Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2978(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0251/2019

Rozpravy :

PV 18/12/2019 - 21
CRE 18/12/2019 - 21

Hlasování :

PV 19/12/2019 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0111

Přijaté texty
PDF 135kWORD 46k
Čtvrtek, 19. prosince 2019 - Štrasburk
Situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui
P9_TA(2019)0111RC-B9-0251/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. prosince 2019 o situace v oblasti lidských práv a demokracie v Nikaragui (2019/2978(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Nikaragui, zejména na usnesení ze dne 18. prosince 2008(1), 26. listopadu 2009(2), 16. února 2017(3), 31. května 2018(4) a 14. března 2019(5),

–  s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Střední Amerikou z roku 2012,

–  s ohledem na strategický dokument EU a na víceletý orientační program na období 2014–2020 pro Nikaraguu,

–  s ohledem na závěry Rady týkající se Nikaraguy, zejména na závěry ze dne 14. října 2019, kterými se stanoví rámec pro cílené sankce,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku vydaná jménem EU o situaci v Nikaragui, zejména na prohlášení ze dne 20. listopadu 2019,

–  s ohledem na prohlášení mluvčího vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) Ruperta Colvilla ze dne 19. listopadu 2019,

–  s ohledem na zprávu komise Organizace amerických států (OAS) na vysoké úrovni pro Nikaraguu ze dne 19. listopadu 2019,

–  s ohledem na informační bulletiny vydávané zvláštním monitorovacím mechanismem pro Nikaraguu (MESENI), který vytvořila Meziamerická komise pro lidská práva (IACHR),

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv z června 2004,

–  s ohledem na nikaragujskou ústavu,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že obránci lidských práv a jiní kritici lidskoprávní politiky nikaragujské vlády se stále častěji stávají terčem výhrůžek smrtí, zastrašování, internetových pomlouvačných kampaní, obtěžování, sledování, útoků a soudní perzekuce; vzhledem k tomu, že podle mezinárodních lidskoprávních organizací bylo více než 80 000 osob nuceno opustit kvůli současné krizi Nikaraguu a že represe v zemi se stupňuje;

B.  vzhledem k tomu, že podle posledních údajů mechanismu MESENI již zemřelo 328 osob, stovky lidí utrpěly zranění, více než 150 politických vězňů je svévolně zadržováno pouze za to, že uplatňovali svá práva, a 144 studentů bylo vyloučeno z vysokých škol za účast na demonstracích na podporu demokracie, větší svobody a dodržování lidských práv; vzhledem k tomu, že podle zpráv Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) muselo zemi opustit více než 100 novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda zablokovala dovoz novinového papíru, čímž donutila k zavření několik novinových redakcí, mezi nimi i proslulý deník Nuevo Diario;

C.  vzhledem k tomu, že nezávislé soudnictví, pluralitní politický systém, svoboda shromažďování a svoboda slova jsou základními právy a stěžejními pilíři demokracie a právního státu;

D.  vzhledem k tomu, že dne 14. listopadu 2019 zahájilo osm příbuzných uvězněných politických oponentů spolu s dalšími lidmi v kostele sv. Michaela v Masayi protestní hladovku, jíž chtěli docílit propuštění 130 osob, které byly údajně zadrženy během protestů; vzhledem k tomu, že policie kostel obklíčila a odpojila dodávky vody a elektřiny; vzhledem k tomu, že policie nikomu nepovolila vstup do kostela a bránila poskytnutí humanitární a lékařské pomoci;

E.  vzhledem k tomu, že téže noci bylo zadrženo nejméně 13 příslušníků opozice poté, co osobám v policejním obklíčení dodali vodu, mezi nimi i nikaragujsko-belgická obránkyně lidských práv Amaya Eva Coppensová, která byla v souvislosti s protesty vězněna osm měsíců a dne 11. června 2019 propuštěna, spolu s dalšími více než 100 politickými vězni, na základě zákona o amnestii; vzhledem k tomu, že tento zákon je neslučitelný s mezinárodními standardy a zachovává beztrestnost, neboť znemožňuje vyšetřování údajných zločinů spáchaných na protestujících;

F.  vzhledem k tomu, že nikaragujský úřad veřejného žalobce vznesl proti uvedené skupině několik nespravedlivých obvinění, mj. z únosu, nezákonného držení střelných zbraní a terorismu, což je jednoznačně v rozporu se zárukou řádného procesu a právem na spravedlivý soud; vzhledem k tomu, že ani podmínky ve věznicích v Nikaragui nesplňují mezinárodní standardy; vzhledem k tomu, že členové nikaragujské opozice podali jasné zprávy o tom, že se ve věznicích používá mučení a sexuální násilí;

G.  vzhledem k tomu, že podle mechanismu MESENI stupňuje nikaragujská vláda pronásledování rodin obětí demokratické, institucionální a politické krize prostřednictvím zastrašování a sledování, čímž se snaží zabránit tomu, aby se zapojily do soukromých i veřejných akcí na uctění památky svých blízkých a aby usilovaly o dosažení spravedlnosti;

H.  vzhledem k tomu, že podle Rady OSN pro lidská práva podniká nikaragujská vláda kroky proti lidem, kteří otevřeně hovoří o stavu lidských práv v Nikaragui a kteří se obrátili na oficiální představitele a mechanismy OSN a dalších mezinárodních subjektů;

I.  vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda vyhostila ze země mezinárodní organizace, jako je Meziamerická komise pro lidská práva (IACHR) a regionální kancelář OHCHR pro Střední Ameriku, které požadovaly, aby se v zemi dodržovala lidská práva, a zasazovaly se o pokojné řešení konfliktu a národní usmíření; vzhledem k tomu, že tyto organizace by se po svém návratu do země mohly stát garantem plnění prozatím neprovedených dohod s opozicí; vzhledem k tomu, že represe namířené proti organizacím občanské společnosti se vyostřily, když byl těmto organizacím odňat jejich právní status – v zemi se slabým institucionálním rámcem –, čímž byly oběti pronásledování potrestány nadvakrát;

J.  vzhledem k tomu, že při několika příležitostech byl odepřen vstup do Nikaragui vysokým představitelům některých členských států EU; vzhledem k tomu, že vstup do země odepřela nikaragujská vláda i komisi OAS na vysoké úrovni pro Nikaraguu, která usilovala o reformu volebního systému; vzhledem k tomu, že volební reforma je klíčovým prvkem na cestě k řádnému vytvoření demokratických institucí v Nikaragui;

K.  vzhledem k tomu, že nikaragujská vláda neprojevila žádný zájem o obnovení jakékoli formy věrohodného a inkluzivního dialogu s Občanskou aliancí ani o důsledné provedení dohod z března 2019; vzhledem k tomu, že v únoru 2019 byla obnovena jednání mezi vládou a Občanskou aliancí; vzhledem k tomu, že dne 27. března 2019 bylo dosaženo dohody o propuštění osob, které byly zbaveny svobody v souvislosti s protesty z roku 2018; vzhledem k tomu, že dne 29. března 2019 bylo dosaženo dohody o posílení občanských práv a záruk; vzhledem k tomu, že dne 20. května 2019 opustila Občanská aliance jednací stůl, neboť dospěla k závěru, že obě dohody byly provedeny pouze v omezeném rozsahu; vzhledem k tomu, že k 11. červnu 2019 propustila vláda 492 osob, které byly zadržovány v souvislosti s protesty z roku 2018; vzhledem k tomu, že jednání zůstávají navzdory pokusům o obnovení na mrtvém bodě;

L.  vzhledem k tomu, že podle komise OAS na vysoké úrovni pro Nikaraguu nejsou kroky, které od dubna 2018 přijala nebo toleruje nikaragujská vláda, slučitelné s právy a zárukami zakotvenými v nikaragujské ústavě z roku 1987 a že vedou ke změně ústavního pořádku, jež „vážně narušuje demokratický řád“ v Nikaragui ve smyslu článku 20 Meziamerické demokratické charty;

M.  vzhledem k tomu, že rozvoj a upevňování demokracie a právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod musí tvořit nedílnou součást vnějších politik EU, včetně dohody o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky z roku 2012; vzhledem k tomu, že tato dohoda obsahuje doložku o demokracii, která je jejím klíčovým prvkem; vzhledem k tomu, že vzhledem ke stávajícím okolnostem by měla být doložka o demokracii aktivována a členství Nikaraguy v dohodě pozastaveno;

1.  vyjadřuje solidaritu s nikaragujským lidem a odsuzuje veškerá represivní opatření nikaragujské vlády, zejména způsobené ztráty na životech, plošné omezování svobody slova a shromažďování a práva demonstrovat, postavení nevládních organizací a organizací občanské společnosti mimo zákon, vyhoštění mezinárodních organizací, zavírání sdělovacích prostředků a útoky na ně, omezování práva na informace či vylučování studentů z vysokých škol;

