Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 - Στρασβούργο
 Εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής
Κείμενα (3 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου