Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2978(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0251/2019

Rozpravy :

PV 18/12/2019 - 21
CRE 18/12/2019 - 21

Hlasovanie :

PV 19/12/2019 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0111

Prijaté texty
PDF 134kWORD 47k
Štvrtok, 19. decembra 2019 - Štrasburg
Situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague
P9_TA(2019)0111RC-B9-0251/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. decembra 2019 o situácii v oblasti ľudských práv a demokracie v Nikarague (2019/2978(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Nikarague, najmä na uznesenia z 18. decembra 2008(1), 26. novembra 2009(2), zo 16. februára 2017(3), z 31. mája 2018(4) a zo 14. marca 2019(5),

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou z roku 2012,

–  so zreteľom na dokument EÚ o stratégii krajiny a viacročný orientačný program pre Nikaraguu na roky 2014 – 2020,

–  so zreteľom na závery Rady o Nikarague, a najmä na závery zo 14. októbra 2019, v ktorých sa stanovuje rámec pre cielené sankcie,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) v mene EÚ o situácii v Nikarague, a najmä na vyhlásenie z 20. novembra 2019,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (ďalej len „OHCHR“) Ruperta Colvilla z 19. novembra 2019,

–  so zreteľom na správu komisie na vysokej úrovni pre Nikaraguu Organizácie amerických štátov (ďalej len „OAŠ“) z 19. novembra 2019,

–  so zreteľom na informačné bulletiny zverejnené osobitným monitorovacím mechanizmom pre Nikaraguu (ďalej len „MESENI“), ktorý zriadila Medziamerická komisia pre ľudské práva,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR) z roku 1966,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z júna 2004,

–  so zreteľom na ústavu Nikaraguy,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže obhajcovia ľudských práv a iní kritici konania nikaragujskej vlády v oblasti ľudských práv sa čoraz častejšie stávajú terčom vyhrážania sa smrťou, zastrašovania, online ohováračských kampaní, obťažovania, sledovania, útokov a súdneho prenasledovania; keďže medzinárodné organizácie pre ľudské práva uvádzajú, že v dôsledku súčasnej krízy bolo viac ako 80 000 ľudí nútených opustiť Nikaraguu a represie sa v krajine zintenzívnili;

B.  keďže podľa najnovších údajov z monitorovacieho mechanizmu MESENI zomrelo 328 ľudí a stovky ďalších boli zranené, viac ako 150 politických väzňov zostáva svojvoľne zadržiavaných len za uplatňovanie svojich práv a 144 študentov bolo vylúčených z univerzít za účasť na demonštráciách na podporu demokracie, väčšej slobody a rešpektovania ľudských práv; keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) informoval, že viac ako 100 novinárov a pracovníkov médií muselo opustiť krajinu; keďže nikaragujská vláda zablokovala dovoz novinového papiera, čo viedlo k ukončeniu činnosti niekoľkých denníkov vrátane ikonického Nuevo Diario;

C.  keďže dodržiavanie nezávislosti súdnictva, politickej plurality a slobody zhromažďovania a prejavu sú základnými právami a základnými piliermi demokracie a právneho štátu;

D.  keďže 14. novembra 2019 začali okrem iných aj ôsmi príbuzní väznených politických oponentov hladovku v kostole San Miguel v meste Masaya, pričom žiadajú prepustenie 130 osôb údajne zadržaných v súvislosti s protestmi; keďže polícia obkľúčila kostol a prerušila dodávku vody a elektrickej energie; keďže polícia nedovolila nikomu, aby vstúpil do kostola a bránila poskytovaniu humanitárnej a lekárskej pomoci;

E.  keďže v tú istú noc bola zaistená skupina najmenej 13 členov opozície po tom, ako priniesli vodu osobám obkľúčeným políciou, vrátane Amaye Evy Coppensovej, nikaragujsko-belgickej obhajkyne ľudských práv, ktorá bola v súvislosti s protestmi zadržaná na osem mesiacov a na základe zákona o amnestii prepustená 11. júna 2019 spolu so stovkou politických väzňov; keďže tento zákon je nezlučiteľný s medzinárodnými normami a zachováva beztrestnosť tým, že vylučuje vyšetrovanie podozrivých trestných činov spáchaných proti demonštrantom;

F.  keďže nikaragujská prokuratúra skupinu nespravodlivo obvinila z viacerých činov vrátane únosu, nezákonnej držby strelných zbraní a terorizmu, čo predstavuje jasné porušenie záruky riadneho procesu a práva na spravodlivý súdny proces; keďže ani podmienky v nikaragujských väzeniach nezodpovedajú medzinárodným normám; keďže podľa jasných svedectiev členov nikaragujskej opozície sa vo väzniciach využíva mučenie a sexuálne násilie;

G.  keďže podľa mechanizmu MESENI nikaragujská vláda zintenzívňuje prenasledovanie rodín obetí demokratickej, inštitucionálnej a politickej krízy zastrašovaním a sledovaním v snahe zabrániť im v organizovaní súkromných a verejných akcií na pamiatku blízkych a v požadovaní spravodlivosti;

H.  keďže podľa Rady OSN pre ľudské práva nikaragujská vláda podniká represálie proti ľuďom, ktorí kritizujú situáciu v oblasti ľudských práv v Nikarague a hľadajú pomoc u úradníkov a v mechanizmoch OSN a iných medzinárodných organizácií;

I.  keďže nikaragujská vláda vyhostila z krajiny medzinárodné organizácie, ako sú Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) a Regionálny úrad OHCHR pre Strednú Ameriku, ktoré vyzvali na dodržiavanie ľudských práv v krajine a usilovali sa o mierové vyriešenie konfliktu a národné zmierenie; keďže návrat organizácií by bol zárukou splnenia doposiaľ neplnených dohôd s opozíciou; keďže represie voči organizáciám občianskej spoločnosti sa zintenzívnili a tieto organizácie boli zbavené právneho postavenia v krajine so zlým inštitucionálnym rámcom, čím došlo k dvojitému potrestaniu obetí represie;

J.  keďže vysokopostaveným úradníkom z niektorých členských štátov EÚ bolo veľakrát zabránené vstúpiť do Nikaraguy; keďže nikaragujská vláda zabránila komisii OAŠ na vysokej úrovni pre Nikaraguu, ktorá sa usilovala o volebnú reformu, vstúpiť do krajiny; keďže volebná reforma je kľúčovým prvkom na ceste k regulárnemu budovaniu demokratických inštitúcií v Nikarague;

K.  keďže nikaragujská vláda nepreukázala záujem o obnovenie dôveryhodného a inkluzívneho dialógu s Občianskou alianciou ani o úplné uplatňovanie dohôd z marca 2019; keďže vo februári 2019 sa obnovili rokovania medzi vládou a Občianskou alianciou; keďže 27. marca 2019 bola uzavretá dohoda o prepustení osôb zbavených slobody v súvislosti s protestmi v roku 2018; keďže 29. marca 2019 bola uzavretá ďalšia dohoda o posilnení práv a záruk občanov; keďže 20. mája 2019 opustila Občianska aliancia rokovací stôl a ako dôvod uviedla obmedzený rozsah vykonávania oboch dohôd; keďže 11. júna 2019 prepustila vláda 492 osôb, ktoré boli zadržané v súvislosti s protestmi v roku 2018; keďže rokovania sú aj naďalej zastavené napriek snahám o ich obnovenie;

L.  keďže komisia OAŠ na vysokej úrovni pre Nikaraguu zastáva názor, že opatrenia, ktoré vláda Nikaraguy prijala alebo povolila od apríla 2018, nie sú v súlade s právami a zárukami chránenými v nikaragujskej ústave z roku 1987 a že tieto opatrenia vedú k zmene ústavného režimu, ktorý vážne narúša demokratický poriadok v Nikarague, ako sa uvádza v článku 20 Medziamerickej demokratickej charty;

M.  keďže rozvoj a upevňovanie demokracie, právny štát a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd musia byť neoddeliteľnou súčasťou vonkajších politík EÚ vrátane dohody o pridružení medzi Európskou úniou a krajinami Strednej Ameriky z roku 2012; keďže táto dohoda obsahuje doložku o demokracii, ktorá je jej podstatným prvkom; keďže vzhľadom na súčasné okolnosti by sa mala aktivovať doložka o demokracii pozastavením účasti Nikaraguy na dohode;

1.  vyjadruje solidaritu s obyvateľmi Nikaraguy a odsudzuje všetky represívne kroky nikaragujskej vlády, najmä vraždy, všeobecné obmedzenie slobody prejavu, zhromažďovania a demonštrácií, zákaz mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti, vyhostenie medzinárodných organizácií z krajiny, pozatváranie médií a útoky na ne, obmedzenie práva na informácie a vyhostenie študentov z univerzít;

2.  naliehavo vyzýva nikaragujskú vládu, aby skoncovala s pretrvávajúcimi represiami voči prejavom nesúhlasu a s pokračujúcim trendom svojvoľného zatýkania, mučenia a sexuálneho násilia, upustila od kriminalizácie a stíhania obhajcov ľudských práv, politických oponentov, rodín obetí a nositeľov iných nesúhlasných názorov a od útokov na nich a okamžite neutralizovala polovojenské sily pôsobiace v krajine; vyzýva na okamžité, nestranné, transparentné a dôkladné prešetrenie násilia;

3.  vyzýva na bezodkladné prepustenie všetkých osôb, ktoré sú svojvoľne zadržiavané, vrátane Amaye Evy Coppensovej, na zrušenie všetkých obvinení proti nim a dodržiavanie ich základných právnych záruk; žiada, aby tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv a podkopávanie demokracie a zásad právneho štátu, boli braní na zodpovednosť; zdôrazňuje, že nikaragujské orgány musia zaručiť bezpečnosť a fyzickú a psychickú integritu všetkých zadržiavaných osôb a poskytnúť im primeranú lekársku starostlivosť;

4.  požaduje nezávislé preskúmanie odsúdení a trestov s cieľom reformovať súdnictvo a vymenúvanie do funkcií v súlade s medzinárodnými normami, ako sú základné zásady nezávislosti súdnictva a usmernenia týkajúce sa úlohy prokurátorov;

5.  žiada, aby sa revidoval zákon o amnestii a zákon o komplexnej starostlivosti o obete s cieľom zaručiť právo obetí na pravdu, spravodlivosť a primerané odškodnenie;

6.  trvá na návrate skonfiškovaného majetku a obnovení pozastavených licencií pre spravodajské médiá, ako aj na tom, aby sa týmto médiám umožnilo vykonávať ich prácu bez prekážok alebo odvetných opatrení;

7.  víta rozhodnutie Rady prijať rámec pre cielené reštriktívne opatrenia voči osobám, ktoré sú zodpovedné za porušovanie alebo zneužívanie ľudských práv alebo za potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície v Nikarague; vyzýva členské štáty, aby sa urýchlene dohodli na osobitnom zozname osôb a subjektov, na ktoré sa majú vzťahovať sankcie, vrátane prezidenta a viceprezidentky;

8.  odsudzuje nedostatočnú ochotu nikaragujskej vlády obnoviť zmysluplný vnútorný dialóg; vyzýva orgány, aby obnovili dialóg s nikaragujskou Občianskou alianciou s cieľom nájsť demokratické, udržateľné a mierové riešenie, ktoré by umožnilo úplné vykonávanie dohôd z marca 2019; zdôrazňuje potrebu zaručiť politické a občianske slobody pre všetkých Nikaragujčanov, návrat osôb z exilu, návrat medzinárodných organizácií a spoluprácu s nimi, obnovenie právnej subjektivity organizácií pre ľudské práva a vytvorenie dôveryhodného volebného procesu prostredníctvom zreformovanej Najvyššej volebnej rady, ktorá by zabezpečila okamžité spravodlivé a transparentné voľby za prítomnosti medzinárodných pozorovateľov;

9.  žiada PK/VP a delegáciu EÚ v Nikarague, aby pozorne sledovali vývoj v krajine a naďalej riešili problémy v oblasti ľudských práv, ktoré vyplynuli zo situácie v krajine a ktoré postihujú okrem iného väzňov, študentov, demonštrantov, rodiny obetí a novinárov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby jej pomoc pri spolupráci posilnila podporu občianskej spoločnosti, najmä obhajcov ľudských práv, a aby sa žiadnym spôsobom nepodieľala na súčasnej represívnej politike nikaragujských orgánov;

10.  pripomína, že vzhľadom na dohodu o pridružení medzi EÚ a krajinami Strednej Ameriky musí Nikaragua rešpektovať a posilniť zásady právneho štátu, demokraciu a ľudské práva, a žiada, aby sa vzhľadom na súčasnú situáciu aktivovala demokratická doložka dohody o pridružení;

11.  vyzýva delegáciu EÚ a členské štáty s diplomatickými misiami v Nikarague, aby v plnej miere vykonávali usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a poskytli náležitú podporu ochrancom ľudských práv, ktorí sú zadržiavaní, vrátane návštev vo väzniciach a monitorovania súdnych procesov;

12.  žiada, aby bola do Nikaraguy čo najskôr vyslaná delegácia Európskeho parlamentu s cieľom pokračovať v monitorovaní situácie v krajine, a naliehavo vyzýva nikaragujské orgány, aby umožnili neobmedzený vstup do krajiny, ako aj prístup ku všetkým partnerom a do všetkých zariadení;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, skupine Lima, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2010, s. 89.
(2) Ú. v. EÚ C 285 E, 21.10.2010, s. 74.
(3) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 189.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2018)0238.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2019)0219.

Posledná úprava: 4. mája 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia