Index 
Texte adoptate
Marţi, 16 iulie 2019 - Strasbourg
Alegerea Președintelui Comisiei

Alegerea Președintelui Comisiei
PDF 107kWORD 48k
Decizia Parlamentului European din 16 iulie 2019 privind alegerea Președintelui Comisiei (2019/2041(INS))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 17 alineatul (7) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Declarația nr. 11 anexată la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona,

–  având în vedere Decizia (UE) 2019/1136 a Consiliului European din 2 iulie 2019(1), prin care Ursula von der Leyen este propusă în calitate de candidat la funcția de președinte al Comisiei,

–  având în vedere declarația Ursulei von der Leyen și orientările sale politice prezentate în fața Parlamentului European în ședința plenară din 16 iulie 2019,

–  având în vedere articolul 124 din Regulamentul său de procedură,

1.  o alege pe Ursula von der Leyen în funcția de Președinte al Comisiei pentru un mandat ce începe la 1 noiembrie 2019 și se încheie la 31 octombrie 2024;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a invita Consiliul și pe Ursula von der Leyen să propună, de comun acord, candidații pentru desemnarea ca membri ai Comisiei;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European și Consiliului, precum și Președintei alese a Comisiei.

(1) JO L 179I, 3.7.2019, p. 2.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate