Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 16. juuli 2019 - Strasbourg
Komisjoni presidendi valimine

Komisjoni presidendi valimine
PDF 104kWORD 43k
Euroopa Parlamendi 16. juuli 2019. aasta otsus komisjoni presidendi valimise kohta (2019/2041(INS))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 7 esimest lõiku;

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

–  võttes arvesse Lissaboni lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile lisatud deklaratsiooni nr 11;

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2. juuli 2019. aasta otsust (EL) 2019/1136(1), millega esitatakse Ursula von der Leyen kandidaadiks komisjoni presidendi ametikohale;

–  võttes arvesse Ursula von der Leyeni poolt 16. juuli 2019. aasta istungil esitatud avaldust ning oma poliitiliste eesmärkide tutvustust;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 124;

1.  valib Ursula von der Leyeni komisjoni presidendiks ametiajaga 1. novembrist 2019 kuni 31. oktoobrini 2024;

2.  teeb presidendile ülesandeks paluda nõukogul ja Ursula von der Leyenil seada vastastikusel kokkuleppel üles kandidaadid komisjoni liikmete ametikohtadele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ülemkogule, nõukogule ja valitud komisjoni presidendile.

(1) ELT L 179 I, 3.7.2019, lk 2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika