ujgurskej kultúry;

N.  keďže EÚ sa vo svojom strategickom rámci pre ľudské práva a demokraciu zaviazala, že bude intenzívnejšie podporovať ľudské práva, demokraciu a právny štát vo všetkých oblastiach vonkajšej činnosti EÚ a že ľudské práva budú ústredným prvkom jej vzťahov so všetkými tretími krajinami vrátane jej strategických partnerov;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad čoraz represívnejším režimom, ktorému čelia Ujgurovia a iné moslimské etnické menšiny, a žiada, aby orgány dodržiavali ich základné slobody, ako sa odporúča v dôveryhodných správach; dôrazne odsudzuje posielanie stoviek tisícov Ujgurov a etnických Kazachov do tzv. politických reedukačných táborov na základe systému „prediktívnej policajnej činnosti“, a to aj v dôsledku toho, že vycestovali do zahraničia alebo ich uznajú za príliš nábožensky založených; vyzýva čínske orgány v Sin-ťiangu, aby poskytli informácie o umiestnení a zdravotnom stave zadržiavaných osôb; naliehavo vyzýva čínsku vládu, aby okamžite ukončili prax svojvoľného zadržiavania členov ujgurskej a kazašskej menšiny bez akéhokoľvek obvinenia, súdneho konania alebo odsúdenia za trestný čin, aby zatvorila všetky tábory a detenčné centrá a okamžite a bezpodmienečne prepustila zadržané osoby; zdôrazňuje, že akýkoľvek druh zadržania uplatňovaný v rozpore so základnými medzinárodnými právnymi predpismi, prenasledovanie určitých osôb alebo skupín z etnických, kultúrnych či náboženských dôvodov a iné neľudské činy, ktoré spôsobujú veľké utrpenie alebo vážnu ujmu, spáchané v rámci rozsiahleho alebo systematického útoku na civilné obyvateľstvo, sú z hľadiska medzinárodného právneho rámca neprijateľné;

2.  vyzýva čínske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili ujgurského profesora Ilhama Tohtiho a všetkých ďalších obhajcov ľudských práv, aktivistov, právnikov, novinárov a predkladateľov petícií, ktorí boli zadržaní výlučne za pokojné uplatňovanie ich slobody prejavu, a aby zastavili pokračujúce represálie spojené so zadržiavaním, súdnym obťažovaním a zastrašovaním; vyzýva čínsku vládu, aby zabezpečila, že budú mať pravidelný a neobmedzený prístup k svojim rodinám a právnikom podľa vlastného výberu, a aby zaručila, že ich rodiny a právnici nebudú vystavení mučeniu ani inému zlému zaobchádzaniu; trvá na tom, že podmienky všetkých osôb vo väzbe musia spĺňať normy stanovené v Súbore zásad OSN na ochranu všetkých osôb vystavených akejkoľvek forme zaistenia alebo uväznenia, ktorý bol prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 43/173 z 9. decembra 1988, ako aj prístup k zdravotnej starostlivosti; vyzýva, aby bolo údajné mučenie Ilhama Tohtiho okamžite, účinne a nestranne vyšetrené a aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd;

3.  opakovane vyzýva čínske orgány, aby nezávislým novinárom a medzinárodným pozorovateľom vrátane vysokého komisára OSN pre ľudské práva a držiteľov mandátu v rámci osobitných postupov Rady pre ľudské práva umožnili slobodný, zmysluplný a neobmedzený prístup do Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang; konštatuje rozdiely medzi EÚ a Čínou z hľadiska možností prístupu novinárov a slobody tlače; vyzýva Čínu, aby poskytla médiám EÚ rovnaké práva a prístup, ako majú čínske médiá v členských štátoch; je presvedčený, že EÚ a členské štáty by mali počas nasledujúceho zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva prevziať iniciatívu vo veci rezolúcie o zriadení vyšetrovacej misie pre provinciu Sin-ťiang;

4.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so správami o prenasledovaní Ujgurov v zahraničí čínskymi orgánmi, ktorého cieľom je prinútiť ich k tomu, aby pôsobili ako informátori vo vzťahu k iným Ujgurom, vrátili sa do oblasti Sin-ťiang alebo o situácii v tejto oblasti mlčali, a to v niektorých prípadoch prostredníctvom zadržiavania ich rodinných príslušníkov; naliehavo vyzýva Komisiu a všetky členské štáty, aby čo najrýchlejšie vyšetrili tieto správy, prijali konkrétne opatrenia na zabezpečenie ochrany pre členov diaspóry z oblasti Sin-ťiang v jednotlivých krajinách a aby urýchlili žiadosti Ujgurov a iných turkických moslimov o azyl; víta rozhodnutie niektorých členských štátov pozastaviť návrat všetkých etnických Ujgurov, Kazachov či iných turkických moslimov do Číny vzhľadom na riziko svojvoľného zadržiavania, mučenia alebo iného zlého zaobchádzania a vyzýva všetky ostatné členské štáty, aby urobili to isté;

5.  so znepokojením konštatuje, že mimoriadny význam „dlhodobej stability“ v oblasti Sin-ťiang pre úspech iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta viedol k zintenzívneniu dlhodobých stratégií kontroly, ktoré sa rozšírili rôznymi technologickými inováciami a rýchlym nárastom výdavkov na domácu bezpečnosť, a zavedeniu protiteroristických opatrení na kriminalizovanie disentu a disidentov širokým vymedzením pojmu terorizmus; vyjadruje hlboké znepokojenie nad opatreniami čínskeho štátu na zabezpečenie tzv. komplexného dohľadu nad regiónom Sin-ťiang prostredníctvom zavedenia elektronického systému dohľadu Skynet v hlavných mestských oblastiach, namontovania GPS lokátorov do všetkých motorových vozidiel, používania snímačov na rozpoznávanie tváre na kontrolných stanovištiach, vlakových a čerpacích staniciach a kampane polície v oblasti Sin-ťiang zameranej na zhromažďovanie vzoriek krvi na ďalšie rozšírenie databázy DNA v Číne; vyjadruje tiež znepokojenie nad tým, že Čína tieto technológie vyváža do autoritárskych režimov na celom svete;

6.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o možnom využívaní nútenej práce ľudí z internačných táborov v dodávateľskom reťazci medzinárodných spoločností, ktoré podnikajú v oblasti Sin-ťiang, a nad správami o spolupráci s čínskymi inštitúciami zapojenými do hromadného sledovania a zadržiavania členov ujgurského obyvateľstva; zdôrazňuje, že aktéri zo súkromného sektora by mali prehodnotiť svoje pôsobenie v oblasti Sin-ťiang a skontrolovať svoje dodávateľské reťazce s cieľom zabezpečiť, že sa nebudú podieľať na porušovaní ľudských práv, a to aj zavedením dôkladného systému náležitej starostlivosti v oblasti dodržiavania ľudských práv, ktorý bude garantovať, že nebudú využívať nútenú prácu ani sa podieľať na represiách voči ujgurskému obyvateľstvu; zdôrazňuje, že ak sa v reedukačných táboroch vyrábajú nejaké produkty, mali by sa na trhoch EÚ zakázať;

7.  naliehavo vyzýva čínsku vládu, aby bezodkladne zverejnila zoznam všetkých zadržaných osôb a všetkých, ktorí boli prepustení, a aby poskytla rodinným príslušníkom úplné informácie o osobách, ktoré zmizli v provincii Sin-ťiang;

8.  naliehavo vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia s cieľom presvedčiť čínsku vládu, aby zatvorila tábory, zastavila akékoľvek porušovanie ľudských práv v oblasti Sin-ťiang a dodržiavala jazykové, kultúrne, náboženské a iné základné slobody Ujgurov; naliehavo vyzýva podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“), ESVČ a členské štáty, aby intenzívnejšie monitorovali znepokojujúci vývoj v oblasti ľudských práv v provincii Sin-ťiang vrátane zvýšenia represií a dohľadu zo strany vlády a aby vystupovali proti porušovaniu ľudských práv v Číne súkromne aj verejne, a to aj na najvyššej úrovni; vyjadruje sklamanie z toho, že 37. kolo dialógu medzi EÚ a Čínou o ľudských právach neprinieslo žiadne podstatné výsledky, napriek tomu, že EÚ nastolila tému systému politických reedukačných táborov a označila ju za znepokojivý vývoj; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že prístup a nástroje doteraz uplatnené EÚ zatiaľ nepriniesli hmatateľný pokrok, pokiaľ ide o situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv v Číne, ktorá sa za posledné desaťročie len zhoršila; vyzýva PK/VP, aby trval na nezávislom vyšetrení rozsahu a povahy systému internačných táborov a početných obvinení zo závažného a systematického porušovania ľudských práv; naliehavo vyzýva novú Komisiu, aby vypracovala a vykonávala komplexnú stratégiu EÚ s cieľom dosiahnuť skutočný pokrok v oblasti ľudských práv v Číne;

9.  zdôrazňuje skutočnosť, že EÚ a Čína vo svojom spoločnom vyhlásení vydanom po 21. samite EÚ – Čína opätovne potvrdili, že všetky ľudské práva sú univerzálne, nedeliteľné, vzájomne závislé a navzájom prepojené; zdôrazňuje, že presadzovanie ľudských práv a právneho štátu musí byť ústredným prvkom vzťahov medzi EÚ a Čínou;

10.  vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zvážili spôsoby zastavenia všetkých vývozov a transferov technológií tovaru a služieb, ktoré Čína využíva na rozšírenie a zlepšenie svojho kybernetického dohľadu, a to prostredníctvom efektívneho využitia vhodných mechanizmov kontroly vývozu; vyzýva v tejto súvislosti spoluzákonodarcu, aby prijal spoločnú pozíciu k reforme nariadenia o položkách s dvojakým použitím z dôvodu naliehavosti národnej bezpečnosti a ľudských práv; zdôrazňuje, že Európsky parlament ďalej rozvinul a posilnil návrh Komisie o zahrnutí prísnych kontrol vývozu v prípade kótovaných a nekótovaných technológií kybernetického dohľadu;

11.  pripomína, že je dôležité, aby EÚ pokračovala v nastoľovaní otázky porušovania ľudských práv v Číne v rámci každého politického dialógu a dialógu o ľudských právach s čínskymi orgánmi, a to najmä v prípade menšín v Sin-ťiangu, v súlade so záväzkom EÚ prezentovať silný, jasný a jednotný postoj vo svojom prístupe k tejto krajine; opätovne pripomína, že v rámci prebiehajúceho procesu reforiem a čoraz intenzívnejšej globálnej angažovanosti si Čína podpísaním širokej škály medzinárodných zmlúv o ľudských právach zvolila dodržiavanie medzinárodného rámca pre ľudské práva; vyzýva preto na vytvorenie dialógu s Čínou s cieľom nabádať ju k plneniu týchto záväzkov; naliehavo vyzýva čínske orgány, aby pokračovali v uskutočňovaní vnútroštátnych reforiem potrebných na ratifikáciu Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Čína podpísala v roku 1998, a aby zrealizovala odporúčania orgánov OSN pre ľudské práva;

12.  víta prijatie zákona o politike v oblasti ľudských práv Ujgurov Kongresom USA a nedávne rozhodnutie Rady pre zahraničné veci začať pracovať na globálnom sankčnom režime EÚ pre prípady porušovania ľudských práv; vyzýva Radu, aby uplatnila cielené sankcie a zmrazenie aktív – ak to bude považované za vhodné a účinné – voči čínskym úradníkom, ktorí sú zodpovední za vypracovanie a vykonávanie politiky masového zadržiavania Ujgurov a iných turkických moslimov v oblasti Sin-ťiang a za tvrdé potláčanie náboženskej slobody, slobody pohybu a iných základných práv v regióne;

13.  vyzýva ESVČ, aby medzi nástroje svojej komunikačnej stratégie vo vzťahu k tretím krajinám zaradila osvedčené postupy medzináboženského dialógu a aby podporovala mediáciu v konfliktných situáciách v záujme ochrany náboženských menšín a slobody náboženského vyznania a viery;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2019)0422.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2018)0377.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0343.
(4) Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 108.
(5) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 185.
(6) Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 80.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2019)0215.

Posledná úprava: 4. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia