Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 16. července 2019 - Štrasburk
Volba předsedkyně Komise

Volba předsedkyně Komise
PDF 122kWORD 43k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 16. července 2019 o volbě předsedkyně Komise (2019/2041(INS))

Evropský parlament,

—  s ohledem na čl. 17 odst. 7 první pododstavec Smlouvy o Evropské unii,

—  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

—  s ohledem na prohlášení č. 11 připojené k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu,

—  s ohledem na rozhodnutí Evropské Rady (EU) 2019/1136 ze dne 2. července 2019(1), které navrhuje Ursulu von der Leyenovou jako kandidátku na předsedkyni Komise,

—  s ohledem na prohlášení a představení svých politických cílů učiněné Ursulou von der Leyenovou během plenárního zasedání dne 16. července 2019,

—  s ohledem na článek 124 jednacího řádu,

1.  volí Ursulu von der Leyenovou jako předsedkyni Komise pro funkční období od 1. listopadu 2019 do 31. října 2024;

2.  pověřuje svého předsedu, aby požádal Radu a Ursulu von der Leyenovou, aby po vzájemné dohodě navrhly kandidáty na členy Komise;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě a Radě a nově zvolené předsedkyni Komise.

(1) Úř. věst. L 179I, 3.7.2019, s. 2.

Právní upozornění - Ochrana soukromí