2.  naléhavě vyzývá nikaragujskou vládu, aby ukončila systematické potlačování disentu, upustila od praxe svévolného zatýkání, mučení a sexuálního násilí a přestala kriminalizovat, pronásledovat a napadat obránce lidských práv, politické oponenty, rodiny obětí a veškeré další kritiky a aby neprodleně rozpustila paravojenské jednotky, které v zemi působí; žádá, aby byly násilné činy rychle, nestranně, transparentně a důkladně vyšetřeny;

3.  vyzývá k okamžitému propuštění všech svévolně zadržovaných osob, včetně Amayi Evy Coppensové, ke stažení všech obvinění, která proti nim byla vznesena, a k dodržování základních právních záruk; žádá, aby byly osoby zodpovědné za porušování lidských práv a oslabování demokracie a právního státu pohnány k odpovědnosti; zdůrazňuje, že nikaragujské orgány musí zaručit bezpečí a dobrý fyzický a psychický stav všech zadržovaných osob a poskytnout jim odpovídající lékařskou péči;

4.  požaduje nezávislé přezkoumání odsuzujících rozsudků a udělených trestů za účelem následného provedení reformy soudnictví, jež by zahrnovala takové postupy jmenování, které budou v souladu s mezinárodními standardy, jako jsou Základní zásady OSN pro nezávislost soudní moci a Obecné zásady OSN pro roli státních zástupců;

5.  žádá, aby byl revidován zákon o amnestii a zákon o komplexní péči o oběti s cílem zaručit obětem právo na pravdu, spravedlnost a náležité odškodnění;

6.  trvá na tom, že je nutné vrátit zpravodajským subjektům zabavený majetek a obnovit jejich pozastavené licence; trvá na tom, že tyto zpravodajské subjekty musí mít možnost vykonávat svou činnost bez jakýchkoli překážek či odvetných opatření;

7.  vítá rozhodnutí Rady přijmout rámec pro cílená sankční opatření proti osobám, které jsou zodpovědné za porušování lidských práv, zneužívání moci nebo utlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Nikaragui; vyzývá členské státy, aby rychle schválily zvláštní sankční seznam osob a subjektů, který by zahrnoval i prezidenta a viceprezidentku;

8.  odsuzuje neochotu nikaragujské vlády obnovit smysluplný vnitřní dialog; vyzývá orgány, aby znovu navázaly dialog s Občanskou aliancí s cílem nalézt demokratické, udržitelné a pokojné řešení, které by umožnilo provést v plném rozsahu dohody z března 2019; zdůrazňuje, že je třeba zaručit politické a občanské svobody všem Nikaragujcům, návrat osob z exilu, návrat mezinárodních organizací a spolupráci s nimi, obnovení právní subjektivity lidskoprávních organizací a zavedení věrohodného volebního procesu s reformovanou ústřední volební komisí, který by zajistil bezodkladné konání spravedlivých a transparentních voleb za přítomnosti mezinárodních pozorovatelů;

9.  žádá místopředsedu Komise, vysokého představitele a delegaci EU v Nikaragui, aby pečlivě monitorovali vývoj v zemi a aby se i nadále zabývali problémy v oblasti lidských práv, které se situací v zemi souvisejí a dotýkají se mj. vězňů, studentů, protestujících, rodin obětí a novinářů; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby její pomoc poskytovaná v rámci spolupráce zlepšovala podporu občanské společnosti, zejména obránců lidských práv, a nijak nepřispívala k současné represivní politice nikaragujských orgánů;

10.  připomíná, že s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a zeměmi Střední Ameriky musí Nikaragua dodržovat a upevňovat zásady právního státu, demokracii a lidská práva; požaduje, aby byla vzhledem k současným okolnostem aktivována doložka o demokracii, jež je součástí dohody o přidružení;

11.  vyzývá delegaci EU a členské státy, které mají v zemi diplomatické zastoupení, aby plně uplatňovaly obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv a aby zadržovaným obráncům lidských práv poskytovaly veškerou potřebnou podporu, včetně návštěv ve vězení a sledování soudního řízení;

12.  žádá, aby byla do Nikaraguy co nejdříve vyslána delegace Evropského parlamentu s cílem obnovit monitorování situace v zemi, a naléhavě vyzývá nikaragujské orgány, aby umožnily této delegaci bezproblémový vstup do země a přístup ke všem dotčeným osobám a do všech zařízení;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění, Středoamerickému parlamentu, Limské skupině a vládě a parlamentu Nikaragujské republiky.

(1) Úř. věst. C 45 E, 23.2.2010, s. 89.
(2) Úř. věst. C 285 E, 21.10.2010, s. 74.
(3) Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 189.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0238.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2019)0219.

Poslední aktualizace: 4. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí